კულტურა | Allnews.Ge

ისshyტოshyრია ინაshyხავს გეshyნიshyაshyლუshyრი მხატshyვრეshyბის და მათი შეshyმოქshyმეshyდეshyბის შეshyსაshyხებ ცნოshyბებს, მაგshyრამ სამshyწუshyხაshyროდ, ხშიsh
bdquoბავშვობიდან ყოველთვის მაინტერესებდა ირანული კულტურა და ამ ქვეყნის მონახულება ჩემი დიდი ხნის ოცნება იყო. ირანში არსებული უძველესი ნაგებობებისა და კულტურული ობიექტების გარდა ყოველთვის ძალიან მინდ
ისლამში მოქმედებს შარიათის ნორმები, რომელიც ითვალისწინებს სპეციალურ დრესკოდს, რომელიც ქალების ჩაცმის სტილს არეგულირებს. ამასთან, სხვადასხვა ქვეყნებში ამ დრესკოდს სხვადასხვა ფორმით ასრულებენ. რიგ ქ
ამბობენ, თბილისში, ერთ დილას, იმ სასტუმროს წინ, სადაც მსახიობი, მოცეკვავე და მომღერალი მარგარიტა დე სევრი იმყოფებოდა, ურმების გრძელი ქარავანი გამოჩნდა... ისინი უთვალავი ახლადმოჭრილი წითელი ვარდით იყ
თბილისიდან 60 კილომეტრში, საგარეჯოს სოფელ გომბორში საუკუნეზე მეტია ცხოვრობს უნიკალური ხალხი, რომლებიც თავს ლაიჯებს უწოდებენ. ენათმეცნიერთა ვიწრო წრის გარდა საქართველოში თათურლაიჯური ეთნიკური ჯგუფის ა
ულაshyმაshyზეshyსი, ახალshyგაზshyრდა წყვიshyლი გიshyორshyგი ჭინshyჭაshyრაshyუshyლი და მარshyგაshyრეტ დაshyიshyაshyუshyრი წლეshyბის წინ მშობshyლიshyურ მხაshy
ფიროსმანის თანამედროვე, თვითნასწავლი თბილისელი მხატვარისა და მწერალის, კარაპეტ გრიგორიანცის წიგნში ndash bdquoძველი თბილისის იშვიათი ამბებიldquo დეტალურად და საკმაოდ საინტერესოდ არის აღწერილი მე
პროshyფეshyსიshyით კოსshyტიshyუshyმის მხატshyვრის სოფო ვაshyრაshyზის შეshyმოქshyმეshyდეshyბა მრაshyვაshyლი ადაshyმიshyაshyნის აღshyფრთოshyვაshyნეshyბას იწs
არshyქეshyოshyლოshyგებshyმა ორshyშაshyბათს გაshyნაshyცხაshyდეს, რომ მათ, კაshyიshyროს მახshyლობshyლად მდეshyბაshyრე საshyკაshyრას ნეკshyროshyპოshyლისshyში,
ჩამონგრეული კედლები, ჩამოშლილი ღობეები, გახუნებული ფასადი, ასფალტის გარეშე დარჩენილი გზები და ასფალტის ფუნქციის შემსრულებლად დანიშნული ქვაღორღი მიდამოს დაკვირვებით, უფრო სწორად, დაჟინებით მოვავლე თ
ჟურნალისტმა თამაზ სულაძემ თბილისის ერთერთ ყველაზე ძველ და ლამაზ უბანში, წინაპრების დანატოვარ სახლში გვიმასპინძლა. ჟვანიას ქუჩაზე მდებარე სახლი XIX საუკუნის მიწურულს არის აგებული და ბატონი თამაზის ბებ
ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ეკონომისტი ლალი მჭედლიშვილია. იტაცებს ხელსაქმე, კერავს, ქსოვს, ქარგავს და რაც მთავარია, იმდენად საოცარ მინიატურებს ქმნის, რომ ნებისმიერი მნახვნელის აღფრთოვანებას იწვევს. ჩვენი
სახელწოდება შაოლინი ფართოდ არის ცნობილი მათ შორისაც კი, ვისაც ნაკლებად აინტერესებს აღმოსავლური საბრძოლო ხელოვნება. წარმოგიდგენთ საინტერესო ფაქტებს შაოლინის, ბუდისტური მონასტრის შესახებ, რომელიც მდებ
ძველ ეგვიპტეში ადამიანთა ქმედებები განიხილებოდა მორალური და რელიგიური კანონებით. ასამართლებდნენ არა მხოლოდ ცოცხლებს, არამედ მკვდრებსაც. ეგვიპტელებს ჰყავდათ ღვთაებები ცხოვრების ყოველი შემთხვევისთვის და
ბევshyრი ტერshyმიshyნი, როshyმელshyსაც მეshyტყვეshyლეshyბაshyში ვიshyყეshyნებთ, არც კი ვიshyცით ქარshyთულ ენაshyში როshyდიshyდან არshyსეshyბობს და ვის მიshyეshy
ვიკინგების ხანა დიდი ხანია დავიწყებაშია ჩაძირული, მაგრამ მას კვლავ დიდი ყურადღება ექცევა მედია კულტურაში. და დროთა განმავლობაში მეზღვაური მეომრების ისტორია სულ უფრო და უფრო იფარება მითებით, რომელთა გა
ქართველი ჯარისკაცი გიორგი ბაციკაძე მისიის ფარგლებში წყნარი ოკეანის კუნძულზე, ახალ კალედონიაში, იმყოფება. კუნძულზე ცხოვრების ერთი თვის განმავლობაში გიორგიმ ბევრი საინტერესო რამ ნახა, როგორც იქაური კულტ
ინshyდოshyეთshyში მკვლევshyრებshyმა ქიshyლის მსგავshyსი, უზარshyმაshyზაshyრი ქვის ფიshyგუshyრეshyბი აღshyმოshyაshyჩიshyნეს,რომshyლეshyბიც საshyვაshyრაshyუs
ხატshyვაshyრი თეა ალაshyვერshyდაშshyვიshyლი ხეshyლოshyვაshyნეshyბის ოჯახshyში დაshyიshyბაshyდა, რაshyმაც მასshyზე დიდი გავshyლეshyნა მოshyახshyდიshyნა. თეას ც
უკshyრაshyიshyნაshyში რუshyსეshyთის სამshyხედshyრო აგshyრეshyსია არაshyერთ ტაshyძარს მისshyწვდა და დაshyაshyზიshyაshyნა. ამ ქვეshyყაshyნაshyში 80 წლის წინ, მეs