მსოფლიო | Allnews.Ge

ლეshyგენshyდაshyრუshyლი მიshyხაshyელ შუshyმაshyხეshyრი 2013 წელს მომshyხდაshyრი საshyთხიshyლაshyმუshyრო ტრაshyგეshyდიshyის შემshyდეგ სიshyცოshyცხლისshyთვის
აშშის ხელისუფლებამ მოიპოვა საიდუმლო ინფორმაცია ყოფილი პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის მკვლელობის მცდელობასთან დაკავშირებით ირანის გეგმის შესახებ, რამაც განაპირობა ის, რომ საიდუმლო სამსახურმა ყოფილი პრეზი
აშშის ექshyსპრეshyზიshyდენshyტიshyსა და პრეshyზიshyდენshyტოshyბის კანshyდიshyდაshyტის, დოshyნალდ ტრამshyპის გაshyდაshyწყვეshyტიshyლეshyბით, ვიცეპრეshyზიshyდ
შვიდი თვის განმავლობაში მიმდინარე ექსტრავაგანტული წინასაქორწილო წვეულებებისა და ზეიმების შემდეგ, როგორც იქნა ინდოეთში ბოლო დროის ყველაზე მასშტაბური და ძვირადღირებული ქორწილი შედგა. ინდოეთის უმდიდრესი
ჯეიმს დევიდ ვენსმა დონალდ ტრამპი ერთხელ ჰიტლერს შეადარა, ახლა ისინი თანამოაზრეები არიან, ndash ამ სათაურით სტატიას bdquoროიტერიldquo აქვეყნებს. როგორც სტატიაშია აღნიშნული, რვა წლის წინ, 2016 წლ
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, სერგეი ლავროვი ნიუიორკში ჩავიდა, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, ლავროვი, როგორც გაეროს უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე, უხელმძღვანელებს მი
FBIს განshyცხაshyდეshyბით, ახალshyგაზshyრდა კაცი, როshyმელshyმაც დოshyნალდ ტრამპს პენshyსილshyვაshyნიshyის შტატshyში, სიshyტყვით გაshyმოსshyვლიshyსას ესshyროshyლ
გამოძიების ფედერალური ბიუროს FBI ვაშინგტონის შტაბბინის ანტიტერორისტული განყოფილების დირექტორის თანაშემწე, ბობი უელსი აცხადებს, რომ დონალდ ტრამპის წინასაარჩევნო შეხვედრაზე მომხდარ სროლას FBI მკვლელობ
აშშის ფედერალური გამოძიების ბიურომ FBIმ ყოფილი პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის მკვლელობის მცდელობაში მონაწილე პირის იდენტიფიცირება მოახდინა. bdquoFBIმ დაადგინა, რომ სუბიექტი, რომელიც ყოფილი პრეზიდ
რუshyსეshyთი მალე ანექshyსიshyრეshyბულ ყიshyრიმshyში, ხერshyსოshyნეshyსოshyსის ნაკshyრძაshyლის ტეshyრიshyტოshyრიshyაshyზე უზარshyმაshyზარ ისshyტოshyრიshyუ
იტაshyლიshyაshyში იაფი სახshyლეshyბის შემshyძენshyთა უმეshyტეshyსოshyბა უბshyრაshyლოდ მოshyხიბshyლუshyლია იმ იდეshyით, რომ გაshyრიshyგეshyბით ნაshyყიდ ფაshyსა
პრეshyზიshyდენshyტმა ბაshyიshyდენshyმა პრესshyკონshyფეshyრენshyციshyაshyზე ვიცეპრეshyზიshyდენshyტი კაshyმაshyლა ჰაshyრიshyსი და ყოshyფიshyლი პრეshyზიshyდ
ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ სამეფო ოჯახის წევრების ოფიციალური გვერდები სოციალურ ქსელში მხოლოდ ცნობილი ფოტოგრაფების მიერ პროტოკოლის მიხედვით გადაღებულ პორტრეტულ ფოტოებს ავრელებენ. ფოტოებს აუცილებლად ახლავს
ახაshyლი მოხshyსეshyნეshyბის თაshyნახshyმად, როshyმეshyლიც ამეshyრიshyკის კიshyბოს საshyზოshyგაshyდოshyეshyბამ გაshyმოshyაქshyვეყshyნა, ამეshyრიshyკეshyლე
უკshyრაshyიshyნუshyლი BBC, პროshyექტ ldquoსკულპshyტუshyრისldquo ფარshyგლებshyში, უკshyრაshyიshyნეshyლი ჯაshyრისshyკაshyცის ფოshyტოshyებს აქshyვეყshyნებს, რო
უნგრეთის პრემიერმინისტრის, ვიქტორ ორბანის განცხადებით, შეერთებულ შტატებში ამერიკის ყოფილ პრეზიდენტს, დონალდ ტრამპს შეხვდა და უკრაინაში მშვიდობის შესახებ ესაუბრა. bdquoსამშვიდობო მისია 5.0. პატივი
ჰოshyლიshyვუshyდის ვარshyსკვლავshyმა, მეshyთიუ მაshyკკოshyნაshyჰიმ ინshyსტაგshyრამshyზე ფოტო გაshyმოshyაქshyვეყshyნა, საshyდაც ჩანს, რომ მსაshyხიshyობს თვაshy
მოვუწოდებთ რუსეთს, გაიყვანოს თავისი ძალები მოლდოვის რესპუბლიკიდან და საქართველოდან, ამის შესახებ ნატოს ვაშინგტონის სამიტის დეკლარაციაშია ნათქვამი. bdquoრუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიულ ომზე ე
9 ივshyლისს, ევრო 2024ის ნაshyხეshyვარshyფიshyნალshyში, საshyდაც ერshyთმაshyნეთს ესshyპაshyნეshyთი და საფshyრანshyგეshyთი დაshyუshyპიshyრისshyპირshyდნენ, მარs
myquiz