საზოგადოება | Allnews.Ge

მარshyთაshyლია, ქარshyთველ ფეხshyბურshyთეshyლებს მეshyდიshyისshyგან ყუshyრაshyდღეshyბა არაshyსოshyდეს აკshyლდათ, მაგshyრამ ევshyროshyპის ჩემshyპიshyოshyნატsh
უცხოshyუshyრი გავshyლეshyნის გამჭვირshyვაshyლოshyბის შეshyსაshyხებ კაshyნონპshyროshyექshyტი გუshyშინ თუshyმაshyნიშshyვიshyლის თეshyატshyრის დაshyსის მსაshy
ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი bdquoქართველი ხალხის აქტისldquo შესახებ ოფიციალურ განცხადებას ავრცელებს. bdquoსაქართველოს პარლამენტის მიერ ახლახან მიღებული b
ყაზბეგში გადავიღებ სელფებს, ასე უპასუხა ldquoქართული ოცნებისrdquo დეპუტატმა ალუდა ღუდუშაურმა აშშის მიერ სავიზო შეზღუდვების დაწესებასთან დაკავშირებით ჟურნალისტის რეპლიკას, რომ ldquoამერიკა
ზუგshyდიshyდის სოshyფელ კორshyცხელshyში შემshyზაshyრაshyვი მკვლეshyლოshyბა მოხshyდა. ქმარshyმა ცოლი სასshyტიshyკი წაshyმეshyბით მოკshyლა. მოკshyლუshyლი ქალი ფატი
პერshyსოshyნაshyლურ მოshyნაshyცემshyთა დაცshyვის სამshyსაshyხუshyრის ინshyფორshyმაshyციshyით, უცხო საshyტეshyლეshyფოshyნო ნომshyრეshyბის ძიshyრიshyთაshyდი
ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები სანქციებთან დაკავშირებით აშშის სახელმწიფო მდივნის, ენტონი ბლინკენის განცხადებას ეხმაურებიან და აღნიშნულთან დაკავშირებით ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ. როგორც განცხად
ხშირად საუბრობენ, რომ თანამედროვე, ციფრულ სამყაროში ქართული ენისა და ლიტერატურის სრულფასოვნად სწავლა დიდი გამოწვევაა. ახალგაზრდები უცხოური ფილმებით, წიგნებით, გადაცემებით ინტერესდებიან. მშობლებიც ცდილ
შოshyკისshyმომshyგვრეshyლი აღshyმოჩshyნდა საshyქარshyთვეshyლოს პრეshyმიshyერმიshyნისshyტრ ირაკshyლი კოshyბაshyხიshyძის განshyცხაshyდეshyბა, რომ საshyტეshyლ
ხანგრძლივი შანტაჟის ფონზეც კი, გამაოგნებელი იყო მუქარა, რომელიც ერთერთ ევროკომისართან სატელეფონო საუბრისას გაჟღერდა. კერძოდ, ჩემთან საუბარში, ევროკომისარმა ჩამოთვალა მთელი რიგი ზომები, რომლებიც დასავ
რაჭაში მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას ერთი ადამიანი ემსხვერპლა, რამდენიმე კი დაშავდა. არსებული ინფორმაციით, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ აგარასთან მიკროავტობუსი გზის სავალი ნაწილიდან გადავარდა, შ
სათამაშოებს არა მარტო ართობენ ბავშვს, არამედ ასწავლიან, ეხმარებიან სამყაროს გაცნობასა და კომუნიკაციის უნარების განვითარებაშიც კი. თუმცა, ყველა სათამაშოს არ აქვს ასეთი უპირატესობები ndash გვხვდება ი
საქართველოს გენერალური პროკურორი ირაკლი შოთაძე თანამდებობას ტოვებს. შოთაძის განცხადებას პროკურატურა ავრცელებს. მისი თქმით, ურთულესი გადაწყვეტილების მიღება, ექიმების რეკომენდაციების გათვალისწინებით უწ
მაshyრიshyამ ტაshyტაshyნაშshyვიshyლი 2021 წელს მეshyგობshyრებshyთან და შეყshyვაshyრეshyბულshyთან ერshyთად ავაshyრიshyაshyში მოყshyვა. მრაshyვალshyმხრიshyვი ტრ
ბოლო წლებში კრიპტოვალუტებმა ფინანსურ სამყაროში რევოლუცია მოახდინა და მიიქცია ცალკეული ინვესტორებისა და დაწესებულებების ყურადღება. მართალია, ადოპტაციაში თავდაპირველად ჩართულმა პირებმა და საცალო მოვა
შიshyნაshyგან საქshyმეshyთა საshyმიshyნისshyტრომ რუსshyთავshyში ცოshyლიshyსა და სიshyდედshyრის მკვლეshyლოshyბის საქshyმეshyზე ოფიshyციshyაshyლურ ინshyფორshy
ხეshyლიshyსუფshyლეshyბამ უცხოshyუshyრი გავshyლეshyნის გამჭვირshyვაshyლოshyბის შეshyსაshyხებldquo კაshyნონპshyროshyექshyტზე ვეshyნეshyციshyის კოshyმიshyსი
ცნოshyბიshyლი ხდეshyბა რუსshyთავshyში მოკshyლუshyლი დედაშვიshyლის ვიshyნაshyოshyბა. ინshyტერპრესshyნიshyუshyსის ცნოshyბით, ახალshyგაზshyრდა კაცshyმა მისი მეsh
რუსთავში, დუმბაძის ქუჩაზე, ორი ადამიანი მოკლეს. bdquoინტერპრესნიუსისldquo ინფორმაციით, მოკლულია ორი ქალი. არსებული ინფორმაციით, მამაკაცმა ცოლი და სიდედრი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა. მამაკაცი შემთხ
24 წლის ტატო გრიshyგაshyლაშshyვიshyლი სამshyგზის მსოფshyლიო ჩემshyპიshyოshyნია. აბუ დაshyბიshyში მიმshyდიshyნაshyრე მსოფshyლიო ჩემshyპიshyოshyნატshyზე სპორshyტს
myquiz