როგორ ამოვიცნოთ ტროლები და ბოტები სოცქსელებში? - "ნერვს არ ვიტოკებთ, ვავლენთ და ვბლოკავთ" | Allnews.Ge

როგორ ამოვიცნოთ ტროლები და ბოტები სოცქსელებში? - "ნერვს არ ვიტოკებთ, ვავლენთ და ვბლოკავთ"

"რა­დიო პა­ლიტ­რის" სა­ინ­ფორ­მა­ციო სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სი ანა მარ­შა­ნია "ფე­ის­ბუ­ქის" პი­რად გვერ­დზე სა­ინ­ტე­რე­სო და სა­სარ­გებ­ლო პოსტს აქ­ვეყ­ნებს.

"რო­გორ ამო­ვიც­ნოთ ტრო­ლე­ბი და ბო­ტე­ბი? - პი­რა­დი გა­მოც­დი­ლე­ბით, სა­ჭი­რო, აქ­ტუ­ა­ლუ­რი რჩე­ვე­ბი ჩა­მოვ­წე­რე და გა­მო­გად­გე­ბათ, გა­გი­ზი­ა­რებთ:

ana-marshaia-46239-1714644652.jpg

1. რო­გორც წესი, ტრო­ლებ­სა და ბო­ტებს ერთი სტი­ლის პრო­ფი­ლე­ბი აქვთ და სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში და­რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლე­ბი არი­ან მსგავ­სი სა­ხე­ლე­ბით: Nino Nino; Gio Giorgi; ან რა­ღაც ასე­თი (პი­რო­ბი­თად) - აქ სიყ­ვა­რუ­ლია; ბედ­ნი­ე­რე­ბის გა­ლაქ­ტი­კა; გა­და­რე­უ­ლი ქარ­თვე­ლი; სამ­შობ­ლოს ერ­თგუ­ლი და სხვა.

2. უმე­ტე­სად, არ აქვთ პრო­ფი­ლის ფოტო და არც ქა­ვერ ფოტო უყე­ნი­ათ.

3. თუ ფო­ტო­ე­ბის და­დე­ბა მა­ინც გა­და­წყვი­ტეს, პრი­ო­რი­ტეტს ოდრი ჰე­პ­ბერნს, პე­ი­ზა­ჟებს, ფლო­რას, ფა­უ­ნა­სა და მსგავს მი­მარ­თუ­ლე­ბებს ანი­ჭე­ბენ.

4. ძა­ლი­ან ბუ­ნებ­რი­ვი და ჩვენ­ნა­ი­რი, მაგ­რამ მა­ინც გა­მო­გო­ნი­ლი სა­ხე­ლე­ბი­თაც გვხვდე­ბი­ან - (პი­რო­ბი­თად) თა­მარ გი­ორ­გა­ძე, დათო კა­პა­ნა­ძე, გი­ორ­გი ბე­რი­ძე... ხომ ნამ­დვი­ლი გვე­გო­ნე­ბა? ფო­ტოც ვი­ღა­ცის­გან მო­პა­რუ­ლი, რე­ა­ლუ­რი უდევს - მაგ­რამ მა­ინც ტრო­ლია.

5. კე­დე­ლი ძი­რი­თა­დად ჩა­კე­ტი­ლი და არაფ­რის მთქმე­ლი აქვთ. ვერ ნა­ხავთ პოსტს ვე­რა­ფერ­ზე. როცა ჩა­ს­ქ­რო­ლავთ, მათ აქ­ტი­ვო­ბებ­ში წამ­ლად, NBAvoteZazaPachulia-ც კი არ შეგ­ხვდე­ბათ.

6. სიმ­ბო­ლუ­რად აქ­ტი­უ­რე­ბიც არი­ან. ძი­რი­თა­დად, რო­მე­ლი­მე დღე­სას­წა­უ­ლის მი­სა­ლო­ცი ქარ­დის ან ცნო­ბი­ლი ადა­მი­ა­ნის ცი­ტა­ტის, ასე­ვე, youtube-დან რო­მე­ლი­მე ტრე­კის გა­ზი­ა­რე­ბით შე­მო­ი­ფარ­გლე­ბი­ან.

7. იმის გამო, რომ იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლე­ბი და ად­ვი­ლად მო­სა­ძებ­ნე­ბი არ არი­ან, ეს კა­ტე­გო­რია, უმე­ტეს­წი­ლად, გა­მო­ირ­ჩე­ვა სი­ძულ­ვი­ლის ენით, ბოღ­მით, უკი­დე­გა­ნო ბილ­წის­ტყვა­ო­ბით, უხე­შო­ბით. იგი­ნე­ბი­ან, ილან­ძღე­ბი­ან და ბო­ლომ­დე თავ­ზე­ხე­ლა­ღე­ბუ­ლე­ბი რჩე­ბი­ან.

8. თუ ტრო­ლე­ბი­სა და ბო­ტე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა გსურთ, სა­ერ­თო მე­გობ­რე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბამ არ მო­გა­ტყუ­ოთ. პი­რა­დად მე, რო­მე­ლი­მე მათ­გან­თან შე­საძ­ლოა 300-400 "სა­ერ­თო მე­გო­ბა­რიც“ კი მყავ­დეს, მაგ­რამ მის მიერ მე­გობ­რო­ბის შე­მო­თა­ვა­ზე­ბის შემ­დეგ, ჩემ­გან დას­ტუ­რის მი­ცე­მამ­დე, ამ სა­ერ­თო სა­მა­სი­ვე მე­გო­ბარს რომ მივ­წე­რო, აღ­მოჩ­ნდე­ბა, რომ არც ერთი მათ­გა­ნი არ იც­ნობს და ყვე­ლამ "ერ­თმა­ნე­თის ხათ­რით“ და­ი­მა­ტა.

9. ტრო­ლე­ბი­სა და ბო­ტე­ბის ან­გა­რი­შე­ბი შე­იძ­ლე­ბა შექ­მნი­ლი იყოს წლე­ბის წინ, თუმ­ცა, ვი­ნა­ი­დან, პე­რი­ო­დუ­ლად, ცუ­კერ­ბერ­გი დიდ წმენ­დას ატა­რებს ხოლ­მე, ყალ­ბი პრო­ფი­ლე­ბის დიდი ნა­წი­ლი ახა­ლია.

10. ტრო­ლე­ბი და ბო­ტე­ბი ბი­ოგ­რა­ფი­უ­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბის შევ­სე­ბა­ზე თავს არ იწუ­ხე­ბენ, მაგ­რამ ღი­მი­ლით უნდა აღი­ნიშ­ნოს, რომ მათ ნა­წილს, სა­მუ­შაო ველ­ში facebook აქვს მი­თი­თე­ბუ­ლი.

11. დააა ბო­ლოს, ჩემი ყვე­ლა­ზე საყ­ვა­რე­ლი ხერ­ხი მათ გა­მო­სავ­ლე­ნად, მა­თი­ვე ფო­ტო­ებ­ზე კო­მენ­ტა­რე­ბი და ემო­ცი­ე­ბია. აი, ჩვენ ხომ გვაქვს პრო­ფი­ლის ფო­ტო­ებ­ზე 20, 200 თუ 2000 ლა­ი­ქი? ამავდრო­უ­ლად, და­ქა­ლი, თა­ნამ­შრო­მე­ლი, დედა, დე­ი­და, მე­ზო­ბე­ლი ხომ გვი­წერს: "ნინო, ძა­ლი­ან ლა­მა­ზი ხარ“, "თაკო, ანა­თებ“, "მო­მე­ნატ­რე, ძმაო“ ; "გიო, გე­ნაც­ვა­ლე, მა­მი­დას სიმ­პა­თი­უ­რო ბიჭო“. "ეგ ფერი ძა­ლი­ან გიხ­დე­ბა­ა­აა“ და ა.შ. აი, ტრო­ლებ­სა და ბო­ტებს “მომ­კი­თხა­ვი და მყვა­რე­ბე­ლი“ არა­ვინ ჰყავს. პი­რო­ბი­თად "თა­მუ­ნა გი­ორ­გა­ძის“ პრო­ფი­ლის ფო­ტოს ქვეშ აქ­ტი­ვო­ბა არაა და დიდი დიდი, მე­გო­ბა­რი ტრო­ლის მფეთ­ქა­ვი გუ­ლის ემო­ჯი ან მბრუ­ნა­ვი წარ­წე­რა super შეგ­ხვდეთ. ვგო­ნებ, ძა­ლი­ან სა­ჭი­რო თე­მა­ზე, ფრი­ად აქ­ტუ­ა­ლუ­რი რჩე­ვე­ბი შე­მოგ­თა­ვა­ზეთ. არ გა­მოვ­რი­ცხავ, რომ ამ პოს­ტის სი­ახ­ლო­ვე­შიც მოგ­როვ­დნენ, თუმ­ცა, აბა, რის­თვის გა­ვი­სარ­ჯე? - აგერ, მრავ­ლად არის მათი იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბის გზე­ბი და უკვე ვი­ცით, რო­გორ უნდა მო­ვიქ­ცეთ - ნერვს არ ვი­ტო­კებთ, ვავ­ლენთ და ვბლო­კავთ".

myquiz