საინტერესო | Allnews.Ge

პრაქshyტიshyკუshyლი რჩეshyვეshyბიshyდან გაshyსაshyოshyცარ ფაქshyტეshyბამshyდე ეს ყვეshyლამ უნდა იცოshyდეს. მათ შოshyრის შენც რამshyდეshyნაshyდაც, ნეshyბისshy
არავინ იცის, პირველად ვინ ან როდის დაამუშავა და შეკრა ტყავის გუდა ყველის დასავარგებლად და შესანახავად. ერთი კი ცხადია, გუდაში ყველის დავარგების ტრადიცია, საუკუნეებს ითვლის. გუდაში ყველის მომზადების ტე
მაინც რას ჭამენ გამხდარი ადამიანები, რის საშუალებით ინარჩუნებენ ოპტიმალურ წონასა და სხეულის ლამაზ ფორმებს წარმატებულ დიეტოლოგებთან კონსულტაციის შემდეგ ჩვენ შევადგინეთ 10 სასარგებლო პროდუქტის სია, რ
უბეshyდუshyრი და ნაshyწყეshyნი ადაshyმიshyაshyნეshyბი დეshyდას დაshyათshyრეshyვენ მუცshyლით. რაც უფრო დიshyდია პრეshyტენshyზიshyეshyბი დეshyდასshyთან, მით უფრ
თბილისის ქუჩების ერთndashერთი კოლორიტული ფიგურა იყო თავზე ხილით სავსე თაბახშემოდგმული, ან ვიწრო ქუჩაში ვირშებმული პატარა ტაჩკით მიმავალი კინტო. კინტოების კასტა შუა საუკუნეების ირანში ჩამოყალიბდა.
ყოველწლიურად კავკასიონზე ორისამი ალპინისტი იღუპება,shy რომლებიც შეიძლება ყინულის აკლდამეshyბში ათეული წლების მანძილზე დარჩნენ... უშბამ მხოლოდ 2013 წელს გამოაჩინა 1974 წელს დაღუპული ლეგეshyნდა
თუ თაshyვად არ გქოshyნიshyათ ამshyგვაshyრი შემshyთხვეshyვა, bdquoფეshyისshyბუქshyზეldquo ერთხელ მაshyინც შეგshyხვდეshyბოshyდათ სტაshyტუshyსი, როshyმეshyლიც სუs
რკინის დეფიციტი ერთერთი ყველაზე გავრცელებულია რკინის დეფიციტი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განცხადებით, მთელ მსოფლიოში, ადამიანთა 25 აღენიშნება რკინის დეგფიციტი. განსაკუთრებით ეს პრობლემა ქალებში
Forbesმა 2021 წლის ყველაზე მაღალშემოსალვიანი სპორტსმენების რეიტინგი გაასაჯაროვა, რომელსაც სრულიდ ახალი ლიდერი ჰყავს. ეს არის UFCის სუპერპოპულარული მებრძოლის კონორ მაკგრეგორი. ჟურნალის შეფასებით 32
დანიური სამზარეულო ტრადიციული დანიური კერძების ერთობლიობა, რომელიც ყალიბდებოდა საუკუნეების განმავლობაში ვიკინგების პერიოდიდან მოყოლებული. შუა საუკუნეებში დანიურმა სამზარეულომ ბევრი რამ სხვა ქვეყნის გ
წლების განმავლობაში სახეს იცვლიან ქვეყნები და ქალაქები. თანამედროვე არქიტექტორები ახალახალ და უჩვეულო შენობებს აპროექტებენ, უქვემდებარებენ ყოფითი ცხოვრებისა და ეკოლოგიის ახალ კანონებს. პროგრესი სახეზ
ისshyრაshyელshyსა და პაshyლესshyტიshyნეshyლებს შოshyრის ბოლო ერთი თვეა, რაც კონshyფლიქshyტი გამshyძაფshyრდა და საshyბოshyლოshyოდ, შეshyიshyაshyრაshyღეshyბულ და
ჩრდილოეთ კორეა მსოფლიოსგან თითქმის იზოლირებულია. ვაჭრობა სხვა ქვეყნებთან სხვადასხვა მიზეზების გამო ოფიციალურად შეწყდა, ერთერთი მიზეზი ქვეყნის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებაც გახდა. ამ ყველაფრის მიუხე
პირველი ცნობა შავი ზღვის შესახებ, ძვ. წ. აღრ. V საუკუნეს ეკუთვნის. სწორედ შავი ზღვის გავლით მოვიდნენ არგონავტები კოლხიდაში, ოქროს საწმისის წასაღებად. 1. მიუხედავად იმისა, რომ შავ ზღვაში წყალი შავი არ
საუკუნეთა განმავლობაში ადამიანები გეგმავდნენ თუ როგორ უნდა განხორციელებულიყო ამა თუ იმ ქალაქის განაშენიანება. ისტორიის მანძილზე არაერთი ასეთი მასშტაბური პროექტი განხორციელდა. დღევანდელ სტატიაში იმ გრ
2017 წლის 28 მარshyტიshyდან საshyქარshyთვეshyლოს მოshyქაshyლაshyქეshyეshyბისshyთვის შენshyგეshyნის ზოshyნაshyში უვიshyზოდ მიshyმოსshyვლის რეshyჟიshyმი ამოქshy
მსოფshyლიshyოს ყვეshyლაshyზე ექshyსტრაshyვაshyგანshyტულ და სკანshyდაshyლურ მეshyფეshyზე საshyზოshyგაshyდოshyეshyბამ ცოტა რამ თუ იცის. ტაshyიshyლანshyდის მეფე ვა
გეოგრაფიულ საკითხებზე საუბრისას, ხშირად გვიწევს ქვეყნების დედაქალაქების ხსენება. დღევანდელ სტატიაში ვისაუბრებთ ისეთი ქვეყნების დედაქალაქებზე, რომლებიც ადამიანებს უმეტეს შემთხვევაში ერევათ. უფრო მეტი ი
ალბათ ბევრი ადამიანი დათანხმდებოდა საცხოვრებელი ადგილის შეცვლას იმ შემთხვევაში, თუ უკეთეს პირობებს შესთავაზებდნენ და მით უმეტეს, თუ დამატებით თანხებსაც გადაუხდიდნენ. თუმცა ბევრი ჩვენგანი მსგავს შეთავა
ამერიკელმა მამაკაცმა, ჰორაციუს ბერჯესმა საცხოვრებელი ფართის მოწყობის მეტად უჩევულო ვარიანტი შემოგვთავაზა. როგორც თავად აცხადებს, ღვთის კურთხევით 20 წელიწადი დასვენების გარეშე მუშაობდა, აღნიშნული შედეგ