საზოგადოება | Allnews.Ge

ინshyფექshyციshyოshyნისshyტი მაია ბუshyწაშshyვიshyლი იმ საფრshyთხეshyზე საshyუბshyრობს, რაshyსაც ხიshyლით და ბოსტნეshyუshyლით ადაshyმიshyაshyნის მოshyწამshyვლ
პეკინის გამზირზე საცხოვრებელ კორპუსში გაჩენილ ხანძარს მეხანძრემაშველები თითქმის 3 საათის განმავლობაში ებრძოდნენ. ადგილზე მუშაობდა 14 სახანძროსამაშველო ჯგუფი. მობილიზებული იყო ყველა შესაბამისი აღჭურვ
მაისის თვე საუკეთესო პერიოდია კურორტოთერაპიისთვის სწორედ ახლა აღწევს პიკს წიწვოვანი მცენარეების ყვავილობა და ის სამკურნალო ეფექტი, რასაც დამტვერვა იძლევა. თუმცა, როგორც მედიკოსები ამბობენ, ამ მიზნით
ვაქshyციshyნეshyბის თაshyოshyბაshyზე ჩვენ საკshyმაshyოდ ეფექshyტიshyაshyნად, წარshyმაshyტეshyბულ მოshyლაshyპაshyრაshyკეshyბებს ვაshyწარshyმოshyებთ, უფრო კო
ნაshyთეshyლა ბიshyჩეshyლაშshyვიshyლი თიshyაshyნეshyთის რაshyიshyოshyნის სოshyფელ საყshyდრიshyონshyში ცხოვshyრობს. უყshyვარს შროshyმა და ბავshyშვოshyბიshyდან
რა ხდეshyბა იმ შემshyთხვეshyვაshyში, თუ ადაshyმიshyაshyნი კოshyროshyნაshyვირუshyსის საshyწიshyნაshyაღshyმდეshyგო ორი სხვაshyდასshyხვა ვაქshyციshyნით იცshyრეs
Stopcovზე გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრა 3 130 მა ადამიანმა გაიკეთა. სულ ქვეყანაში ვაქცინაცია 88 522მა მოქალაქემ გაია
გაshyრეshyმოს ეროვshyნუshyლი საshyაshyგენshyტოს ინshyფორshyმაshyციshyით, 1617 მაshyისს დაshyსავshyლეთ საshyქარshyთვეshyლოshyში შეshyნარshyჩუshyნეshyბუshy
პრინცმა ჰაshyრიმ ბრიshyტაshyნულ საshyმეshyფო ოჯახshyთან ურshyთიshyერshyთოshyბაshyზე კიshyდევ ერთხელ ისაshyუბshyრა და ამshyჯეshyრად ეს დექს შეshyპარshyდის პოდshyკა
უკვე რამshyდეshyნიshyმე წეshyლია წყალshyტუshyბოshyში დიდი ქარshyთვეshyლი მწერshyლის, ოტია იოshyსეshyლიshyაshyნის კარმიshyდაshyმოshyში, მისი შვიshyლიშshyვიshyლი
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე bdquoფეისბუქისldquo გვერდზე, თბილისში გამწვანების კუთხით, განხორციელებულ პროექტებზე წერს. მისი ცნობით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქ
6 მაshyისს კლიshyნიshyკაshyში საპროshyფიshyლაქshyტიshyკოდ გეგshyმიshyურ კვლეshyვებshyზე მიshyსულ გიshyორshyგი ფაshyრეshyშიშshyვილს მოshyუshyლოდshyნეshyლად ლ
თბილისში, მზიურის პარკში კაფის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით, მერიას ტენდერი აქვს გამოცხადებული. სატენდერო პირობების თანახმად, წინადადებების
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორის, ივანე ჩხაიძის განცხადებით, კორონავირუსით გამოწვეული მეხსიერების პრობლემების დროს მედიკამენტური დახმარება არაეფექტურია და მეხსიერების დარღვევა დ
13 მაshyიshyსიshyდან მუshyშაshyოshyბას ჩვეshyულ რეshyჟიმshyში გაshyნაshyახshyლეshyბენ სასshyწავshyლო და საshyაღshyმზრდეshyლო დაshyწეshyსეshyბუshyლეshyბეs
ალერგოლოგიმუნოლოგ ბიძინა კულუმბეგოვის თქმით, ტრადიციული წესით შემუშავებული ვაქცინები, მაგალითად, როგორიცაა ჩინური წარმოების სინოფარმი, აცრიდან ორი კვირის შემდეგ აყალიბებენ იმუნიტეტს კორონავირუსის მ
პანდემიის პერიოდში ინფლაციის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რამაც ფასების ცვლილებაზე პირდაპირი გავლენა იქონია. ბოლო პერიოდში ზოგიერთ პროდუქტზე ფასმა საგრძნობლად მოიმატა და მყიდველის ჯიბეს კიდევ უ
7 მაshyისს ცნოshyბიshyლი გახshyდა, რომ ლეshyვან ვაshyსაshyძე პოshyლიshyტიshyკაshyში წაshyვიshyდა. ერshyთოshyბა რაshyოshyბა იმეshyდი ასე ქვია ბიზshyნესshyმე
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ჩინური წარმოების კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა bdquoსინოფარმსldquo გადაუდებელი მოხმარებისთვის ავტორიზაცია მიანიჭა. ჯანმოს ტექნიკური საკონსულტაციო ჯგუფის გადაწ
თბილისში, კერძოდ, ვაკეში იყიდება 7ოთახიანი ბინა, რომლის ღირებულება 5 337 000 ლარს 1 550 000 აშშ დოლარი შეადგენს. როგორც SS.geზე გამოქვეყნებულ განცხადებაშია აღნიშნული, სახლის ფართობი 487 კვ.მია დ