Allnews.Ge

საზოგადოება ეკონომიკა მსოფლიო განათლება HI-Tech კულტურა მოგზაურობა საინტერესო პოლიტიკა ქვიზები
ბრაზილიის სანაპიროდან 35 კილომეტრში მდებარეობს უჩვეულო კუნძული KeimadaGrande. მისი უჩვეულობა იმაში გამოიხატება, რომ ამ კუნძულს სრულად ფლობენ გველები. უფრო მეტიც, ქვეწარმავლებმა ადამიანები გააძევეს
ბრაshyზიshyლიshyეshyლი მსაshyხიshyოshyბი სტეshyნიო გარshyსია საshyყოshyველshyთაshyოდ ცნოshyბიshyლია საshyმარshyთლიshyაshyნი და მოshyსიყshyვაshyრუshyლე ბი
2023 წლის აპრილში, ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც იღებდნენ თვიურ ხელფასს, 2022 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 3.7ით, ხოლო 2021 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 6.3ით არის გაზრდილი. ამის შ
ინshyდოshyეshyთის ოდიshyშის შტაshyტის ქაshyლაქ ბაshyლაshyსორshyში ორი სამshyგზავshyრო და ერთი სატshyვირshyთო მაshyტაshyრებshyლის შეshyჯაshyხეshyბის შეshyდეshy
ამ ცოტა ხნის წინ ფეხshyბურshyთის ქარshyთველ ვარshyსკვლავ ხვიshyჩა კვაshyრაshyცხეshyლიshyასshyთან შეshyსახshyვედshyრად ჭადshyრაshyკის ლეshyგენshyდა ნონა გაფshyრინsh
2023 წლის აგვისტოდან დაგროვებით საპენსიო სქემაში ჩართულ მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ თავად აირჩიონ, რა რისკიანობის პორტფელში დაბანდდება მათი დანაზოგები. კერძოდ, თუ აქამდე მხოლოდ დაბალ რისკიანი საი
ქუshyთაshyიshyსის საshyერshyთაshyშოshyრიshyსო აეshyროshyპორshyტში Wizz Airმა მეshyსაshyმე ბაshyზიshyრეshyბუshyლი ხოshyმალshyდი დაshyაბshyრუshyნა და 5 ახაs
გაshyერshyთიshyაshyნეshyბუshyლი საshyმეshyფოს თავshyდაცshyვის მიshyნისshyტრი, ბენ უოshyლეshyსი აცხაshyდებს, რომ უკshyრაshyიshyნის ნატოში გაshyწევshyრეshyბა უ
დედის რძისგან სამკაულების შექმნის იდეა 27 წლის ანა სარიშვილს ეკუთვნის, რომელმაც გადაწყვიტა შვილებთან დაკავშირებული ბედნიერი მოგონებები სხვა ფორმით შეენახა. ანას სამკაულის დამზადება თავისთვის უნდოდა, მ
ნაყინს ორი უდაო უპირატესობა აქვს სიცხის დროს გაგვაგრილებს და გუნებაგანწყობას გვიმაღლებს.მაგრამ რამდენად უსაფრთხოა ნაყინის დიდი რაოდენობით ჭამა ნაყინი შეიძლება იყოს სასარგებლო ნაყინი შეიცავს ზ
იმერეთში, ერთ პატარა და ულამაზეს რაიონში, ასეთივე ლამაზ და ფერად ბაღს მივაგენით. ბაღი 2000 კვ.მზეა გაშენებული და მასში 1000მდე ჯიშის სხვადასხვა სახის მცენარე ბინადრობს. როგორც ბაღის მეპატრონე, ნინი
ვანო ფიshyფია წლეshyბის წინ გაshyიცshyნო საshyზოshyგაshyდოshyეshyბამ. პაshyტაshyრა ბიჭი კარshyდეshyნაshyხიshyდან, რომshyლის არაჩshyვეshyუshyლებshyრივshyმა ხმა
რამshyდეshyნიshyმე საshyაshyთის წინ, უკshyრაshyიshyნის რაshyდას დეshyპუshyტატshyმა 32 წლის ლიზა იასshyკომ სოshyციshyაshyლურ ქსელshyში დაshyწეshyრა, რომ დედა გახs
ზოგს მიაჩნია, რომ დაბალი ხელფასის შემთხვევაში ფულის დაგროვება შედეგს არ იძლევა, მაგრამ ასე არ არის. ხარჯების მკაცრი აღრიცხვა, იმის გაგება, თუ სად მიდის თქვენი ფული, საუკეთესო საშუალებაა თავი აარიდოთ გ
ასტერიქსი და ობელიქსი კეისრის წინააღმდეგ ფრანგ. Asteacuterix amp Obeacutelix contre Ceacutesar mdash 1999 წლის მხატვრული ფილმია, რომელიც როგორც მსოფლიოში, ასევე საქართველოშიც ძალიან პოპუ
პოლიტოლოგი გია ხუხაშვილი 26 მაისისადმი მიძღვნილ მთავარ ღონისძიებაზე ქართული ოცნების თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის არ მისვლას სოციალურ ქსელში ეხმაურება. ექსპერტი დარწმუნებულია რომ მმართველი გუნდის ე
27 მაshyისს, საshyგუshyრაshyმოshyში, 4GB ელექტროshyნუshyლი მუshyსიshyკის ფესshyტიshyვალshyზე 31 წლის ქალი მოshyუshyლოდshyნეshyლად შეshyუძshyლოდ გახshyდა, ის სას
გავshyრცელshyდა ინshyფორshyმაshyცია, რომ ვერა პუshyტიshyნა, როshyმეshyლიც ამshyტკიshyცებshyდა, რომ რუshyსეshyთის პრეshyზიshyდენshyტის, ვლაshyდიshyმერ პუshyტიsh
მსაshyხიshyოshyბი და სპორshyტსმეshyნი სოსო ჯაჭვლიshyაshyნი დღედღეshyზე სამshyკურshyნაshyლოდ თურshyქეთshyში გაshyემshyგზავshyრეshyბა. როshyგორც მისი ოჯაshyხის ახ
ძაღლის საბელისა ან ალიკაპი გარეშე ღია სივრცეებში გაყვანისთვის, ჯარიმა იზრდება. პარლამენტმა bdquoადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსშიldquo ცვლილებას პირველი მოსმენით, 80 ხმით მხარი დაუჭირა.
სამხრეთ კორეის დაზვერვამ ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით დაადგინა, რომ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი დაახლოებით 140 კილოგრამს იწონის. ამის შესახებ ადგილობრივი მედია წერს. მათი ცნობით, დაზვერვის მ
ევshyროshyკოshyმიshyსიshyის განshyცხაshyდეshyბით, ევshyროshyკავshyშირshyში არაshyლეshyგაshyლუshyრი მიგshyრაshyციshyიshyსა და უსაფრshyთხოshyეshyბის რისshy
ჟურნალი Forbesndashი რეგულარულად აქვეყნებს, ჩვენი დროის უმდიდრესი ადამიანების სიებს. თუმცა, არცერთი მათგანი, ამ მხრივ, აბსოლუტური რეკორდსმენი არ არის. ქვემოთ, ყველა დროის, მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანე
შს მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა პოლიციელის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას სამართალდამცველებს, კიდევ ერთხელ გადაუხადა მადლობა ქვეყნის წინაშე გაწეული სამსახურისთვის. როგორც გომელაურ
2023 წლის ივნისიდან ქვეყანაში რამდენიმე ცვლილება ამოქმედდება, რომელცი შეეხება როგორც მოქალაქეებს, ასევე კონკრეტულ ბიზნესსუბიექტებს. 1ლი ივნისიდან დამსაქმებლებს ტვირთის ხელით აწევისას უსაფრთხოების
საshyლოshyმე კაshyლანshyდაshyძე მასshyტერshyშეshyფის ერshyთაshyდერshyთი უმი ვეshyგაshyნი მოshyნაshyწიshyლე გახshyლდათ. ყვეshyლაshyზე კეshyთილshyშოshyბიsh
ქაshyლაshyქი თუ სოshyფეshyლი ეს საshyკიshyთხი ყოshyველshyთვის არის განshyხილshyვის თემა და ბოლო პეshyრიshyოდshyში კიshyდევ უფრო აქshyტუshyაshyლუshyრი გახshyდა.
ვანshyში ავshyტოshyსაგshyზაო შემshyთხვეshyვას 22 წლის ბიჭი ემსხვერshyპლა. გარshyდაცshyვლიshyლი გოshyგიshyტა ოჩხიshyკიshyძეა, ის სოshyფელ ბზვაshyნის მკვიდshyრია. არs
საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი დღეს, 13 წლიანი პაუზის შემდეგ, ევროპარლამენტს მიმართავს. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, პრეზიდენტის გამოსვლა თბილისის დროით 1700 საა
Говорит Москва ასე ეხshyმაshyუshyრეshyბა ევshyროshyპარshyლაshyმენshyტაshyრი რასა იუკshyნეshyვიshyჩიshyეshyნე ირაკshyლი ღაshyრიshyბაშshyვიshyლის ბრაshyტის
myquiz