მსოფლიო | Allnews.Ge

აშშის პრეზიდენტი, ჯო ბაიდენი მიიჩნევს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი, ვლადიმერ პუტინი უკრაინაში შესვლის გადაწყვეტილებას მიიღებს, თუმცა მას სრულმასშტაბიანი ომი არ სურს. ჩემი ვარაუდით, ის უკრაინაში შევა,
ნიუიორკ თაshyიმსშიldquo The New York Times დაshyბეჭshyდიshyლია სტაshyტია, საshyთაshyუshyრით ხეshyეshyბიshyსადshyმი გაshyმოshyხაshyტუshyლი სიყshyვაshyრუshy
სიტუაცია უკიდურესად სახიფათოა, ახლა ვართ იმ ეტაპზე, როდესაც რუსეთი შეიძლება ნებისმიერ დროს დაესხას თავს უკრაინას, ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესსპიკერმა, ჯენ ფსაკიმ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით,
აშშის ალერგიისა და ინფექციური დაავადებების ცენტრის დირექტორის, ენტონი ფაუჩის განცხადებით, ჯერ ნაადრევია იმის თქმა, არის თუ არა bdquoომიკრონიldquo კორონავირუსის პანდემიის ბოლო ტალღა. bdquoვიმედ
საshyაshyხალshyწლო დღეshyეshyბის შემshyდეგ, მსოფshyლიshyოს საshyზოshyგაshyდოshyეshyბის ინshyტეshyრესshyში დაshyსავshyლეთshyსა და რუshyსეთს შოshyრის ურshyთი
დიდი ბრიshyტაshyნეshyთის საshyმეshyფო ოჯაshyხის გაshyდაshyწყვეshyტიshyლეshyბით, ელიshyსაshyბედ მეshyოshyრის ვაჟს, პრინც ენshyდრიshyუს ჩაshyმოshyარshyთვეს სამsh
სერბი ჩოგბურთელი ნოვაკ ჯოკოვიჩი დღეს, ონლაინ რეჟიმში გამართული წინასასამართლო სხდომის შემდეგ საიმიგრაციო დაკავების სასტუმროში დააბრუნეს, ინფორმაციას BBCი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ჩოგბურთელი და
სომshyხეთshyში, ყაshyრაshyბაshyღის რაshyიshyოshyნის კონshyფლიქshyტის ზოshyნაshyში ევshyროshyკავshyშიshyრის სამshyშვიshyდოshyბოshyეshyბის შეყshyვაshyნის მო
სერბ ჩოგბურთელს, ნოვაკ ჯოკოვიჩს ავსტრალიის ღია ჩემპიონატის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე ვიზა კვლავ გაუუქმეს. მედიის ინფორმაციით, ავსტრალიის იმიგრაციის მინისტრმა, ალექს ჰოუკმა, პირადი უფლებამოსილება
ჰოshyლიshyვუshyდის ვარshyსკვლაshyვი ჯეshyიshyსონ მოshyმოა და ლისა ბოshyნეshyტი 17წლიshyაshyნი თაshyნაshyცხოვshyრეshyბის შემshyდეგ ერshyთმაshyნეთს შორshyდეshy
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრ გრუშკომ რუსეთნატოს საბჭოს შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ თუ ნატოს ქვეყნებს სურთ რუსეთთან თანამშრომლობა, მაშინ ალიანსმა უნდა მიიღოს რუსეთის სამშ
ჩიshyნეshyთის საshyკაshyრანshyტიshyნო ბაshyნაshyკიshyდან გავshyრცეshyლეshyბუshyლი შემshyზაshyრაshyვი ვიshyდეshyოshyკადshyრეshyბი, რომshyლეshyბიც ეჭshy
შეერთებულმა შტატებმა ან მხარი უნდა დაუჭიროს რუსეთის მიერ შეთავაზებულ უსაფრთხოების გარანტიებს ან მასზე უარის თქმაზე პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს, გლობალური დაძაბულობის შემცირება ამჟამად ვაშინგტონის ქმედე
თუკი სხვა ქვეყანაში საცხოვრებლად გადასვლა გადაწყვიტეთ ლოგიკურია, რომ ისეთ ადგილს შეარჩევთ, სადაც ცხოვრების დონე მაღალია, მინიმალური ხელფასი მისაღები და სათანადო ჯანდაცვის, განათლების სისტემაც არსებობს
FlyOne Armeniaმ და Pegasus Airlinesმა სამოქალაქო ავიაციის კომიტეტისგან ერევანისტამბოლიერევნის ჩარტერული ფრენების განხორციელებისთვის ნებართვა მიიღეს, ინფორმაციას სომხური მედია ტერიტორიული ადმინის
სერshyბი ჩოგshyბურshyთეshyლი, ნოshyვაკ ჯოshyკოshyვიshyჩი უკვე ერთ კვიshyრაshyზე მეshyტია მსოფshyლიო მეshyდიshyის განshyხილshyვის ერთერთი მთაshyვაshyრი თეshyმაა.
უმshyძიshyმეshyსი შეshyდეshyგეshyბი მოჰshyყვა 2 იანshyვარს ყაshyზაshyხეთshyში, კერshyძოდ, ქვეყshyნის დაshyსავshyლეთshyში, მანshyგისshyტაshyუს ოლshyქიshyდან და
ყაshyზაshyხეshyთის მასshyშტაshyბით 5 969 ადაshyმიshyაshyნია დაshyკაshyვეshyბუshyლი. ამის შეshyსაshyხებ ინshyფორshyმაshyციshyას ქვეყshyნის შიshyნაshyგან საქsh
კვიპროსში Covid19ის ახალი ვარიანტი აღმოაჩინეს, რომელიც დელტას და ომიკრონს აერთიანებს. ამის შესახებ კვიპროსის უნივერსიტეტის ბიოლოგიურ მეცნიერებათა პროფესორმა და ბიოტექნოლოგიისა და მოლეკულური ვირუ
იტაshyლიshyუshyრი მაshyფიshyის ბოსი ჯოshyაshyკიshyნო გაshyმიshyნო, როshyმელshyსაც მკვლეshyლოshyბის გამო საshyმუshyდაshyმო პაshyტიმshyროshyბა მიshyუshyსაshy