მსოფლიო | Allnews.Ge

რას წარმოადგენს სიგაპური დღეს ამ კითხვაზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხის გაცემა შეუძლებელია, რადგან სინგაპური ისევე განუმეორებელი და მრავალსახოვანია, როგორც ის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ამ მიკროსკოპ
50 წლის შემდეგ პირველად, მილოუკი ბაქსი NBAს ჩემპიონი გახდა და ამ გამარჯვებაში უდიდესი როლი ითამაშა 26 წლის ბერძენმა კალათბურთელმა იანის ანტეტოკუმპომ. ბაქსმა ფინიქს სანსთან ორთაბრძოლა 10598 მო
რუსshyმა გაshyმომshyძიshyებshyლებshyმა მოshyოქshyროshyვიshyლი საshyპირshyფაshyრეshyშო, სამshyზაshyრეshyუshyლო და სხვა ძვიshyრაshyდღიshyრეshyბუshyლი ნივsh
ჩინეთის პროვინცია შენცზიანში Audiისმ რამდენიმე დღეში 49ჯერ გაიარა შუქნიშანის წითელ ნიშანზე. როგორც ირკვევა ავტომობილის მფლობემა ამის შესახებ არაფერი იცოდა, მან ავტომობილი ნაცნობს ათხოვა, რომლისთვის
გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ წყალდიდობა, რომელმაც ევროპის ზოგიერთ ნაწილს გამანადგურებელი შედეგები მოუტანა, bdquoსაშინელებააldquo. bdquoსაშინელებაა, გერმანულ ენას ძნელად შეუძლ
ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების რამდენიმე მონაწილეს, რომლებიც ოლიმპიურ სოფელში ცხოვრობენ, კორონავირუსი დაუდასტურდა. BBCის ინფორმაციით, ინფიცირებული სპორტსმენები ერთი ქვეყნის წარმომადგენლები არიან და ერთსა
ავshyტოshyბუshyსის იტაshyლიshyეshyლი მძღოshyლი ნამshyდვილ გმიshyრად იქცა მას შემshyდეგ, რაც 25 მოსshyწავshyლე გაshyდაshyარshyჩიshyნა. მძღოლს ავshyტოshyბუshyსით 14
საფრანგეთის მთავრობის განცხადებით, 15 სექტემბრამდე ქვეყანაში ჯანდაცვის სექტორის ყველა თანამშრომელი სრულად უნდა იყოს ვაქცინირებული წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ანაზღაურების გარეშე დარჩენა ემუქრებათ, ინფ
უცხოური მედია bdquoტვ პირველისldquo ოპერატორის ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალებას ეხმაურება.bdquoქართველი ოპერატორი, 37 წლის ალექსანდრე ლაშქარავა ანტი LGBTQ, ულტრამემარჯვენე ჯგუფების თავდასხმას ემ
ევრო 2020ldquoის ფიshyნალshyში ერshyთმაshyნეთს იტაshyლია და ინshyგლიshyსი დაshyუshyპიshyრისshyპირshyდნენ. თაshyმაშshyში, როshyმეshyლიც ლონshyდონshyში, უემბლის ს
9 ივshyლისს, საshyქარshyთვეshyლოს პირshyვეshyლი ოფიshyციshyაshyლუshyრი ვიshyზიshyტით ინshyდოshyეshyთის საshyგაshyრეო საქshyმეshyთა მიshyნისshyტრი სუბshyრაs
28 ივნისს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დაეშვა ამერიკული სამხედროსატრანსპორტო თვითმფრინავი, რომელმაც ავღანეთიდან ქართული სამხედრო კონტინგენტის ბოლო ნაკადი 32ე მსუბუქი ბატალიონის მებრძოლები სამშ
მოსshyკოshyვის მაქshyსიმ გორshyკის საshyხეshyლოshyბის სამshyხატshyვრო აკაshyდეshyმიshyუshyრი თეshyატshyრის ყოshyფილshyმა სამshyხატshyვრო ხელshyმძღვაshyნელshy
გახshyსოვთ ალshyბათ ცნოshyბიshyლი ფეხshyბურshyთეshyლის როshyნალshyდოს მიერ ევshyროshyპის ჩეshyმიshyოshyნაshyრიshyსას გაshyმარshyთულ პრესshyკონshyფერნshyციshy
ვგმობთ საshyქარshyთვეshyლოshyში 5 ივshyლისს განshyხორshyციshyეshyლეshyბულ ძაshyლაshyდობshyრივ თავshyდასshyხმებს საshyმოshyქაshyლაshyქო აქshyტიshyვისshyტებs
რუshyსუshyლი მეshyდია მთეshyლი დღის განshyმავshyლოshyბაshyში აშუshyქებshyდა თბიshyლიshyსი პრაshyიshyდის მიერ დაshyგეგshyმიshyლი ღირshyსეshyბის მარshyშის გარ
3 ივლისიდან ევროკავშირში ძალაში შევიდა დირექტივა, რომელიც გარკვეული სახის ერთჯერადი პლასტმასის პროდუქტების რეალიზაციას კრძალავს. ინფორმაციას Deutsche Welle DW ავრცელებს. ერთჯერადი პლასტმასის გამოყ
ფილიპინებში სამხედრო თვითმფირნავმა, რომლის ბორტზეც სულ მცირე 85 ადამიანი იყო, კატასტროფა განიცადა ფილიპინებში სამხედრო თვითმფირნავმა, რომლის ბორტზეც სულ მცირე 85 ადამიანი იყო, კატასტროფა განიცადა. BB
ევshyროshyპის ჩემshyპიshyოshyნაshyტის 18 ფიshyნალshyში იტაshyლიshyამ ბელshyგია 21 დაshyაshyმარshyცხა და ნაshyხეshyვარshyფიshyნალshyში ესshyპაshyნეთს შეხshy
დღეს პრინshyცეshyსა დიshyაshyნას დაshyბაshyდეshyბის დღეა. ხალshyხის პრინshyცეshyსა 60 წლის გახshyდეshyბოshyდა. ამ თაshyრიღshyთან დაshyკავshyშიshyრეshyბით მისsh