საზოგადოება | Allnews.Ge

თითshyქმის სამshyწლიshyაshyნი ძებshyნის შემshyდეგ ზუგshyდიდshyში, სოshyფელ ჯიshyხაშshyკარshyში ბადshyრი ესეshyბუა დაshyაshyკაshyვეს. ის პირshyდაshyპირ ქუshyთაs
თურshyქეთshyში მიshyწისძვრას საshyქარshyთვეshyლოს კიshyდევ ერთი მოshyქაshyლაshyქე ია ჭკაshyდუა ემსხვერshyპლა. ინshyფორshyმაshyციshyას სოshyციshyაshyლურ ქსელshyშ
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროდან საჯარო ინფორმაციის სახით გამოვითხოვეთ მონაცემები და ვიკითხეთ, 2022 წლის განმავლობაში, რა სახელები იყო იშვიათი, რომლებიც მხოლოდ თითო ბავშვს დაარქვეს. მონაცემების ნა
კვიshyრის პაshyლიტshyრის ინshyფორshyმაshyციshyით, ბადshyრი ესეshyბუა სოshyფელ ჯიshyხაშshyკარshyში, მისი ნაshyთეshyსაshyვეshyბის სახshyლში დაshyაshyკაshyვეს.
თურქული სერიალის ვარსკვლავი, ქართველი მოცეკვავე, მსახიობი და დიზაინერი ნანუკა სტამბოლიშვილი სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა ტრაგედიას სულის შემძვრელი ტრაგედია... როცა თანაგრძნობის ყველა სიტყვა უფერული
შიshyნაshyგან საქshyმეshyთა საshyმიshyნისshyტრო საshyქარshyთვეshyლოს ბანshyკისldquo ფიshyლიshyალshyზე მომshyხდაshyრი თავshyდასshyხმისshyთვის ძებshyნიshyლი პ
თბიshyლიshyსის საshyქაshyლაshyქო საshyსაshyმარshyთლომ საshyქარshyთვეshyლოს ყოshyფიshyლი პრეshyზიshyდენshyტი მიshyხეshyილ საshyაshyკაშshyვიshyლი სასshyჯეs
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის ხელმძღვანელის, თეა გოდოლაძის თქმით, სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაცია, რომ თურქეთში მომხდარ მიწისძვრას, შესაძლოა, ბი
ცნობილმა ინგლისელმა მილიონერმა დეივ ფიშვიკმა გადაწყვიტა, რომ შვილებს არ უანდერძოს თავისი მილიონები. მან დამოუკიდებლად დააგროვა ქონება და მიაჩნია, რომ შვილები არ უნდა დატვირთოს სიმდიდრით და თავისი ფული
UFCის ქარshyთვეshyლი მებshyრძოshyლი, მეshyრაბ დვაshyლიშshyვიshyლი გარshyდა წარshyმაshyტეshyბუshyლი ბრძოshyლეshyბიshyსა, ქარshyთველ გულshyშეshyმატshyკიshyვარს
საქართველოს დიდ ქალაქებში კატასტროფული მდგომარეობაა, ხალხი დენთის კასრზე ცხოვრობს, დროის ამბავია ვინ როდის აფეთქდება, ამბობს მენაშენეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ირაკლი როსტომაშვილი და დასძენს, რომ
თურქეთში ძლიერ მიწისძვრას სულ მცირე 1500 ადამიანი ემსხვერპლა. გარდაცვლილებს შორის საქართველოს მოქალაქეებიც არიან. თურქმა სამართალდამცველებმა ცხედრის ნანგრევებიდან ამოყვანის შემდეგ გაიგეს, რომ მიწისძვ
საshyქარshyთვეshyლოს ყოshyფიshyლი პრეshyზიshyდენshyტი მიshyხეshyილ საshyაshyკაშshyვიshyლი აცხაshyდებს, რომ ვეshyრაshyფეshyრი გაshyტეხს და ახლა გაბshyრაshyზე
მარცვლეული ჩვენი კვების რაციონის აუცილებელი ნაწილია. წიწიბურა და ხორბალი იდეალურია როგორც ცალკე მისართმევად, ასევე გარნირად. ჩვეულებრივ, მომზადების წინ მათ წყალში ვალბობთ, მაგრამ იცით, რატომ ვაკეთებთ
საshyქარshyთვეshyლოshyში მომshyდევshyნო დღეshyეshyბის განshyმავshyლოshyბაshyში ნაshyლეshyქიshyაshyნი ამინshyდია მოshyსაshyლოდshyნეshyლი. გაshyრეshyმოს ერ
ტანსაცმლის ბაზარი შეერთებულ შტატებში მსოფლიოში ყველაზე დიდ საბაზრო წილს იკავებს. ის შეადგენს გლობალური ვაჭრობის 28ს, რაც ყოველწლიურად დაახლოებით 331 მილიარდი დოლარის ექვივალენტია. ამის გამო, ინდუსტრ
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტისთვის, მიხეილ სააკაშვილისთვის სასჯელის გადავადებასთან, ან სასჯელისგან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, სასამართლომ გადაწყვეტილება შესაძლოა, დღეს, 6 თებერვალს გამოაცხადოს.
ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებით უამრავი საკითხი იჩენს თავს. ყოველდღიურად სახლში ბავშვებთან ერთად ყოფნა ადვილი არ არის და ამიტომ, ჩვეულებრივი მოვლენაა მშობლების მხრიდან შეცდომების დაშვება. სტრესი, დაღ
ალკოჰოლის მხშირად გამოყენება ზრდის არტერიულ წნევას და გულსისხლძარღვთა დაავადებების რისკს. ალკოჰოლზე უარის თქმით მდგომარეობა უმჯობესდება წნევა ნორმას უბრუნდება, დაავადების რისკი საგრძნობლად ეცემა. ს
საshyქარshyთვეshyლოshyში, ბოლო პეshyრიshyოდshyში COVIDის ახაshyლი შემshyთხვეshyვეshyბის მციshyრე მაshyტეshyბა აღიshyნიშshyნეshyბა, დღეshyში 500მდე პანshyდეsh
myquiz