ცუკერბერგი ჰავაიზე "აპოკალიფსისგან დამცავ ბუნკერს" იშენებს - რა ჯდება გასაიდუმლოებული მიწისქვეშა შენობა, საოპერაციო ოთახებითა და უცნაური დაპროექტებით | Allnews.Ge

ცუკერბერგი ჰავაიზე "აპოკალიფსისგან დამცავ ბუნკერს" იშენებს - რა ჯდება გასაიდუმლოებული მიწისქვეშა შენობა, საოპერაციო ოთახებითა და უცნაური დაპროექტებით

Meta-ს აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი დი­რექ­ტო­რი მარკ ცუ­კერ­ბერ­გი და მისი მე­უღ­ლე პრის­ცი­ლა ჩანი, კუნ­ძულ კა­უ­ა­ი­ზე (ჰა­ვა­ის არ­ქი­პე­ლაგ­ში შე­მა­ვა­ლი კუნ­ძუ­ლი) 5000 კვად­რა­ტუ­ლი ფუ­ტის მი­წის­ქვე­შა თავ­შე­საფ­რის აშე­ნე­ბას გეგ­მა­ვენ.

ცუ­კერ­ბერ­გმა თით­ქმის ათი წელი და­ხარ­ჯა კუნ­ძულ­ზე მი­წის შეს­ყიდ­ვის­თვის. Wired-ის მიერ მო­პო­ვე­ბუ­ლი დო­კუ­მენ­ტე­ბი აჩ­ვე­ნებს, რომ თავ­შე­სა­ფა­რი უნდა შე­ი­ცავ­დეს ათზე მეტ შე­ნო­ბას მი­ნი­მუმ 30 სა­ძი­ნებ­ლით და 30 სვე­ლი წერ­ტი­ლით. ასე­ვე იგეგ­მე­ბა 11 ხის სახ­ლის, ფიტ­ნეს ცენ­ტრი­სა და სა­ო­პე­რა­ციო ოთა­ხე­ბის მო­წყო­ბაც.დო­კუ­მენ­ტე­ბის ან­გა­რი­შე­ბი­დან გა­ურ­კვე­ვე­ლია, რა არის მი­წის­ქვე­შა თავ­შე­საფ­რის მი­ზა­ნი. პრო­ექ­ტი­სა და ბუნ­კე­რის მიზ­ნის შე­სა­ხებ ჰო­ფინ ბარ­მა, ცუ­კერ­ბერ­გი­სა და ჩა­ნის სპი­კერ­მა, აღ­ნიშ­ნა, რომ კა­უ­ა­ის ოლქი მო­სახ­ლე­ო­ბას მო­უ­წო­დებს, ქა­რიშ­ხლის­გან თა­ვის და­სა­ცა­ვად მდგრა­დი უსაფრ­თხო ოთა­ხე­ბი აა­შე­ნონ.

gbhyuzow8aahucl-66194-1710055703.jpeg

რაც არ უნდა იყოს მი­ზა­ნი, ცუ­კერ­ბერ­გის თავ­შე­საფ­რის აშე­ნე­ბის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა ძვი­რია – მი­წას­თან ერ­თად, ის 270 მი­ლი­ონ დო­ლარ­ზე მე­ტია, იტყო­ბი­ნე­ბა Wired. გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მუ­შებს მო­უ­წი­ათ ხელი მო­ე­წე­რათ დო­კუ­მენტზე, რო­მე­ლიც მათ შე­ნო­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ის გავ­რცე­ლე­ბას უკ­რძა­ლავ­და. იხილეთ სრულად

myquiz