პოლიტიკა | Allnews.Ge

ინტერვიუ ესტონეთის ელჩთან საქართველოში რიინა კალიურანდთან. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობას გიხდით ინტერვიუსთვის დროის გამონახვისთვის. მას შემდეგ, რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა ესტონეთი იყო ერთ ერთ
უკრანაში ვიზიტი, დიდი ალბათობით, უახლოეს დღეებში შედგება თხოვნა მექნება ოპოზიციის წარმომადგენლების მიმართ, რომ დროულად მოგვაწოდონ საკუთარი კანდიდატები ამ პოლიტიკური ჯგუფისთვის, ამის შესახებ პარლამ
ელჩის გაწვევა ეს არის უკრაინის პრეზიდენტის მიერ იმის ჩვენება, რომ ჩვენ ძალიან უკმაყოფილო ვართ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების დონით და ამ სიტუაციაში საქართველოს ხელისუფლების პოზიციით, ამის შესახე
უკრაინაში ომის დაწყებიდან ერთ თვეზე მეტის გასვლის შემდეგ აშკარაა, რომ რუსეთის გეგმა ქვეყნის დიდი ქალაქების აღებისა და ხელისუფლების შეცვლის შესახებ ჩავარდა. რუსეთისა და უკრაინის დელეგაციებს შორის გამარ
რუshyსეshyთის ფეshyდეshyრაshyციshyის პრეshyზიshyდენshyტმა, ვლაshyდიshyმერ პუshyტინshyმა უკshyრაshyიshyნის ტეshyრიshyტოshyრიshyეshyბის, ოკუshyპიshyრეshyბ
ციshyვიshyლიshyზეshyბუshyლი მსოფshyლიო მკაცshyრად გმობს რუshyსეshyთის პრეshyზიshyდენshyტის ვლაshyდიshyმერ პუshyტიshyნის მოshyრიგ უტიshyფარ გაshyდაshyწყვეshyტი
აშშის პრეshyზიshyდენshyტის ჯო ბაshyიshyდეshyნის განshyცხაshyდეshyბით, ამ მოshyმენshyტისshyთვის დარshyწმუshyნეshyბუshyლია, რომ რუshyსეshyთის პრეshyზიshyდენshy
რუshyსეshyთის შეshyიshyაshyრაshyღეshyბუshyლი ძაshyლეshyბის საბshyრძოshyლო მზადshyყოფshyნამ, ბოლო ათეshyუshyლი წლეshyბის განshyმავshyლოshyბაshyში, თაshyვის პ
უკრაინაში ვიზიტს არ ვაპირებ, ამის შესახებ ldquoქართული ოცნებისldquo თავმჯდომარე, ირაკლი კობახიძემ ბრიფინგზე განაცხადა.ამასთან, მისი შეფასებით, ძალიან შემაშფოთებელია ის მდგომარეობა და ტენდენცია,
გულshyსატshyკეshyნია იმის ხილshyვა, რომ საshyქარshyთვეshyლო დეshyმოკshyრაshyტიshyიshyდან განshyდგოshyმას აგshyრძეshyლებს, ამის შეshyსაshyხებ ევshyროshyპარshy
რუსეთს, რომელიც ცდილობს გაზარდოს სამხედრო ზეწოლა უკრაინაზე, კარგად მხოლოდ ერთი ენა ესმის ეს არის სიძლიერის ენა. ეს ნიშნავს, რომ უკრაინა უნდა იყოს ძლიერი , ამის შესახებ საქართველოში უკრაინის ელჩმა იგ
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოებას, რადგან მათ საზღვრებთან ალიანსის გაფართოება საფრთხეს წარმოადგენს. bdquoკატეგორიულ
ოდესshyმე თუ წარshyმოshyიდshyგენshyდა 1990 წლის ივshyნისshyში, ჯერ კიshyდევ საბshyჭოshyურ კიshyევshyში მყოshyფი რკიshyნის ლედიldquo დიდი ბრიshyტაshyნეshyთის პრე
საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში პოსტს აქვეყნებს, სადაც განმარტავს, თუ რას გააკეთებდა ის უკრაინაში.როგორც მიხეილ სააკაშვილი წერს, უკრაინას უსასყიდლოდ გადასცემდა bdquo
რუshyსეshyთის მიერ ოკუshyპიshyრეshyბულ აფხაshyზეთshyში ე.წ. წიshyნაshyსაshyარshyჩევshyნო პოshyლიshyტიshyკუshyრი ბრძოshyლა დაshyიshyწყო. ადshyგიshyლობshyრიs
ვიshyთაshyრეshyბა უკshyრაshyიshyნაshyში კვლავ უკიshyდუshyრეshyსად დაshyძაshyბუshyლია. დიდი ბრიshyტაshyნეshyთის პრეshyმიshyერმიshyნისshyტრმა ბოshyრის ჯონshy
აშშის გაერთიანებული შტაბის უფროსების თავმჯდომარე, გენერალი მარკ მილი აცხადებს, რომ რუსეთის უკრაინაში შეჭრა bdquoსაშინელიldquo იქნება და მნიშვნელოვნად დიდ მსხვერპლს გამოიწვევს. პენტაგონში გამართუ
მსოფლიოს ყურადღება რამდენიმე დღეა, ნატორუსეთის მოლაპარაკებებისკენაა მიმართული, სადაც აშშის წარმომადგენლები რუს მაღალჩინოსნებს ხვდებიან. ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე აშშის წარმომადგენელმა დი
რამshyდეshyნიshyმე დღეა მსოფshyლიო ინshyტეshyრეshyსით ადევshyნებს თვალს ყაshyზაshyხეთshyში მიმshyდიshyნაshyრე მოვshyლეshyნებს. განshyსაshyკუთshyრეshyბით მას შემ
გაshyსულ კვიshyრას მმარshyთველshyმა პარshyტიshyამ ძირი გაshyმოshyუshyთხაshyრა მთავshyროshyბის ანshyგაshyრიშshyვალshyდეshyბუshyლეshyბას, საshyხელshyმწიshyფო