Allnews.Ge

საზოგადოება ეკონომიკა მსოფლიო განათლება HI-Tech კულტურა მოგზაურობა საინტერესო პოლიტიკა
გაshyრეshyმოს ეროვshyნუshyლი საshyაshyგენshyტოს ინshyფორshyმაshyციshyით, 3 ოქshyტომshyბრამshyდე საshyქარshyთვეshyლოshyში თბიshyლი და უნაshyლეshyქო ამინshyდი
მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოში პლასტიკური ქირურგიის ფუძემდებელი ივა კუზანოვი მეხუთე წელია საგურამოში გადასახლდა, სადაც საკუთარი გემოვნებით სახლიც ააშენა და ბაღვენახიც გააშენა
1131 25092022 ირანshyში საპshyროshyტესshyტო აქshyციshyეshyბის ტალshyღა არ წყდეshyბა, მიshyუshyხეshyდაshyვად იმიshyსა, რომ ხეshyლიshyსუფshyლეshyბა დეshyმონsh
ხილი ადამიანებისთვის საკვები ნივთიერებებისა და ენერგიის შესანიშნავი წყაროა. მათი მირთმევა შესაძლებელია ახალი, გადამუშავებული წვენებისა და ჟელეების სახით, ან დაკონსერვებულის. ხილისგან სხვადასხვა სახი
ვლადიმერ პუტინის მიერ ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ რუსეთი 261 000მა მამაკაცმა დატოვა, ინფორმაციას Новая газета Европа ავრცელებს. გამოცემის წყაროს ცნობით, რომლის ვინაობა არ საჯაროვდ
აფრიკაში, სურის სოფლებში 2 500მდე ადამიანი ცხოვრობს. აქ გადაწყვეტილებებს კაცების ასამბლეა იღებს, თუმცა, ქალები თავიანთ შეხედულებებს დებატების დროს გამოხატავენ. ოჯახს ქალები უძღვებიან და ისე განკარგავ
ორი დღის წინ, სოshyციshyაshyლურ ქსელshyში ქარshyთვეshyლი სპორshyტსმეshyნეshyბის ვიshyდეო გავshyრცელshyდა, როshyმელshyმაც რეshyკორshyდუshyლი ნახshyვეshyბი დაshyა
bdquoGoogle Earth გვამცნობს, რომ ამ წუთისთვის ლარსზე რუსი დეზერტირების 12 კმიანი რიგია და იგი არ წყდება, მატულობს,ldquoამის შესახებ bdquoფეისბუქისldquo პირად გვერდზე აღმოსავლეთმცოდნე ზურა ბ
უკრაინის პრეზიდენტის, ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, სექტემბერში კონტრშეტევის დაწყების შემდეგ, უკრაინელმა სამხედროებმა 9 000 კვადრატული კილომეტრის ფართობის ტერიტორია გაათავისუფლეს. bdquoსექტემბერ
XXI საუკუნეში, გლობალიზაციის ხანაში მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში ადამიანების ცხოვრება ერთნაირი ხდება და მათ სულ უფრო მეტი საერთო აქვთ. თუმცა, არსებობს ადგილები დედამიწაზე, სადაც უცნაური და უჩვეულო ტრად
21 სექshyტემshyბერს, საshyღაshyმოს, რუshyსეთshyმა და უკshyრაshyიshyნამ ტყვეshyეshyბი გაცshyვაshyლეს. გაshyთაshyვიshyსუფshyლეshyბუshyლებს შოshyრის არიshyან უკ
bdquoეს პრობლემა ყველას გვეხება, რადგან გადაადგილება ყველას გვიწევს. ძალიან კარგია ახალი ავტობუსები და საავტომობილო ზოლები, მაგრამ გამოსასწორებელი ბევრია და ჩამოვთვლიldquo დედაქალაქში შექმნილი კ
ჩეჩნეთის ხელმძღვანელის, რამზან კადიროვის განცხადებით, რესპუბლიკაში მობილიზება არ განხორციელდება, რადგან მათ უკვე bdquoგეგმას გადააჭარბესldquo. კადიროვის მტკიცებით, უკრაინაში ომის დროს საბრძოლო მო
ყურძნისგან არაერთი პროდუქტი მიიღება, მათ შორის ღვინო. მეღვინეობა საქართველოში პოპულარული კულტურაა, ღვინის დასაყენებლად სხვადასხვა ჯიშის ყურძენს გემოვნების და იმის მიხედვით არჩევენ, სად რომელი ჯიში უკე
პრეshyმია საბა 2022 დასshyრულshyდა. ნოshyმიshyნაshyციshyაshyში წლის საshyუshyკეshyთეshyსო ლიshyტეshyრაshyტუshyრუshyლი დეshyბიshyუshyტის კაshyტეshyგოshyრი
რუshyსეთshyში ნაshyწიshyლობshyრიshyვი მოshyბიshyლიshyზაshyციshyის გაshyმოshyცხაshyდეshyბას საპshyროshyტესshyტო გაshyმოსshyვლეshyბი მოჰshyყვა. ადshyგიshy
21 სექshyტემshyბერს, საshyღაshyმოს, რუshyსეთshyმა და უკshyრაshyიshyნამ ტყვეshyეshyბი გაცshyვაshyლეს. სულ გაshyთაshyვიshyსუფshyლეshyბუshyლია უკshyრაshyიshy
რუshyსეshyთის ზოshyგიshyერთ ქაshyლაქshyში მოshyბიshyლიshyზაshyციshyის წიshyნაshyაღshyმდეგ საპshyროshyტესshyტო აქshyციshyეshyბი დაshyიshyწყო. ამის შეshyსა
ათი ყველაზე სასტიკი სერიული მკლველი ისტორიაში, რომელმაც ყველაზე მეტი სიცოცხლე შეიწირა ვანგ ქიანგი, ჩინეთი მსხვერპლი 45 დადასტურებული, შესაძლოა 60ზე მეტიც. სად და როდის ლიაონინგი 1995 წლიდან 200
საქართველოში მზესუმზირის ზეთის მთავარ იმპორტიორ ქვეყანაში, რუსეთში როგორც პროდუქტის თვითღირებულება, ასევე ზეთზე საბაჟო გადასახადი მცირდება. შესაბამისად, იკლებს ფასი საექსპორტო პროდუქციაზე. ცნობისათვი
რუshyსეshyთის პრეshyზიshyდენshyტმა ვლაshyდიshyმერ პუshyტინshyმა ნაshyწიshyლობshyრიshyვი მოshyბიshyლიshyზაshyცია გაshyმოshyაshyცხაshyდა. ამის შეshyსაshyხებ
ზამთარში განსაკუთრებით გვეზარება დილით ადრე ადგომა. როცა გარეთ ცივა, თქვენ კი თბილად წევხართ თქვენს საწოლში, ამასობაში კი წასასვლელი ხართ სამსახურში, სკოლასა თუ სხვა ადგილას. ჩვენ გთავაზობთ გარკვეულ მ
ნეshyბისshyმიshyეshyრი ადაshyმიshyაshyნი შემshyთხვეshyვით შეshyიძshyლეshyბა გახshyდეს დამshyნაshyშაshyვეshyეshyბის მძეshyვაshyლი. ასეთ დროს კრიshyმიshyნაsh
ქუshyთაshyისshyში თითshyქმის 9 საshyაshyთიshyაshyნი სპეshyცოshyპეshyრაshyცია წარshyმაshyტეshyბით დასshyრულshyდა. საshyმარshyთალshyდამshyცვეshyლებshyმა სა
დიshyლიshyდან სრუshyლიshyად საshyზოshyგაshyდოshyეshyბის ყუshyრაshyდღეshyბის ცენshyტრშია ქუshyთაshyიshyსი, საshyდაც საshyქარshyთვეshyლოს ბანshyკის ფიshyლი
bdquoსაქართველოს ბანკისldquo ქუთაისის ფილიალიდან მძევლები გაათავისუფლეს. არსებული ინფორმაციით, შენობა ყველა პირმა დატოვა. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სამართალდამცველებმა შეიარაღებული პირის და
მე არც სამshyშობshyლოსshyთვის მიshyღაshyლაshyტია, არც ოჯაshyხისshyთვის და არც მეshyგობshyრეshyბისshyთვის, ამის შეshyსაshyხებ ოპოshyზიshyციshyოshyნერshyმა პოsh
ვრცელshyდეshyბა ვიshyდეო ქუshyთაshyისshyში, საshyქარshyთვეshyლოს ბანshyკის იმ ფიshyლიshyაshyლიshyდან, საshyდაც ამ წუshyთებshyში შეshyიshyაshyრაshyღეshyბუs
თანამედროვე ახალგაზრდები წიგნის კითხვას სულ უფრო ნაკლებ დროს უთმობენ, რისი ერთერთი მიზეზიც წიგნის კითხვის პოპულარიზაციის ნაკლებობაა. ეს პრობლემა კიდევ უფრო აქტუალური სოფლად, სადაც ძალიან ბევრ ახალგაზ
ბავშვს დაუვარდა და გაუტყდა სიცხის საზომი, ვერცხლისწყლის ბურთულები დაცვივდა საწოლსა და იატაკზე.საშიშია თუ არა ეს ოჯახის წევრებისთვის როგორ მოვიქცეთვერცხლისწყალი თხევადი მეტალია, რომელსაც აქვს საშიში,