მსოფლიო | Allnews.Ge

bdquoმექსიკა, ეს შენთვისააldquo ამ წერწერით გამოაქვეყნა 26 წლის ანდრეა მეზამ ვიდეო მას შემდეგ, რაც bdquoმის სამყაროსldquo ტიტული მოირგო. კონკურსი ჰოლივუდში, სასტუმრო Seminole Hard Rock Hotel
ინდოეთის უმდიდრესი ადამიანისთვის, მუკეშ ამბანისთვის გასული წელი ფინასური გამარჯვებების 12 თვე ნამდვილად იყო. მისი კრიკეტის გუნდი ldquoმუმბაელი ინდიელებიldquo ზედიზედ მეორე წელია ინდოეთის პრემიერ ლ
27 წლიანი ქორწინების შემდეგ, ბილ და მელინდა გეითსმა განქორწინება გადაწყვიტეს. Forbes ის მიხედვით, ბილ გეიტსი მსოფლიოში მეოთხე ყველაზე მდიდარი ადამიანია, რომლის ქონება 130.5 მილიარდი დოლარს შეადგენს.
ღაshyზის სექshyტორshyში ფარshyთოshyმასshyშტაshyბიshyაshyნი სამshyხედshyრო მოქshyმეshyდეshyბეshyბის დაshyწყეshyბას აღაshyრაshyფეshyრი უკshyლია. მოვshyლეshy
სეshyიshyშეshyლის კუნshyძუshyლებshyზე არshyსეshyბუshyლი ეპიდსიshyტუshyაshyცია მსოფshyლიო მეshyდიshyიshyის ყუshyრაshyდღეshyბის ცენshyტრშია. ქვეshyყაshyნა, რო
რამshyდეshyნიshyმე დღეა მსოფshyლიshyოს ყუshyრაshyდღეshyბის ცენshyტრშია ისshyრაshyეshyლიshyსა და პაshyლესshyტიshyნის შეshyიshyაshyრაshyღეshyბუshyლი კონshyფ
შვილი დასაძინებლად დავაწვინე და ამ დროს სირენების ხმა გაისმა. ვტიროდი და შოკში ვიყავი, მეშინოდა ჩემი გოგონას სიცოცხლის გამო. ჩვენს სახლს არ აქვს ბომბსაფარი, შოკისგან შვილი ხელში ავიყვანე და ფეხსაცმლი
საshyქარshyთვეshyლოს საshyელshyჩო ისshyრაshyელshyში მოshyქაshyლაshyქეshyებს აფრshyთხიshyლებს. საshyელshyჩოს ინshyფორshyმაshyციshyით, ვიshyთაshyრეshyბა არი
ფეshyისshyბუshyქისldquo დამshyფუძshyნეshyბელshyმა, მარკ ცუshyკერshyბერshyგმა სოshyციshyაshyლურ ქსელshyში თაshyვიshyსი თხეshyბის ფოტო გაshyმოshyაქshyვეყshyნ
ინდოეთში მდინარე განგის სანაპიროებზე ათობით ცხედარი გამოირიყა, დაღუპულები, სავარაუდოდ, კოვიდ 19ით გარდაცვლილები არიან, ამის შესახებ ინფორმაციას bdquoფრანსპრესიldquo ავრცელებს. გამოცემის ცნობი
რიგი ქვეყshyნეshyბი, პაshyნაshyმიshyდან დაshyწყეshyბუshyლი თურshyქმეshyნეshyთამshyდე, კოshyროshyნოshyვაshyრიshyსულ პანshyდეshyმიshyას საკshyმაshyოდ არატshy
1980 წლის 8 დეკემბერს, ნიუიორკში, მანჰეტენზე, 72ე და სენტრალ პარკ უესტის ქუჩების კვეთაზე მდებარე პრემიუმკლასის ფეშენებელური საცხოვრებელი სახლის, დაკოტას სიახლოვეს, სტუდიიდან შინ დაბრუნებულ ჯონ ლენ
იტაshyლიshyაshyში, პიshyცის ცხოshyბის პრესshyტიshyჟულ კონshyკურshyსში ერshyთაshyდერshyთი უცხოshyეshyლი ქარshyთვეshyლი ვაshyლეshyრი საshyხიshyაშshyვიshyლი
ჰოshyლიshyვუshyდის ვარshyსკვლაshyვი უილ სმიshyტი, როshyმეshyლიც ყოshyველshyთვის მაshyგაshyლითს აძshyლევshyდა თაshyვის მიshyლიshyოshyნოshyბით ფანს, თუ როshyგორ უ
პორტუგალიის მუნიციპალიტეტ სინტრაში მდებარეობს საოცარი კომპლექსი, კინტა და რეგალეირას ციხესიმაგრე. ციხესმაგრემ სახელი უცნაური გუმბათით გაითქვა, რომელიც, არც მეტი, არც ნაკლები, მიწის სიღრმეში მიემართებ
27წლიshyაshyნი თაshyნაshyცხოვshyრეshyბის შემshyდეგ, ბილ და მეshyლინshyდა გეshyითshyსეshyბი ერshyთმაshyნეთს შორshyდეshyბიshyან. წყვილshyმა აღshyნიშshyნუshyლის
მსოფლიო მილიარდერების რეიტინგი Forbesმა პირველად 1987 წელს გააკეთა. მას შემდეგ მსოფლიოში ყველაზე მდიდართა დაყოფა იმ სფეროების მიხედვით მოხდა, სადაც მათ მილიარდები გამოიმუშავეს. ერთერთი ყველაზე აქტუა
ldquoმსოფლიოს ეკონომიკური ფორუმიldquo იაპონიის მთავრობის მიერ შემუშავებულ ახალ ტექნოლოგიაზე ინფორმაციას ავრცელებს, სადაც ხელოვური ინტელექტი AI მოქალაქეებს მომავლის დაგეგმვაში დაეხმარება. AI ახა
Tropical Race 4 TR4 ნიადაგის სოკოს დაავადება, რომელიც ყველაზე გაყიდვად Cavendishის ჯიშის ბანანს სრული განადგურებით ემუქრება, უკვე ვენესუელაშიც გამოჩნდა. ამის შესახებ გავლენიანი პორტალი Americanfrui
ტაიგერი, ბამბუ და როკეტი ძმები არიან, რომლებიც უზომო პოპულარობით სარგებლობენ. ბიჭები მართლაც ძალიან ლამაზები არიან და თან, რაც მთავარია, სამივე ერთმანეთს კიდეც ჰგავს და კიდეც განსხვავდება. ბიჭები 1