კულტურა | Allnews.Ge

ფეისბუქისldquo ქართველ მომხმარებელს მუსიკოს სტეფან ჰაუზერის არაერთი ვიდეო აქვს ნანახი. ჩელოს მომხიბვლელ მასტერს მთელ მსოფლიოში უამრავი თაყვანისმცემელი ჰყავს. მის გულშემატკივრებს შორის ქალები ჭარბობ
ერთი ან რამდენიმე უცხო ენის ცოდნა დასაქმების ბაზარზე უკვე მოთხოვნადსა და კონკურენტუნარიანს გხდის. მაგრამ საინტერესოა, რომელ ენას მივანიჭოთ უპირატესობა და რომელი ენის შესასწავლად დავხარჯოთ რესურსი არ
20 წლის ქართველმა პიანისტმა, სანდრო გეგეჭკორმა ბარსელონაში, პრესტიჟულ საერთაშორისო კონკურსზე გამარჯვება მოიპოვა. მარია კანალსის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობა 400 მუსიკოსი იღებდა, სანდრო
ჩინელი გოგონა, ლი ზიქი 90იან წლებში დაიბადა და სიჩუანის პროვინციის მთებში გაიზარდა. მას სხვებივით ბედნიერი ბავშვობა არ ჰქონია. როცა პატარა იყო, მისი მშობლები განქორწინდნენ, მამა კი ადრე გარდაეცვალა.
მისი ერთერთ ნაshyმუshyშეshyვაshyრი წლის საshyუshyკეshyთეshyსო ნაshyმუshyშევshyრად დაshyსაshyხელshyდა. მნახshyველshyთა აღshyტაshyცეshyბაც ბუshyნებshyრიshyვ
დღეს ყველა ეთანხმება იმ აზრს, რომ ჩვენი ბიოლოგიური წინაპრები, პირველი ჰომინიდები, აფრიკაში წარმოიშვნენ და დიდი ხნის განმავლობაში მხოლოდ ამ კონტინენტზე სახლობდნენ. საკითხი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგ
ამ ბოshyლოshyხანს მეshyტისshyმეshyტად მოshyვუხshyშიshyრე ზემო იმეshyრეთshyში სტუმshyროshyბას ზეshyდიshyზედ სამshyჯერ ვიshyყაshyვი და აშshyკაshyრად ემოshyციsh
ისლამში მოქმედებს შარიათის ნორმები, რომელიც ითვალისწინებს სპეციალურ დრესკოდს, რომელიც ქალების ჩაცმის სტილს არეგულირებს. ამასთან, სხვადასხვა ქვეყნებში ამ დრესკოდს სხვადასხვა ფორმით ასრულებენ. რიგ ქ
1924 წლის 5 ნოshyემshyბრის გაshyზეთ კოshyმუshyნისshyტში გაshyმოქshyვეყshyნდა ინshyფორshyმაshyცია, ალექshyსანshyდრე წუshyწუshyნაshyვა საshyხკინმრეწვში მიshyიწ
საshyქარshyთვეshyლოshyში კულshyტუshyრუshyლი მემshyკვიდshyრეshyოshyბის ძეგshyლეshyბი იძარshyცვეshyბა. ქურshyდეshyბის საshyმიზshyნეს ძიshyრიshyთაshyდად ის უძ
რუსთაველის თეატრი მოსკოვში ჩეხოვის ფესტივალზე მიემგზავრება, სადაც როshyბერტ სტუshyრუshyას სპექshyტაკლს თაshyმაshyშის დაshyსასshyრუshyლს წარადგენს. აღნიშნული ინფორმაცია თეატრის ფ
მსოფshyლიshyოshyში ყვეshyლაshyზე იდუshyმაshyლი მხატshyვრის, ლეshyოshyნარshyდო და ვინshyჩის საshyხელს ბევshyრი ლეshyგენshyდა და საshyიshyდუმshyლო უკავshyშირshy
თანამედროვე ქართული კინოს ერთერთი ყველაზე გავლენიანი რეჟისორის, ლევან კოღუაშვილის მხატვრულმა ფილმმა მეოთხე ბრაიტონი ნიუ იორკში, პრესტიჟულ საერთაშორისო კინოფესტივალზე Tribeca, 3 ჯილდო მოიპოვა. ფილ
ნენე ახოshyბაshyძე ჩიshyნეთshyში მცხოვshyრეshyბი ქარshyთვეshyლი გოshyგოshyნაა, როshyმეshyლიც სოshyციshyაshyლურ ქსეshyლებshyში ჩიshyნურ კულshyტუshyრაshyსა და ყ
მაshyრიshyოshyნეshyტეshyბის თეshyატshyრის დაshyმაshyარshyსებshyლის, კიshyნოshyსა და თეshyატshyრის რეshyჟიshyსოshyრის, ლეshyგენshyდაshyრუshyლი რეზო გაბshyრ
ჩემს აივანზე სიცოცხლის წყარო გაჩნდა და მიხარია ამბობს მომღერალი ნინო ქათამაძე, რომელმაც პანდემიის პერიოდში საკუთარი ბინის აივანი პატარა ოაზისად აქცია. გადაცემა ახალი დღის რუბრიკა პროტოკოლში მო
თბილისში 1803 წელს საცხოვრებელი სახლებისა და მცხოვრებლების აღწერა ჩატარდა, საიდანაც ჩანს, რომ კერძოდ, ავლაბარში 454 სახლი იდგა, სადაც 1075 ადამიანი ცხოვრობდა. ამ სახლებიდან თითქმის არცერთს არ მიუღწევი
ისshyტოshyრია ინაshyხავს გეshyნიshyაshyლუshyრი მხატshyვრეshyბის და მათი შეshyმოქshyმეshyდეshyბის შეshyსაshyხებ ცნოshyბებს, მაგshyრამ სამshyწუshyხაshyროდ, ხშიsh
24 მაshyისს, წალshyკის მუshyნიshyციshyპაshyლიshyტეshyტის სოshyფელ ახალshyშენshyში, გზის გაყshyვაshyნიshyსას, მიწა ჩაshyინshyგრა და მოshyსახshyლეshyოshyბის თვალ
ვარძიის კლდეში ნაკვეთ კომპლექსს ევროპის კულტურული მემკვიდრეობის ჯილდო ევროპა ნოსტრას პრიზი გადაეცა. ამ პრიზს ხელოვნების სფეროში ევროპულ ოსკარსაც უწოდებენ. კულტურის სამინისტროს ინფორმაციით, შემოქმ