"სისხლიანი ოქრო" აფრიკიდან - როგორ მოაქვს "ვაგნერს" კრემლისთვის მილიარდები? | Allnews.Ge

"სისხლიანი ოქრო" აფრიკიდან - როგორ მოაქვს "ვაგნერს" კრემლისთვის მილიარდები?

აფ­რი­კის ქვეყ­ნებ­ში მო­პო­ვე­ბულ­მა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ბაზ­რებ­ზე გა­თეთ­რე­ბულ­მა ოქ­რომ რუ­სე­თის სა­ხელ­მწი­ფოს ომის წარ­მო­ე­ბის­თვის მი­ლი­არ­დო­ბით დო­ლა­რი მო­უ­ტა­ნა. ინ­ფორ­მა­ცი­ას ანა­ლი­ტი­კუ­რი ცენ­ტრის მკვლე­ვარ­თა ჯგუ­ფის, The Blood Gold-ის ("სის­ხლი­ა­ნი ოქ­როს“) აფ­რი­კულ-ევ­რო­პუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის დარ­გის ექ­სპერ­ტი, ჯე­სი­კა ბერ­ლი­ნი ავ­რცე­ლებს.

მკვლე­ვა­რე­ბი დე­ტა­ლუ­რად აღ­წე­რენ "PMC Wagner"-ის და­ფი­ნან­სე­ბის მე­თოდს; "სა­ერ­თა­შო­რი­სო ფრან­გუ­ლი რა­დი­ოს" (RFI) ინ­ფორ­მა­ცი­ით, "ვაგ­ნე­რი“ აფ­რი­კის ქვეყ­ნე­ბი­დან ფი­ნანსდე­ბა.

ამ­ჟა­მად მა­ლი­ში და­ახ­ლო­ე­ბით 1000 რუსი და­ქი­რა­ვე­ბუ­ლი მებ­რძო­ლი იმ­ყო­ფე­ბა. ისი­ნი ჯი­ჰა­დის­ტურ ჯგუ­ფებ­თან საბ­რძოლ­ვე­ლად და მმარ­თვე­ლი სამ­ხედ­რო ხუნ­ტას და­სა­ცა­ვად თვე­ში, ნაღ­დი ფუ­ლის სა­ხით, 10,8 მი­ლი­ონ დო­ლარს იღე­ბენ. იხილეთ სრულად

myquiz