HI-Tech | Allnews.Ge

როგორ დავიცვათ თავის გახშირებული კიბერთაღლითობისგან, ამის შესახებ კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის პრეზიდენტმა მაქსიმ იავიჩმა bdquoპალიტრანიუსისldquo გადაცემაში bdquoბიზნეს პალიტრაldquo ისაუბრა.
საქართველოში ვერტიკალურ ფერმებში პროდუქტის წარმოება ჯერ არ არის განვითარებული, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ მოთხოვნას, ფასებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ეკონომიკურ და ფინანსურ პროგნოზებს, შეიძლება ი
სპეციალობის შეცვლა ნებისმიერ ასაკშია შესაძლებელი და ამის გასაკეთებლად არ გჭირდებათ კოლეჯში დაბრუნება. საფეხურები მონტაჟის რედაქტორი რედაქტორი კადრების კრებულს ერთ ნაწილად აქცევს. მას შეუძლია კადრებ
ისინი სოფლის მეურნეობის პროდუქტს აწარმოებენ, რასაც ნიადაგი... არ სჭირდება. ნიკოლოზ გვარაძემ და მისმა პარტნიორმა ვანო მთიბელიშვილმა ჭკვიანი სათბური შექმნეს, სადაც ფიზიკური შრომის ნაცვლად, სამუშაოები ავ
სოshyციshyაshyლუshyრი ქსეshyლი ტიshyკტოshyკი როshyგორც მსოფshyლიshyოshyში, ისე საshyქარshyთვეshyლოshyში სულ უფრო პოshyპუshyლაshyრუshyლი ხდეshyბა, მისი ძიshy
მოტოციკლებისთვის უსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვანია და კატასტროფის დროს ისინი საკმაოდ დაუცველები არიან. შვედურმა კომპანია Mocycleმა გადაწყვიტა მოტოციკლით მგზავრობა უფრო უსაფრთხო გაეხადა. მათ პირველი
მეცნიერებასა და მედიცინაში ყოველწლიურად რაღაც ახალი ხდება,რაც თერაპიას უფრო ეფექტურს, დიაგნოზს ზუსტს და პრევენციას შედეგიანს ხდის. 1. საშიში პათოგენების ნუსხის გადახედვა 2023 წელს ჯანდაცვის მსოფლ
სახლში ინტერნეტის სიჩქარე რომ გაზარდოთ, რამდენიმე ხრიკი გამოიყენეთ. 1. სახლის ცენტრში დადეთ როუტერი, რომელიც WiFiს ავრცელებს, ბინის ცენტრში უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში ტალღები თანაბრად გადანაწილდება
ხელოვნური საშვილოსნო უახლოეს მომავალში მედიცინის ერთერთი ყველაზე შოკისმომგვრელი გამოგონება იქნება. ბიოტექნოლოგები აცხადებენ, რომ 10 ან მაქსიმუმ 15 წლის შემდეგ ხელოვნური საშვილოსნოები შვილების გაჩენი
ალბათ ყველას გაქვთ ნანახი ფილმი ldquoიურული პერიოდის პარკიrdquo, სადაც ნაჩვენებია, თუ როგორ დასეირნობენ ბუნებრივ ჰაბიტატში მილიონობით წლის წინ გადაშენებული და გენური ინჟინერიის მეშვეობით მკვდრეთით
ჩიshyნეshyთის ისshyტოshyრიshyუshyლი მიshyსიshyის დაshyსასshyრუshyლებshyლად სამი ჩიshyნეshyლი ასshyტროshyნავshyტი დღეს ჩაshyვიshyდა კოსshyმოshyსურ სადshyგურ
საინტერესოა როგორი იქნება მსოფლიო რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ, რას უნდა ველოდოთ გთავაზობთ მეცნიერების პროგნოზებს რა ხდება მსოფლიოში 2030 წელს გერმანია წიაღისეულ საწვავზე მომუშავე ავტომობილების
ბევshyრი ფიქshyრობshyდა, რომ Top Gun Maverickში შესshyრუshyლეshyბუshyლი როლი, ტომ კრუshyზის უდიshyდეshyსი კიshyნეshyმაshyტოგshyრაshyფიshyუshyლი ტრიshyუმshyფი იყ
მსოფshyლიshyოს ახაshyლი და ყვეshyლაshyზე დიდი, გაshyსაshyოshyცაshyრი შეshyსაძshyლებshyლოshyბეshyბის მქოshyნე კოსshyმოshyსუshyრი ტეshyლესshyკოshyპი სამshyყა
ეკოლოგიურად სუფთა, მცირებიუჯეტიან სახლებს, რომლის აშენებასაც ნებისმიერი მსურველი შეძლებს, მსოფლიოში უსახლკარობის კრიზისის დაძლევა შეუძლია. რა არის superadobe და როგორი ტექნოლოგიით შენდება ლამაზი ნაგე
მიshyლიshyარshyდერ ილონ მასshyკის კუთshyვნიshyლეshyბაshyში მყოshyფი კომshyპაshyნია Starlink საქshyმიshyაshyნოshyბას საshyქარshyთვეshyლოshyშიც გაshyაგshyრძეsh
ნასამ ჯეიმს ვების ახალი კოსმოსური ტელესკოპის პირველი ფოტო გაავრცელა. მიიჩნევენ, რომ ჯეიმს ვების კოსმოსური ტელესკოპის პირველი ფოტო შორეული სამყაროს ყველაზე ღრმა და დეტალური ინფრაწითელი ხედია. ფოტოზე
გლობალური დათბობა და ზღვის დონის მატება საფრთხეს მთელს მსოფლიოს უქმნის. ზღვის დონის თუნდაც რამდენიმე ათეული სანტიმეტრით მომატებამ შესაძლოა მილიონიანი ქალაქების დატბორვა გამოიწვიოს და ადამიანებს მათი დ
წინა კვიshyრას მარსზე გაშshyვეshyბუshyლი როshyვეshyრის როshyბოshyტის მიერ გაshyდაshyღეshyბუshyლი ფოტო, როshyმელshyზეც კარი ჩანს, შეთshyქმუshyლეshyბის თეshyოshy
Xiaomiმ ჭკვიანი საწოლი წარადგინა, რომელიც მომხმარებლებს ხვრინვის დისკომფორტს მოუხსნის. საწოლის სახელწოდებაა 8H Feel Leather Smart Electric Bed X Pro ის აღჭურვილია მართვის ინტელექტუალური სისტემითა და
myquiz