Allnews.Ge

საზოგადოება ეკონომიკა მსოფლიო განათლება HI-Tech კულტურა მოგზაურობა საინტერესო პოლიტიკა
თითქმის ყველამ იცის ისეთი მოქმედებების შესრულება, როგორიცაა ერთნიშნა რიცხვების შეკრება, გაყოფა, გამრავლება და გამოკლება. თუმცა, ხშირად ადამიანები იბნევიან, თანდმიმდევრობას არ იცავენ და პარუხსაც შეცდომ
გენეტიკა, სოციალურეკონომიკური სტატუსი, საზოგადოებრივი გარემო, სტრესი და ზოგადი ჯანმრთელობის ხარისხი ის ფაქტორებია, რომლებიც გავლენას ახდენს ადამიანის წონაზე.გარდა ამისა, ძილის ხარისხი ერთერთ ფაქტორი
26 წლის ბიჭshyმა 150 ათას დოshyლაshyრად ბეshyბიshyის მკვლეshyლოshyბა შეshyუკshyვეshyთა. ინshyფორshyმაshyციshyას შიshyნაshyგან საქshyმეshyთა საshyმიshyნისshyტრ
წყაshyლი წიshyვის და ალshyდეshyბა... საshyნაshyტოshyრიshyუshyმი ძვეshyლი როshyმის არshyქიshyტექshyტუshyრის ელეshyმენshyტეshyბით იყო აგეshyბუshyლი...ქაshyლაქ
2023 წლიდან საქართველოში არაერთი ცვლილება ამოქმედდა. თუმცა, რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიახლე შევა ძალაში ასევე რამდენიმე დღეში. გთავაზობთ, იმ ცვლილებებს, რაც თებერვლიდან ამოქმედდება ბანკებს შორის გა
დღეს დილით პაციენტი მიხეილ სააკაშვილი 69 კგ და 700 გრამს იწონიდა, მაგრამ თუ ასე გაგრძელდება, ხვალ იქნება 68, ზეგ 65, ამის შესახებ bdquoვივამედისldquo კლინიკურმა დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ ჟურნა
ინდოეთში საბრძოლო თვითმფრინავებმა, სუ30 და bdquoმირაჟ 200ldquo, კატასტროფა განიცადეს. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, შემთხვევა ინდოეთის ცენტრალურ ნაწილში, მადჰაიპრადეშის შტატში მოხდა. მათივე ც
უკshyრაshyიshyნუshyლი მეshyდია სკანshyდაshyლურ ინshyფორshyმაshyციshyას ავshyრცეshyლებს უკshyრაshyიshyნის საshyხალshyხო დეshyპუshyტატshyმა, პარshyტია ბატ
თელავივის უნივერსიტეტის საგოლის რეგენერაციული ბიოტექნოლოგიის ცენტრის სპეციალისტებმა ადამიანის ზურგის ტვინის ქსოვილები ჩაუნერგეს ლაბორატორიის ცხოველებს, რომლებიც 2 ჯგუფად იყოფოდნენ ისინი, რომელთა პარ
მას შემდეგ, რაც შაკირას ახალმა სიმღერამ, რომელშიც კოლუმბიელი ვარსკვლავი ყოფილ პარტნიორს, ჟერარ პიკეს, ირონიულად მოიხსენიებს, YouTubeზე 24 საათში 63 მილიონზე მეტი ნახვა დააგროვა და ყველაზე ყურებადი ახ
ინshyტერshyნეტshyში ყოshyფიshyლი სპორshyტსმეshyნის, ალიshyნა კაshyბაshyეshyვას საshyიshyდუმshyლო შვიshyლის ფოტო ვრცელshyდეshyბა. ბიჭი საshyოცshyრად ჰგავს პრეshy
ომში მყოshyფი კაცი, ყოshyველshyდღე სიკshyვდილს უყუshyრებს თვაshyლებshyში... ბრძოshyლის ველshyზე სიკshyვდიshyლი პაshyტიshyვია, ბედshyნიshyეshyრი ვიქshyნეshyბი, თუ ი
ინshyდოshyეთshyმა კოshyვიshyდის საshyწიshyნაshyაღshyმდეshyგო პირshyვეshyლი ნაshyზაshyლუshyრი ვაქshyციshyნა დაshyამshyტკიshyცა. ვაქshyციshyნა საshyხეshyლ
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, შეასრულოს ევროკავშირის 12 რეკომენდაცია, რათა საქართველოს მიენიჭოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, რომლისკენაც იგი სამ
გაshyრეshyმოს ეროვshyნუshyლი საshyაshyგენshyტოს პროგshyნოshyზით, 2627 იანshyვარს საshyქარshyთვეshyლოshyში უნაshyლეshyქო ამინshyდი შეshyნარshyჩუნshyდეshyბა. 2
ექიმი ნუტრიციოლოგი, კვების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მარი მალაზონია გადაცემაში პირადი ექიმი უახლესი კვლევის შედეგებზე საუბრობს, რომლის მიხედვითაც, დადგინდა, თუ რა კავშირშია ერთმანეთთან ადამიანის კვ
ამეshyრიshyკის შეshyერshyთეshyბუshyლი შტაshyტეshyბის ახაshyლი ელჩი, ლინ ტრეshyიshyსი მოსshyკოვshyში ჩაshyვიshyდა, ამის შეshyსაshyხებ ინshyფორshyმაshyციshyას
ავსტრალიაში პატარა მაღაროელთა ქალაქი კუბერპედი მდებარეობს, რომელიც მთლიანად მიწის ქვეშაა გაშენებული. ქალაქი ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში მდებარეობს, სადაც უდაბნოს კლიმატია. მიწისქვეშა ქალაქი 1915 წელს, მ
ზამshyთარshyში გაზshyრდიshyლი გაshyზის გაshyდაshyსაshyხაshyდი ბევshyრი ადაshyმიshyაshyნისshyთვის ყოshyველshyთვიshyუshyრი ბიshyუshyჯეshyტის მნიშshyვნეshyლო
ჰოshyლიshyვუshyდის ვარshyსკვლაshyვი, ბრედ პიტი გეგshyმავს გაshyყიshyდოს, ლოს ანshyჯეshyლესshyში, ლოს ფეshyლიზshyში მდეshyბაshyრე საshyსახshyლე, როshyმეshyლიც თით
25 იანshyვარს, საshyქარshyთვეshyლოს მეshyოshyრე პრეshyზიshyდენshyტის, ედუshyარდ შეshyვარshyდნაshyძის დაshyბაshyდეshyბის დღეა. ექshyსპრეshyზიshyდენტს 95 წელი შეsh
წალენჯიხაში პირველკლასელთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა იწყება. საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, პროგრამა 1ლი თებერვლიდან ამოქმედდება და ყველა პირველკლასელი დღის განმავლობ
ავღანეთში ძლიერ ყინვას, ბოლო ორ კვირაში, სულ მცირე 158 ადამიანი ემსხვერპლა. ჰაერის ტემპერატურამ ქვეყნის ცალკეულ რეგიონებში მინუს 30 გრადუსი ცელსიუსი შეადგინა. bdquoროიტერსისldquo ინფორმაციით, ბ
ჰუმანური პედაგოგიკის ფუძემდებელი, აკადემიკოსი შალვა ამონაშვილი გადაცემაში მთავარ როლში სკოლაში ნიშნების დაწერისა და მოსწავლეებისთვის საშინაო დავალებების მიცემაზე საუბრობს პედაგოგიკა წიგნებში არ
ტკბილეულისადმი ლტოლვის დასაძლევად, დიეტაში არსებული მარტივი ნახშირწყლები თანდათან უნდა შეიცვალოს რთული ნახშირწყლებით. ნახშირწყლები აუცილებელია ორგანიზმისთვის, პირველ რიგში, როგორც ენერგიის წყარო. ზო
მსოფლიოში ყველაზე დიდი ონლაინ კულინარიული ენციკლოპედია TasteAtlasთავის საიტზე ყველა ქვეყნის კერძებს, დესერტებს, სასმელებსა და რესტორნებს აერთიანებს. აქ შეგიძლიათ ნახოთ ინფორმაცია ამა თუ იმ ქვეყნის ყვე
უკshyრაshyიshyნის პრეshyზიshyდენტ ვოshyლოshyდიshyმირ ზეshyლენshyსკის დღეს, 25 იანshyვარს დაshyბაshyდეshyბის დღე აქვს. ზეshyლენshyსკი 45 წლის გახshyდა. მისი დაshyბა
პოლიციამ თაღლითობის ბრალდებით 48 წლის ქალი დააკავა, რომელიც აბიტურიენტების ოჯახებს ატყუებდა, რომ ტექნიკურ უნივერსიტეტში ერთერთი ფაკულტეტის დეკანი იყო და შეეძლო, ეროვნული გამოცდების გვერდის ავლით, უმა
საკshyმაshyოდ რთუshyლი მოshyლაshyპაshyრაshyკეshyბეshyბის შემshyდეგ, გერshyმაshyნიshyამ, როshyგორც იქნა, მიshyიshyღო გაshyდაshyწყვეshyტიshyლეshyბა უკshyრაsh
bdquoერთიანი ნაციონალური მოძრაობისldquo თავმჯდომარეობის კანდიდატი ლევან ხაბეიშვილი აცხადებს, რომ თუ საჭირო გახდა, მიხეილ სააკაშვილს ფიზიკურად გამოიხსნის. bdquoმე პირადად, რაც შემიძლია დავპირდე
myquiz