კულტურა | Allnews.Ge

ხორბლეულის და ღვინის ისტორია ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე უხსოვარი დროიდან იწყება. საქართველოში ადრე ერთერთი ყველაზე გავრცელებული ხორბლის სახეობა ზანდური იყო, დღეს კი დაცულია კოლექციებში, როგორც მსოფლიო
რამდენიმე დღის წინ ცნობილი ფრანგი მსახიობი ჟან პოლ ბელმონდო დაკრძალეს. დაკრძალვის ცერემონიაზე მისმა ბევრმა კოლეგამ და მეგობარმა დასდო პატივი ბელმონდოს, თუმცა ყველაზე დიდი გამოხმაურება პიერ რიშარის გამ
bdquoბავშვობიდან ყოველთვის მაინტერესებდა ირანული კულტურა და ამ ქვეყნის მონახულება ჩემი დიდი ხნის ოცნება იყო. ირანში არსებული უძველესი ნაგებობებისა და კულტურული ობიექტების გარდა ყოველთვის ძალიან მინდ
გაshyტეshyხიshyლი ცხვიshyრი, უნიshyკაshyლუshyრი სტიshyლი და თაღshyლიshyთუshyრი ღიshyმიshyლი ეს ფრანshyგი მსაshyხიshyოshyბის, ჟანპოლ ბელshyმონshyდოს ის მაshyხ
შინდლერის სია Schindlerrsquos List კინოკრიტიკოსების მოსაზრებით, ეს სტივენ სპილბერგის საუკეთესო ნამუშევარია. შავთეთრ ფერებში გადაწყვეტილი ფილმი ერთერთ უმნიშვნელოვანეს კითხვას სცემს პასუხსშეუძლი
ცნობილი ფრანგი მსახიობი ჟანპოლ ბელმონდო 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ამ ინფორმაციას ფრანგული მედია ავრცელებს. ბელმონდოს სამსახიობო კარიერა 50 წელზე მეტ ხანს გაგრძელდა და არაერთ ცნობილ ფილმში ითამაშა.
თბილისის ერთერთი კოლორიტული გრიბოედოვის ქუჩის ისტორია მე19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან იწყება. ქუჩა 1843 წლიდან კომენდანტის სახელს ატარებდა, ვინაიდან ამ ქუჩაზე თბილისის სამხედრო კომენდანტის სახლი იდგა
bdquo1001 ქარshyთუshyლი ორshyნაshyმენshyტიldquo ეს პროshyექshyტი დიდი ხნის წინ იყო ჩაshyფიქshyრეshyბუshyლი, როshyმელshyშიც დიდი შროshyმა, ემოshyცია და ენერshyგია
სტოკჰოლმის მეტროპოლიტენი არა მხოლოდ ტრანსპორტის სახეობას, არამედ მთელ მიწისქვეშა გალერეას წარმოადგენს, რომელიც უნიკალური ნახატებით, მოზაიკებით, ქანდაკებებითა და არტობიექტებით არის სავსე. აქ, თქვენ რ
bdquoმიმდინარე წლის აგვისტოში დასვენება ოჯახთან ერთად გურიაში გადავწყვიტე. თავდაპირველად ახლოს მდებარე ტურისტულ ობიექტებს ვათვალიერებდით, რომლებიც ყველასთვის ცნობილია, რამდენიმე დღის შემდეგ კი სურვი
2015 წელს ინshyდოshyნეshyზიshyის კუნshyძულ სუshyლაshyვეshyსიshyზე აღshyმოshyჩეshyნილshyმა 7200 წლის წინ გარshyდაცshyვლიshyლი მოshyზარshyდი გოshyგოshyნას ნეშტმა,
ქართული ეთნოსი კავკასიის გეოგრაფიულ რეგიონში წარმოიქმნა. აქ შექმნა მრავალფეროვანი და ორიგინალური ეთნიკური კულტურა. მახლობელი აღმოსავლეთის კულტურულცივილიზაციური სივრცის განუყოფელი ნაწილიც იყო, საიდან
1970 იანი წლებს დასაწყისში ჟურნალებსა და ტელეეთერებში იუწყებოდნენ ახალი აღმოჩენის, კერძოდ კი ყველაზე ჩამორჩენილი ldquoპირველყოფილიldquo ტომის შესახებ, რომლებიც ფილიპინებში, კუნძულ მინდანაოზე ცხოვრ
პომshyპეshyის არshyქეshyოshyლოshyგიshyუshyრი პარshyკის Twitterndash ის ოფიshyციshyაshyლურ ანshyგაshyრიშshyზე, 18 აგshyვისshyტოს, უპshyრეshyცეshyდენshyტო აღ
1970იან წლებში ბულგარეთში არქეოლოგებმა ძვ.წ. V ათასწლეულის სამარხს მიაკვლიეს, რომელიც სპილენძის ხანას განეკუთვნებოდა. საფლავში მკვლევარებმა ათობით ოქროს სამკაული იპოვეს, რომლებიც ამ დროისთვის აღმოჩენ
Depressed Georgian in South Korea დეპshyრეshyსიshyუshyლი ქარshyთვეshyლი სამshyხრეთ კოshyრეshyაshyში ასე ჰქვია ფეshyისshyბუქshyზე ძაshyლიshyან პოshyპუshyლაshy
bdquoჩემshyთვის არაshyფერს ვიshyთხოვ, ჩემი და ჩემი დის სურshyვიshyლია, რომ ბიბshyლიshyოshyთეshyკას მიshyეshyნიshyჭოს შეshyსაshyბაshyმიshyსი იუshyრიshyდიshyუshy
მეshyგობshyრეshyბო, სოshyციshyაshyლურ ქსელshyში უკვე დიდი გაshyმოხshyმაshyუshyრეshyბა მოჰshyყვა ერთ საshyსიshyხაshyრუshyლო ფაქტს გაshyმოshyვიshyდა ლიshyმი
საshyქარshyთვეshyლოს 4 დაshyცუshyლი ტეshyრიshyტოshyრია UNESCOმ მსოფshyლიო ბუshyნებshyრიshyვი მემshyკვიდshyრეshyოshyბის სიshyაshyში შეshyვიshyდა. ეს ტეshyრიs
ქართველი ჯარისკაცი გიორგი ბაციკაძე მისიის ფარგლებში წყნარი ოკეანის კუნძულზე, ახალ კალედონიაში, იმყოფება. კუნძულზე ცხოვრების ერთი თვის განმავლობაში გიორგიმ ბევრი საინტერესო რამ ნახა, როგორც იქაური კულტ