როგორი იქნება საუდის არაბეთის ცათამბჯენი, რომლის აგებასაც ექსპერტების მტკიცებით, 50 წელი დასჭირდება? - საუკუნის პროექტი და შეიხის შეცვლილი გეგმები | Allnews.Ge

როგორი იქნება საუდის არაბეთის ცათამბჯენი, რომლის აგებასაც ექსპერტების მტკიცებით, 50 წელი დასჭირდება? - საუკუნის პროექტი და შეიხის შეცვლილი გეგმები

სა­უ­დის არა­ბეთ­მა ცა­თამბჯე­ნის აშე­ნე­ბის გეგ­მა­ში ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­ი­ტა­ნა. რო­გორც ირ­კვე­ვა, შე­ნო­ბა აღარ იქ­ნე­ბა ისე­თი გრან­დი­ო­ზუ­ლი, რო­გორც და­გეგ­მი­ლი იყო.

და­გეგ­მი­ლი იყო, რომ ცა­თამბჯე­ნი მი­ლი­ონ­ზე მეტი მა­ცხოვ­რებ­ლის­თვის ყო­ფი­ლი­ყო გათ­ვლი­ლი, თუმ­ცა ახა­ლი გეგ­მის თა­ნახ­მად, ის მხო­ლოდ 300 000 ადა­მი­ანს და­ი­ტევს.

ექ­სპერ­ტე­ბის თქმით, ცვლი­ლე­ბე­ბი უცხო­ე­ლი ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბის მო­პო­ვე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ­მა პრობ­ლე­მებ­მა გა­მო­იწ­ვია.

download-6-68706-1712820689.jpeg

ამ წლის და­სა­წყის­ში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ სუ­რა­თებ­ზე აშ­კა­რად ჩან­და, რომ უდაბ­ნო­ში გა­თხრე­ბი უკვე და­წყე­ბუ­ლია. ცა­თამბჯე­ნის აშე­ნე­ბა სა­უ­დის არა­ბე­თის ჩრდი­ლო-და­სავ­ლეთ­ში იგეგ­მე­ბა, იგი სა­თა­ვეს წი­თე­ლი ზღვის სა­ნა­პი­რო­ზე აი­ღებს და მთებ­სა და უდაბ­ნოს გა­დაკ­ვეთს. გეგ­მის მი­ხედ­ვით, შე­ნო­ბა მთლი­ა­ნად გამჭვირ­ვა­ლე უნდა იყოს. ეს პრო­ექ­ტი, რო­მელ­საც The Mirror Line-ი ჰქვია, პრინც მუ­ჰა­მედ ბინ სალ­მა­ნის მი­ე­რაა ინი­ცი­რე­ბუ­ლი. პრო­ექ­ტის სა­ინ­ვეს­ტი­ციო ღი­რე­ბუ­ლე­ბა $1.2 მი­ლი­არ­დია.

პრო­ექ­ტი სა­უ­დის არა­ბე­თის მთავ­რო­ბის Vision 2030 - პროგ­რა­მის ნა­წი­ლია.

შე­ნო­ბა­ში და­გეგ­მი­ლია Four Seasons-ის სას­ტუმ­როს, აპარ­ტა­მენ­ტე­ბი­სა და სა­ო­ფი­სე სივ­რცის მო­წყო­ბა. გა­და­ად­გი­ლე­ბის­თვის, ადა­მი­ა­ნე­ბი ცა­თამბჯე­ნის ქვეშ არ­სე­ბუ­ლი ჩქა­როს­ნუ­ლი მა­ტა­რებ­ლით ისარ­გებ­ლე­ბენ. მო­სახ­ლე­ო­ბის გა­მოკ­ვე­ბის სა­კი­თხის მოგ­ვა­რე­ბა კი შე­ნო­ბის კონ­სტრუქ­ცი­ა­ში ინ­ტეგ­რი­რე­ბუ­ლი ვერ­ტი­კა­ლუ­რი ფერ­მე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით იგეგ­მე­ბა. იხილეთ სრულად

myquiz