Allnews.Ge

საზოგადოება ეკონომიკა მსოფლიო განათლება HI-Tech კულტურა მოგზაურობა საინტერესო პოლიტიკა
დიდგორის ბრძოლა თავისი მნიშვნელობით, ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, გამორჩეულია საქართველოს ისტორიაში. მიუხედავად ამისა, დღემდე არ წყდება კამათი, სად მოხდა ბრძოლა და როგორ წარიმართა იგი. ჩვენი ქვეყნი
მათთვის, ვინც სხვადასხვა მიზეზის გამო დიდი ხნით ვერ ახერხებს ქალაქიდან გასვლას, თანაც იაფი და სასიამოვნო განტვირთვა სურს შაბათკვირას, სალაშქრო ტურები საუკეთესო გამოსავალია AMBEBI.GE გამოცდილ მოლაშქრ
ჯანმრთელი და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვის დროსაც კი, დროთა განმავლობაში გვიჩნდება იმის შეგრძნება, რომ მუცელი კოსმოსური სისწრაფით იზრდება. პირველ რიგში, ეს მეტეორიზმთან არის დაკავშირებული, ხოლო მეორე
UFCს ცნობილი ირლანდიელი მოკრივე კონორ მაკგრეგორი მსოფლიოს ერთერთი ყველაზე წარმატებული და მაღალანაზღაურებადი სპორტსმენი გახლავთ. 32 წლის სპორტის საბრძოლო სახეობების მეფედ აღიარებული მოკრივე დღეს
ნენე 2 წლისაა. ის თანამედროვე მოწყობილობებთან მეგობრობს. კარგად იცის, როგორ გამოიყენოს სმარტფონი ან პლანშეტი. იცის, როგორ დარეკოს, როგორ ჩართოს Youtubeი და აირჩიოს სასურველი სიმღერა თუ ანიმაცია, რო
მსაshyხიshyობ ლია გუshyდაshyძეს შიshyნაshyარshyსიshyაshyნი, ლაღი, სისshyხლსავshyსე ცხოვshyრეshyბა ჰქონshyდა. საshyოshyცაshyრი სიshyლაshyმაshyზის ქალი ერshyთნა
ადshyრიshyაshyნა ლიმა, ქენshyდის სვეshyინshyპოshyუshyლი, ალეshyსანshyდრა ამshyბროshyსიო, მიshyრანshyდა კერი, როუზ ჰანshyთინგთონ უაshyითshyლი და სხვეshyბი ის ქაshy
სომხეთში, რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნებში ნიკოლ ფაშინიანის მმართველი პარტია ლიდერობს. სომხური მედიის ინფორმაციით, ხმების 86.4ის დათვლის შემდეგ, ფაშინიანის პარტიამ, bdquoსამოქალაქო შეთანხმებაldq
ზაshyფხუshyლის პირshyვეshyლი თვე ისე წაshyვიshyდა, სიshyცხე დიshyდად არ გვიგshyრძნია, თუმshyცა სიshyნოპshyტიshyკოshyსეshyბი ჰაshyეshyრის მაshyღაshyლი ტემshyპეs
სარეცხის გასაფენი თოკების არქონის, წვიმიანი და ცივი ამინდისა თუ სხვა ფაქტორების გავლენის გამო ხშირია შემთხვევები, როდესაც დიასახლისები პირდაპირ სახლში, ე.წ. საშრობი მოწყობილობის მეშვეობით, ან თუნდაც გ
ავshyსტრიshyაshyში მოshyმუshyშაshyვე ქარshyთვეshyლი ექიshyმი ირმა კვიshyცაshyრიshyძე გიshyორshyგი ღოshyღოshyბეshyრიshyძის გარshyშეshyმო აგოshyრეshyბულ სკან
შუა საუკუნეებში იმისთვის, რომ რომის პაპი გამხდარიყავით, არ იყო აუცილებელი არჩევანისა და კურთხევის რთული პროცედურის გავლა რამდენიმე მონასტრის გაძარცვა, მოპოვებული ოქროს გაიყიდვა და შემდეგ ეპისკოპოსის
კეტო დიshyეshyტა, ციshyლეshyბის დიshyეshyტა, დუshyკაshyნის დიshyეshyტა ეს იმ პოshyპუshyლაshyრუshyლი კვეshyბის რეshyჟიshyმეshyბის მციshyრე ჩაshyმოshyნათshy
ჯამი ჰერცი, მერიქეით და ეშლი ოლსენები, ჯესიკა ალბა ეს იმ ქალი მსახიობების მცირე ჩამონათვალია, რომლებიც 2021 წლის მონაცემებით, მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ვარსკვლავები არიან. ამასთან, 2021 წელს გულშე
პოshyპუshyლაshyრულ სეshyრიshyალshyში ამshyჯეshyრად მკაცshyრი, საქshyმეshyზე ორიshyენshyტიshyრეshyბუshyლი და ზედshyმეshyტად წესshyრიshyგის მოყshyვაshyრუshy
ბავშვის ცხოვრებაში მშობელს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მას სჭირდება როგორც დედა, ასევე მამა. ჩვენს რესპონდენტს უამრავი ადამიანი იცნობს, როგორც ძალიან კარგ დერმატოვენეროლოგს. Mshoblebi.geს მკითხვ
2021 წლის მაისში აპრილთან შედარებით საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალი 33,957 მლნ დოლარით გაიზარდა და 8,038 მლრდ დოლარი შეადგინა. წლიურ ჭრილში კი საგარეო ვალდებულებები 2,059 მლრდ დოლარით არის გაზრდილ
ცხეshyლი ამინshyდი ბევshyრს პრობshyლეshyმებს უქshyმნის, სიshyცხე განshyსაshyკუთshyრეshyბით საshyშიshyშია ბავshyშვეshyბიshyსათshyვის, მოshyხუshyცეshyბიshyსა და
მსოფshyლიshyოshyში ყვეshyლაshyზე იდუshyმაshyლი მხატshyვრის, ლეshyოshyნარshyდო და ვინshyჩის საshyხელს ბევshyრი ლეshyგენshyდა და საshyიshyდუმshyლო უკავshyშირshy
საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში რუსეთის იმპერია ფლობდა ალასკას და მის მიმდებარე კუნძულებს, 153 წლის წინ ალექსანდრე II მ, 7, 2 მილიონ დოლარად გადასცა ეს მიწები შეერთებულ შტატებს 1867 წლის 30 მარტს
ინshyტერshyნეტshyსივshyრცეshyში ჩემი ყუshyრაshyდღეshyბა ფოshyტოshyებshyმა მიshyიქshyცია ამიshyკო გაshyჩეshyჩიshyლაshyძე მცეshyნაshyრეshyებshyთან ერshyთა
2021 წლის 1ელ კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 4.4 პროცენტით 53.5 ლარით გაიზარდა და 1 256.2 ლარი შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით,
თამარა ნინიძე და ალექსანდრე დემეტრაშვილი ახალგაზრდა წყვილია, რომლებიც ქიზიყის რაიონის სოფელ ვაქირში აგროტურისტულ მეურნეობას უძღვებიან. როგორც თამარა ამბობს, მისი ოჯახი მოსკოვში ცხოვრობდა, თუმცა არ და
ევshyროshyპის ჩემshyპიshyოshyნაshyტის მოshyნაshyწიshyლე გუნshyდებს შეshyსაძshyლოა, ჯაshyრიshyმეshyბი დაshyუshyწესshyდეთ, თუკი მათი მოshyთაshyმაshyშეshyეshy
რუshyსეshyთის ფეshyდეshyრაshyციshyამ მიshyიshyტაshyცა აფხაshyზეshyთის, კერshyძოდ გაგshyრის რაshyიshyოshyნის სოshyფეshyლი აიshyბღა. ოკუshyპანshyტმა საshyხელ
ბოშები ერთერთ ყველაზე საინტერესო ტრადიციებისა და კულტურის მქონე ერია. თითქმის ყველა ქვეყანაში, სადაც ისინი არიან მიმოფანტული, თავისებური, დროთა განმავლობაში შეცვლილშერბილებული ათადები აქვთ, თუმცა ბ
ერთერთი ყვეshyლაshyზე ჩაshyკეshyტიshyლი ქვეყshyნის, ჩრდიshyლოshyეთ კოshyრეshyიshyსა და მისი ლიshyდეshyრის, კიმ ჩენ ინის შეshyსაshyხებ დაshyნარshyჩენ მსოფshyლიshy
იმეshyდის გაshyდაshyცეshyმა პრაshyიმ შოshyუshyში ექიshyმეshyბის ნინო ნაshyდიshyრაshyძიshyსა და გიshyორshyგი ღოshyღოshyბეshyრიshyძის დაshyპირshyპიshyრეs
მსოფლიოს მრავალი ლიდერი არა მხოლოდ უზარმაზარ პოლიტიკურ ძალაუფლებას ფლობს, არამედ ისინი ძალიან მდიდრებიც არიან. ფინანსური მდგომარეობა მსოფლიო პოლიტიკაში ძალიან ხშირად დომინანტობის საშუალებასაც იძლევა.
თანამედროვე ქართული კინოს ერთერთი ყველაზე გავლენიანი რეჟისორის, ლევან კოღუაშვილის მხატვრულმა ფილმმა მეოთხე ბრაიტონი ნიუ იორკში, პრესტიჟულ საერთაშორისო კინოფესტივალზე Tribeca, 3 ჯილდო მოიპოვა. ფილ