საინტერესო | Allnews.Ge

თბილისის ისტორიაში თითქმის ყველა ეპიზოდი საინტერესოა, განსაკუთრებით კი მისი ცენტრალური თუ გარეუბნების დაარსებისა და განაშენიანების ამბავი. ამიტომ გვინდა, ისტორიას XIX საუკუნიდან მოვყვეთ და დღევანდელო
1919 წლის 14 მაshyისს ტფიshyლიshyსის რუshyსუshyლეshyნოshyვანshyმა გაshyზეთshyმა გრუshyზიshyამ კრიshyმიshyნაshyლუshyრი ქროshyნიshyკის სვეტshyში ერთი პაshyტაsh
წყალshyტუshyბოს მუshyნიshyციshyპაshyლიshyტეტshyში მდეshyბაshyრე საshyწურshyბლიshyას მღვიshyმეshyში 25 ათაshyსი წლის წიshyნანshyდეshyლი ადაshyმიshyაshyნის დნ
მეორე მსოფლიო ომი კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური და სისხლიანი კონფლიქტი იყო, რომელიც 193945 წლებში მიმდინარეობდა და საერთო ჯამში, 60 მილიონამდე ადამიანი ემსხვერპლა. საომარ მოქმედებებში მონ
დარეჯან ხუბუა უკვე 30 წელია ეზოს გალამაზებით, ყვავილების მოვლითა და გახარებით არის დაკავებული. ეზოში თითოეული ნერგი, ყვავილი საკუთარი ხელით აქვს ჩარგული და რუდუნებით უვლის. ბაღი ნამდვილ წალკოტს დაამსგ
ფაshyიshyზეshyრისldquo ან ასshyტრაshyზეshyნეshyკასldquo ვაქshyციshyნეshyბის ორი დოზა კოshyროshyნაshyვირუshyსის დელshyტაldquo ვაshyრიshyანshyტის წიshyნაs
ცილები, უჯრედისი და სასარგებლო ცხიმები, რომლებიც ხმელთაშუაზღვის დიეტის ძირითად საფუძველს წარმოადგენს, არა მარტო დანაყრების შეგრძნებას იწვევს, არამედ გახდომაშიდაც გვეხმარება. ხმელთაშუაზღვის დიეტა დამყ
ზაფხუshyლის ცხელ დღეshyებshyში თბიshyლისshyში განshyსაshyკუთshyრეshyბით პოshyპუshyლაshyრუshyლი ხდეshyბა ფუshyნიshyკუshyლიshyოshyრი, საshyდაც საshyღაshyმოsh
ხანshyმოკshyლე პაshyუshyზის შემshyდეგ, AMBEBI.GE გაshyნაგshyრძობს მეshyოshyრე მსოფshyლიო ომში უგზოუკვლოდ დაshyკარshyგუshyლი ქარshyთვეshyლეshyბის შეshyსაshyხებ ინs
მაია ჩეკურიშვილი პროფესიით ფილოლოგია. თუმცა სხვა გატაცებებთან ერთად, ასევე იტაცებს არქიტექტურა და დიზაინი. იქნება ეს ინტერიერის, ექსტერიერის თუ ბაღის დიზაინი. ალბათ სწორედ ამ ინტერესმა და ყვავილების ს
XXI საუკუნეში, გლობალიზაციის ხანაში მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში ადამიანების ცხოვრება ერთნაირი ხდება და მათ სულ უფრო მეტი საერთო აქვთ. თუმცა, არსებობს ადგილები დედამიწაზე, სადაც უცნაური და უჩვეულო ტრად
გიshyორshyგი მშვეshyნიshyეshyრაshyძეს საshyზოshyგაshyდოshyეshyბა უმეshyტესshyწიshyლად იუshyრისshyტად იცshyნობს, მაგshyრამ ცოshyტამ თუ იცის, რა საქshyმეს აკეshy
bdquoჯანდაბამდეც გზა გქონია ჯანდაბა ინდოეთის ქალაქია, რომელიც 3 საუკუნის წინ ირანის ჯარმა აიღო. მაშინ ირანის ჯარში ბევრი ქართველი იბრძოდა და ხანგრძლივი ომის დროს მათი უმეტესობა დაიღუპა. ბევრმა ქა
ქორწილები ძვირადღირებული თავგადასავალია. დღეს ნაწილი საზეიმო ცერემონიალის დაგეგმვას მოკრძალებულად და დახვეწილ ფორმებში ცდილობს, თუმცა მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანები ამისთვის მილიონებს იხდიან. შედეგიც დ
ფინეთსაბჭოთა კავშირის ომის დროს 19391940წწ., რომელსაც ხშირად bdquoზამთრის ომსldquo უწოდებენ, საბჭოთა ჯარისკაცებს შიშის ზარს სცემდა ფინელი სნაიპერი სიმო ჰიაიუჰია ზედმეტსახელად ldquoთეთრი სიკვ
წმინდა სამების საკათედრო ტაძარი 19952004 წლებში, არქიტექტორ არჩილ მინდიაშვილის პროექტით აშენდა. მისი საერთო სიმაღლე, ფუნდამენტისა და ჯვრის ჩათვლით, 100.17 მეტრია, რითაც ის ქვეყნის ყველაზე მაღალი ტაძა
30 წლის პოლიტოლოგმა მარუსა ბურდულმა თბილისში ცხოვრებას სოფელი არჩია და თოხლიაურში ბიძის მიტოვებულ სახლში გადავიდა. სახლი თავად გაარემონტა და ტყის პირას დასახლდა. მარუსას დიდი გეგმები და პროექტები აქვს
ირაკshyლიმ არც რჩეshyვეshyბი დაshyიshyზაshyრა იმის შეshyსაshyხებ, თუ როshyგორ დაshyვიკshyლოთ წოshyნაshyში და ექshyსკლუshyზიshyუshyრად ჩვეshyნი მკიshyთხვეshyლის
კაცმა, ვინც PayPal ისა და Facebook ის ერთერთი პირველი თანამშრომელი და ორნახევარი წლის განმავლობაში აღმასრულებელი დირექტორი იყო, კომპანია Reddit ინტერნეტგიგანტად აქცია. თავდაპირველად ვონი ეკოლოგიუ
სამზარეულო კულტურის მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომელსაც უცხოელ სტუმრებსა და ტურისტებს აქტიურად ვუზიარებთ. გარდა ამისა, საქართველოს ყველა კუთხეს დამახასიათებელი კერძები აქვს, რომელთა ძირითად ნაწილსაც ბევრი