HI-Tech | Allnews.Ge

მოსაზრება, რომ ხელოვნური ინტელექტი ბევრ სამუშაოს ჩაანაცვლებს, ისევ აქტუალურია. თუმცა, ტექნოლოგიური ინოვაციების მიუხედავად, ის მაინც ვერ შეცვლის ადამიანის ინტელექტს. ზოგიერთი სამუშაო ადგილზე ინტერპრეტი
რობოტების ყოველდღიურ ცხოვრებაში დანერგვა აღარ არის სამეცნიერო ფანტასტიკის სფერო. დღეის მდგომარეობით რობოტიკა და ხელოვნური ინტელექტი ჩვენი ცხოვრების თითქმის განუყოფელი ნაწილი გახდა და დროსთან ერთად, მ
საქართველოში ჩინური ავტომობილების იმპორტი 380ით გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2024 წლის აპრილში, ჩინეთიდან 283 ერთეული 3,197 მლნ აშშ დოლარი, ავტომობილი შემოვიდა, 2023 წლის
კარიერული ქსელებისა და დასაქმების უმსხვილეს პლატფორმებს Indeed, Glassdoor და LinkedIn აქვს შეჯერებული მონაცემები, იმის შესახებ, თუ რომელ უნარებს აფასებენ დღეს ყველაზე მეტად დამსაქმებლები. იმის გას
გთავაზობთ 10 მეთოდს youtubeდან ვიდეოს გადმოსაწერად. www.Keepvid.com. ამ სერვისის მეშვეობით თქვენ შეძლებთ ვიდეო რგოლების გადმოწერას არა მარტო Youtubeდან, არამედ Google Video, DailyMotion და სხვა
მოshyბიshyლუshyრი ტეshyლეshyფოshyნი დღეს მხოshyლოდ საshyკოshyმუshyნიshyკაshyციო საshyშუshyაshyლეshyბას არ წარshyმოshyადshyგენს, მისი მეშshyვეshyოshyბით შეგ
რაshyდიო პაshyლიტshyრის საshyინshyფორshyმაshyციო სამshyსაshyხუshyრის უფshyროshyსი ანა მარshyშაshyნია ფეshyისshyბუshyქის პიshyრად გვერshyდზე საshyინshyტეs
შესაძლოა გამკიცხოთ, ამ ალიაქოთში რა დროს ეს არისო, მაგრამ მე პირიქით ვფიქრობ, ქმედებები, სადაც სიმართლე ჩაკარგულია, ფარავს მართლაც საინტერესო და ქვეყნისთვის აქტუალურ საკითხებს. ჰოდა, ურაპატრიოტიზმს ჯო
სოციალურ მედიაში ვირუსულად გავრცელდა ინფორმაცია, რომელიც ფეისბუკის ახალ წესს უკავშირდება. bdquoფეისბუკldquo პოსტით ირკვევა, რომ აღნიშნული სიახლე მომხმარებლების კონფიდენციალურობის პირობას არღვევს
საshyუshyდის არაshyბეთshyმა ცაshyთამბჯეshyნის აშეshyნეshyბის გეგshyმაshyში ცვლიshyლეshyბეshyბი შეshyიshyტაshyნა. როshyგორც ირshyკვეshyვა, შეshyნოshyბა აღარ იქ
ხელოვნური ინტელექტის AI ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენება დაჩქარდა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის IMF ბოლო მოხსენებით, ხელოვნური ინტელექტის ზრდამ შესაძლოა, გლობალურ სამუშაო ადგილების 40ზე იქონიოს
DateReportalის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით, 2024 წლის დასაწყისში, საქართველოში Facebookს 2.85 მილიონი მომხმარებელი ჰყავდა, Instagramს 1.65 მილიონი, ხოლო TikTokს 18 წლის და უფროსი ასაკის
Bleeping Computersის ინფორმაციით, Bluetoothმა აღმოაჩინა ორი სისტემური კრიტიკული ხარვეზი, რომელიც ჰაკერებს საშუალებას აძლევს, რომ წვდომა მოიპოვონ ჩვენს პირად ინფორმაციაზე. ეს ხარვეზები არქიტექტურულია
Metaს აღshyმასshyრუshyლეshyბეshyლი დიshyრექshyტოshyრი მარკ ცუshyკერshyბერshyგი და მისი მეshyუღshyლე პრისshyციshyლა ჩანი, კუნshyძულ კაshyუshyაshyიshyზე ჰაshy
სტარshyტაპ კომshyპაshyნია, როshyმეshyლიც მფრიshyნავ მანshyქაshyნებს SpaceXის მხარshyდაshyჭეshyრით აწარshyმოshyებს, აცხაshyდებს, რომ წიshyნასshyწაshyრი შეკshyვეshy
Metaს მასობრივი შეფერხება, რომელმაც Facebookის, Instagramისა და Messengerის 2საათიანი გათიშვა გამოიწვა, კომპანიას 100 მილიონი დოლარი დაუჯდა. სწორედ ამდენი დაკარგა მარკ ცუკერბერგმა პლატფორმის უეცა
სოshyციshyაshyლუshyრი ქსეshyლეshyბი instagram და Facebook 5 მარტს 2 საshyათshyზე მეტი დროshyით გაshyიshyთიshyშა. სოshyციshyაshyლუshyრი ქსეshyლეshyბის მფლოshyბეsh
Space Perspective მა ცოტა ხნის წინ საshyტესshyტო კაფshyსუshyლა წაshyრადshyგიshyნა, როshyმეshyლიც ტუshyრისshyტეshyბის კოსshyმოსshyში გაshyდაყshyვაshyნას 2025 წლისsh
ფლოshyრიshyდაshyში დაshyფუძshyნეshyბულshyმა სტარshyტაპ კომshyპაshyნია Space Perspectiveმა ახაshyლი საshyტესshyტო კაფshyსუshyლა წარshyმოshyადshyგიshyნა. ეს არის უ
გსურთ კოსმოსური თავგადასავალი mdash შანსი გაქვთ, რომ მარსზე, ან თუნდაც, მისი ძალიან ახლო ვერსიაზე იცხოვროთ NASA, მარსის სპეციალური მისიისთვის, მოხალისეებს ეძებს. მისია ერთი წელი გაგრძელდება. მო
myquiz