HI-Tech | Allnews.Ge

ეკოლოგიურად სუფთა, მცირებიუჯეტიან სახლებს, რომლის აშენებასაც ნებისმიერი მსურველი შეძლებს, მსოფლიოში უსახლკარობის კრიზისის დაძლევა შეუძლია. რა არის superadobe და როგორი ტექნოლოგიით შენდება ლამაზი ნაგე
მიshyლიshyარshyდერ ილონ მასshyკის კუთshyვნიshyლეshyბაshyში მყოshyფი კომshyპაshyნია Starlink საქshyმიshyაshyნოshyბას საshyქარshyთვეshyლოshyშიც გაshyაგshyრძეsh
ნასამ ჯეიმს ვების ახალი კოსმოსური ტელესკოპის პირველი ფოტო გაავრცელა. მიიჩნევენ, რომ ჯეიმს ვების კოსმოსური ტელესკოპის პირველი ფოტო შორეული სამყაროს ყველაზე ღრმა და დეტალური ინფრაწითელი ხედია. ფოტოზე
გლობალური დათბობა და ზღვის დონის მატება საფრთხეს მთელს მსოფლიოს უქმნის. ზღვის დონის თუნდაც რამდენიმე ათეული სანტიმეტრით მომატებამ შესაძლოა მილიონიანი ქალაქების დატბორვა გამოიწვიოს და ადამიანებს მათი დ
წინა კვიshyრას მარსზე გაშshyვეshyბუshyლი როshyვეshyრის როshyბოshyტის მიერ გაshyდაshyღეshyბუshyლი ფოტო, როshyმელshyზეც კარი ჩანს, შეთshyქმუshyლეshyბის თეshyოshy
Xiaomiმ ჭკვიანი საწოლი წარადგინა, რომელიც მომხმარებლებს ხვრინვის დისკომფორტს მოუხსნის. საწოლის სახელწოდებაა 8H Feel Leather Smart Electric Bed X Pro ის აღჭურვილია მართვის ინტელექტუალური სისტემითა და
გლობალური დათბობა და მწვანე საფარის გაქრობა თანამედროვე მსოფლიოს ერთერთი ყველაზე აქტუალური პრობლემაა. ავსტრალიურმა კომპანია AirSeed Technologyმა გლობალური დათბობის შესაჩერებლად და ხეების დასარგავად
ყველა ჩვენგანისთვის ნაცნობი მთვარე, რომელიც ღამით ვერცხლისფრად ანათებს, მხოლოდ დედამიწის ერთგული თანამგზავრი არ არის, რომელიც მზის გარშემო, მასთან ერთად, სინქრონულად ბრუნავს ndash ის ჩვენი პლანეტის
წარმოიდგინეთ სამყარო, სადაც წამები გყოფნით სამსახურში მისასვლელად სადაც თქვენი სამუშაო დატვირთვა და გრაფიკი დაგეგმილია კომპიუტერების მიერ ცხოვრობთ ჭკვიან სახლებში და აგარაკისაკენ მიემგზავრებით Sky
დღესდღეობით, მთვარისა და მარსის ადამიანის კოლონიზაციის იდეა აღარ არის მხოლოდ ფანტაზიის სფერო, მაგრამ აღიქმება როგორც მომავლის საკითხი. ამავდროულად, ყველას ესმის, რომ ადამიანი ამ პლანეტების ზედაპირზე კ
ფეისბუქი და ინსტაგრამი შესაძლოა, მთელ ევროპაში დაიხუროს. საქმე ეხება მონაცემთა ევროპულ რეგულაციას, რომელიც უფლებას არ აძლევს Metaს კომპანიას, რომელიც ადრე Facebookის სახელით იყო ცნობილი, გადაიტა
ალბათ ყველას გაქვთ ნანახი ფილმი ldquoიურული პერიოდის პარკიrdquo, სადაც ნაჩვენებია, თუ როგორ დასეირნობენ ბუნებრივ ჰაბიტატში მილიონობით წლის წინ გადაშენებული და გენური ინჟინერიის მეშვეობით მკვდრეთით
ინshyდოshyნეshyზიshyის დეshyდაshyქაshyლაshyქი ჯაshyკარshyტა, როshyმეshyლიც ჩაshyძირshyვის პიshyრაshyსაა, ძიshyრძვეshyლი ტოshyმეshyბით დაshyსახshyლეshyბულ
Forbesმა 2021 წლის ყველაზე წარმატებული YouTuberების რეიტინგი გამოაქვეყნა. ტოპ 10ეულის სიაში დომინირებენ ბლოგერები, ვისი ვიდეორგოლებიც გასართობ, სათამაშო და საბავშვო კონტენტს შეიცავს. პირველ ადგილ
კიshyოshyტოს უნიshyვერshyსიshyტეტshyში, სიshyრაქshyლეshyმას ანshyტისshyხეshyუshyლეshyბისshyგან შექshyმნეს პირshyბაshyდეshyეshyბი, რომshyლებshyსაც კოshyრო
ამერიკელი მამაკაცი დევიდ ბენეტი გახდა პირველი ადამიანი მსოფლიოში, რომელსაც გენეტიკურად მოდიფიცირებული ღორის გული გადაუნერგეს. BBC წერს, რომ ოპერაციიდან უკვე 3 დღე გავიდა და ექიმების დაკვირვების შედეგა
ფუტურისტულ ფილმებში ჩვენ ხშირად გვხვდება წარმოუდგენელი ცათამბჯენები და ჭკვიანი ნაგებობები, სადაც მთელი პროცესი კომპიუტერიზებულია. ბევრს ეს შესაძლოა, სცენარისტის ან რეჟისორის ფანტაზიის ნაყოფად მოეჩვ
NASA ს კოსshyმოshyსურshyმა ხოshyმალდმა Parker მა ისshyტოshyრიshyაshyში პირshyვეshyლად მოshyაshyხერshyხა შეღshyწეshyვა მზის ატshyმოსshyფეshyროდ წოshyდეshyბულ,
ოთხი წლshyის წინ, ჩემი შვიshyლი ოთო წაshyვიყshyვაshyნე ნაshyსაshyში და თვით მთაshyვაshyრი ინshyჟიshyნეshyრი და ჩემი მეshyგოshyბაshyრი, რობ მეshyნინshyგი იყო მისი გიდ
დღეს, კომპიუტერის გარეშე ცხოვრება ნამდვილად წარმოუდგენელია. რამდენი სარგებელის გაკეთება შეგვიძლია მისი საშუალებით ყველამ კარგად იცით, რომ კლავიატურა კომპიუტერში მმართველი სიგნალების და მონაცემების შე