საინტერესო | Allnews.Ge

ნათქვამია, ზოგისა ბამბაც ჩხრიალებს, ზოგისა კი ოქროც ვერაო. არადა, ის, რასაც გარი დალი ყიდდა, მართალია ჩხრიალებდა, მაგრამ მთლად ოქროც ვერ იყო რიყის ჩვეულებრივი ქვები გახლდათ. დიახ, რიყის ჩვეულებრივი
ავshyსტრიshyეshyლი ელიshyზაshyბეტ ფრითცლის ისshyტოshyრიshyამ მთეshyლი მსოფshyლიო შეძshyრა. ეს არის ამshyბაshyვი გოshyგოshyნაshyზე, როshyმეshyლიც საshyკუshyთარs
ერაყში, სიდიდით მეორე და მთავარ საპორტო ქალაქ ბასრაში, მდინარე შატ ალარაბის დინების გასწვრივ ნახევრად ჩაძირული მეგაიახტა მდებარეობს. მის გვერდით უამრავი გემი მოძრაობს, ხანდახან სუპერხიატით ტურისტებიც
ერთი წლის წინ, ავshyღაshyნელshyმა ქალshyმა, შარshyბათ გულა შინshyვაshyრიმ პირshyვეshyლად დადshyგა ფეხი იტაshyლიshyაshyში. მის უკან კი დარshyჩა ქვეshyყაshyნა, საshyდაც
ბრაზილიის სანაპიროდან 35 კილომეტრში მდებარეობს უჩვეულო კუნძული KeimadaGrande. მისი უჩვეულობა იმაში გამოიხატება, რომ ამ კუნძულს სრულად ფლობენ გველები. უფრო მეტიც, ქვეწარმავლებმა ადამიანები გააძევეს
ბრაshyზიshyლიshyეshyლი მსაshyხიshyოshyბი სტეshyნიო გარshyსია საshyყოshyველshyთაshyოდ ცნოshyბიshyლია საshyმარshyთლიshyაshyნი და მოshyსიყshyვაshyრუshyლე ბი
დედის რძისგან სამკაულების შექმნის იდეა 27 წლის ანა სარიშვილს ეკუთვნის, რომელმაც გადაწყვიტა შვილებთან დაკავშირებული ბედნიერი მოგონებები სხვა ფორმით შეენახა. ანას სამკაულის დამზადება თავისთვის უნდოდა, მ
იმერეთში, ერთ პატარა და ულამაზეს რაიონში, ასეთივე ლამაზ და ფერად ბაღს მივაგენით. ბაღი 2000 კვ.მზეა გაშენებული და მასში 1000მდე ჯიშის სხვადასხვა სახის მცენარე ბინადრობს. როგორც ბაღის მეპატრონე, ნინი
ასტერიქსი და ობელიქსი კეისრის წინააღმდეგ ფრანგ. Asteacuterix amp Obeacutelix contre Ceacutesar mdash 1999 წლის მხატვრული ფილმია, რომელიც როგორც მსოფლიოში, ასევე საქართველოშიც ძალიან პოპუ
ჟურნალი Forbesndashი რეგულარულად აქვეყნებს, ჩვენი დროის უმდიდრესი ადამიანების სიებს. თუმცა, არცერთი მათგანი, ამ მხრივ, აბსოლუტური რეკორდსმენი არ არის. ქვემოთ, ყველა დროის, მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანე
ქაshyლაshyქი თუ სოshyფეshyლი ეს საshyკიshyთხი ყოshyველshyთვის არის განshyხილshyვის თემა და ბოლო პეshyრიshyოდshyში კიshyდევ უფრო აქshyტუshyაshyლუshyრი გახshyდა.
ნესshyლიshyჰან ათაshyგუshyლი თურshyქეshyთის ერთერთი ვარshyსკვლაshyვია. მსაshyხიshyობshyმა დრაshyმაshyტულ სეshyრიshyაshyლებshyში შესshyრუshyლეshyბუshyლი როsh
როshyგორც ცნოshyბიshyლია, ტეshyლეპshyროshyდიshyუshyსეshyრი მაshyმუshyკა ღლონshyტი მეshyუღshyლესshyთან ერshyთად ზღვისshyპიshyრეთshyში, კერshyძოდ, კაპshyროshy
ფეხshyბურshyთის ვარshyსკვლაshyვის კრიშshyტიshyაshyნო როshyნალshyდოს მამა ალshyკოჰოshyლიshyკი იყო, როshyმელshyმაც თაshyვიshyსი შვიshyლის დიshyდეshyბუshyლი კაshy
ოპტიკური ილუზია ეს არის ვიზუალური წარმოდგენა საგანსა ან მოვლენაზე, რაც რეალობას არ შეესაბამება, ანუ ოპტიკური შეცდომაა. ადამიანები ხშირად მას განსხვავებულად აღიქვამენ. დღევანდელი ტესტიც სწორედ ამაში დ
არქიტექტურა სამი სეფროს ინჟინერიის, გარემოსდაცვითი მეცნიერებისა და ხელოვნების კომბინაციაა. სწორედ ეს აქცევს მას როგორც რთულ, ასევე სპეციფიურ პროფესიად, სადაც წარმატებული კარიერის შექმნა არც თუ ისეთი
ებრაული წარმოშობის ბრიტანელი ჰუმანისტის, სერ ნიკოლას უინტონის საოცარი გმირობის შესახებ მსოფლიომ მთელი ნახევარი საუკუნე არაფერი არ იცოდა და მის შესახებ მხოლოდ მისი ცოლის წყალობით შეიტყო, რომელმაც აღმოა
ადრეულ და შუა საუკუნეებში პატიმრებს ნამდვილად არ ექცეოდნენ ჰუმანურად. წარმოგიდგენთ სიკვდილით დასჯის 5 მეთოდს, რომლებიც იმ პერიოდშიც კი სასტკად ითვლებოდა 1. სპილოების გათელვით გამოწვეული სიკვდილი
ამჯერად გვინდა გესაუბროთ ე.წ. ქალაქმოჩვენებაზე, რომელიც პლანეტის ერთერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ადგილი გახლდათ, თუმცა უეცრად ყველაფერი რადიკალურად შეიცვალა და ეს ქალაქი არავის სჭირდება, მისდამი
იცოდით, რომ ძველად დიდუბეს ცხენის ტერფი ერქვა ის თუ იცოდით, რომ წერეთლის პროსპექტს 1958 წლამდე ბრძოლის ქუჩა ერქვა ამ ყველაფერზე საუბარი პროსპექტზე გზის რეაბილიტაციისას სამარხების აღმოჩენას მოჰყვა. ა
myquiz