საზოგადოება | Allnews.Ge

სასshyტიshyკი მკვლეshyლოshyბა მოხshyდა თბიshyლისshyში. მაshyმაshyკაცshyმა ყოshyფიshyლი ცოლი მოკshyლა და კვაshyლის დაshyფარshyვის მიზshyნით ცხეshyდაshyრი ხევshyშ
12 წლის ცოტნე გაგნიძემ მენტალური არითმეტიკის სკოლის ყველა საფეხური დაძლია, სწრაფად აზროვნება და დიდ ციფრებზე მათემატიკური მოქმედებების შესრულება ზეპირად შეუძლია. ახლახან მან გადაცემაში პრაიმშოუ მიიღ
სამედიცინო ლიტერატურაში ურთიერთსაწინააღმდეგო მოსაზრებებია, ამბობს დოქტორი გლენ ვორტმანი,ვაშინგტონის ჰოსპიტალური ცენტრის ინფექციური დაავადებების განყოფილების დირექტორი. rdquoმიუხედავად იმისა, რომ
ბაshyთუმshyში, რესshyტოshyრან რეტshyროს მფლოshyბეshyლის მიერ თაshyნამshyშროshyმელshyზე ძაshyლაshyდოshyბის საshyვაshyრაshyუshyდო საქshyმეshyზე გაshyმოshyძი
დიაბეტით დაავადებულებმა თავი უნდა შეიკავონ ბლის დიდი რაოდენობით მოხმარებისგან. ბალი შეიცავს არა მხოლოდ ბევრ ვიტამინს, არამედ შაქარსაც დაახლოებით 1112 გრამ 100 გრამზე. ამიტომ, შაქრიანი დიაბეტით და
ყველა ადამიანი ოცნებობს ღრმა მოხუცებულობამდე იცხოვროს. მაგრამ როგორ შეიძლება ამის მიღწევა ჯანმრთელობის შენარჩუნებისა და ხანგრძლივობის მიღწევის მრავალი განსხვავებული მიდგომა არსებობს. 1. სწორი კვება
ცნოshyბიshyლი ფლოshyრისshyტი, გარshyდეshyნია შეshyვარshyდნაshyძის მფლოshyბეshyლი ზურა შეshyვარshyდნაshyძე საshyქარshyთვეshyლოshyში ჩაshyმოshyსუshyლი რუshy
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბათუმში, რესტორან bdquoრეტროშიldquo თანამშრომლის მიმართ ძალადობის ფაქტზე, ობიექტის მფლობელი დააკავა. როგორც bdquoინტერპრესნიუსსldquo შინაგან საქმეთა სამინისტროში გ
საზოგადოებას კარგად ახსოვს გულნაზ გოლეთიანი, ქალი რომელიც წლების წინ პროექტ ნიჭიერის მეშვებით გახდა ცნობილი. საინტერესოა, ვნახოთ თუ რას საქმიანობს ის და როგორ წარიმართა მისი ცხოვრება პროექტის შემდეგ
თურქ მსაshyხიshyობს, ჰაshyლილ იბshyრაshyჰიმ ჯეshyიshyჰანს ქარshyთვეshyლეshyბის ნაshyწიshyლი კარshyგად იცshyნობს. ჰაshyლიshyლი თურshyქულ სეshyრიshyალshyში სხვი
ხვიshyჩა კვაshyრაshyცხეshyლიshyას შთამshyბეჭshyდაshyვი იტაshyლიshyუshyრი თავshyგაshyდაshyსაshyვაshyლი გრძელshyდეshyბა. ქარshyთვეshyლი ფეხshyბურshyთეshyლის
ამ ცოტა ხნის წინ ფეხshyბურshyთის ქარshyთველ ვარshyსკვლავ ხვიshyჩა კვაshyრაshyცხეshyლიshyასshyთან შეshyსახshyვედshyრად ჭადshyრაshyკის ლეshyგენshyდა ნონა გაფshyრინsh
2023 წლის აგვისტოდან დაგროვებით საპენსიო სქემაში ჩართულ მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ თავად აირჩიონ, რა რისკიანობის პორტფელში დაბანდდება მათი დანაზოგები. კერძოდ, თუ აქამდე მხოლოდ დაბალ რისკიანი საი
ნაყინს ორი უდაო უპირატესობა აქვს სიცხის დროს გაგვაგრილებს და გუნებაგანწყობას გვიმაღლებს.მაგრამ რამდენად უსაფრთხოა ნაყინის დიდი რაოდენობით ჭამა ნაყინი შეიძლება იყოს სასარგებლო ნაყინი შეიცავს ზ
ვანო ფიshyფია წლეshyბის წინ გაshyიცshyნო საshyზოshyგაshyდოshyეshyბამ. პაshyტაshyრა ბიჭი კარshyდეshyნაshyხიshyდან, რომshyლის არაჩshyვეshyუshyლებshyრივshyმა ხმა
რამshyდეshyნიshyმე საshyაshyთის წინ, უკshyრაshyიshyნის რაshyდას დეshyპუshyტატshyმა 32 წლის ლიზა იასshyკომ სოshyციshyაshyლურ ქსელshyში დაshyწეshyრა, რომ დედა გახs
ზოგს მიაჩნია, რომ დაბალი ხელფასის შემთხვევაში ფულის დაგროვება შედეგს არ იძლევა, მაგრამ ასე არ არის. ხარჯების მკაცრი აღრიცხვა, იმის გაგება, თუ სად მიდის თქვენი ფული, საუკეთესო საშუალებაა თავი აარიდოთ გ
პოლიტოლოგი გია ხუხაშვილი 26 მაისისადმი მიძღვნილ მთავარ ღონისძიებაზე ქართული ოცნების თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის არ მისვლას სოციალურ ქსელში ეხმაურება. ექსპერტი დარწმუნებულია რომ მმართველი გუნდის ე
27 მაshyისს, საshyგუshyრაshyმოshyში, 4GB ელექტროshyნუshyლი მუshyსიshyკის ფესshyტიshyვალshyზე 31 წლის ქალი მოshyუshyლოდshyნეshyლად შეshyუძshyლოდ გახshyდა, ის სას
გავshyრცელshyდა ინshyფორshyმაshyცია, რომ ვერა პუshyტიshyნა, როshyმეshyლიც ამshyტკიshyცებshyდა, რომ რუshyსეshyთის პრეshyზიshyდენshyტის, ვლაshyდიshyმერ პუshyტიsh
myquiz