რატომ დაიკეტა ბრიტანეთის საელჩოს სავიზო-სააპლიკაციო ცენტრი თბილისში? | Allnews.Ge

რატომ დაიკეტა ბრიტანეთის საელჩოს სავიზო-სააპლიკაციო ცენტრი თბილისში?

გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი სა­მე­ფოს სა­ვი­ზო-სა­აპ­ლი­კა­ციო ცენ­ტრი, რო­მე­ლიც თბი­ლის­ში, პარ­ლა­მენ­ტთან ახ­ლოს მდე­ბა­რე­ობს, დღეს დი­ლით მიმ­დი­ნა­რე აქ­ცი­ი­სა და პო­ლი­ცი­ის კორ­დო­ნის გამო და­ი­კე­ტა. ამის შე­სა­ხებ გან­ცხა­დე­ბას სა­ქარ­თვე­ლო­ში ბრი­ტა­ნე­თის სა­ელ­ჩო სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ავ­რცე­ლებს.

სა­ელ­ჩოს გან­მარ­ტე­ბით, სა­ვი­ზო ცენ­ტრი გა­იხ­სნე­ბა, რო­დე­საც შე­საძ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა ვი­ზი­ტორ­თა მი­ღე­ბა.

"ყუ­რა­დღე­ბა, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გან­მარ­ტე­ბა სა­ვი­ზო სა­აპ­ლი­კა­ციო ცენ­ტრის დრო­ე­ბით და­კეტ­ვას­თან და­კავ­ში­რე­ბით.

გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი სა­მე­ფოს სა­ვი­ზო სა­აპ­ლი­კა­ციო ცენ­ტრი, რო­მე­ლიც თბი­ლის­ში, პარ­ლა­მენ­ტთან ახ­ლოს მდე­ბა­რე­ობს, დღეს და­ი­კე­ტა, დი­ლით მიმ­დი­ნა­რე აქ­ცი­ი­სა და პო­ლი­ცი­ის კორ­დო­ნის გამო.

ყვე­ლას, ვი­საც გა­ნა­ცხა­დი აქვს შე­ტა­ნი­ლი და ელო­დე­ბა პა­სუხს, და­უ­კავ­შირ­დე­ბი­ან სა­ვი­ზო ცენ­ტრი­დან.

სა­ვი­ზო ცენ­ტრი გა­იხ­სნე­ბა, რო­დე­საც შე­საძ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა ვი­ზი­ტორ­თა მი­ღე­ბა“,- ნათ­ქვა­მია გან­ცხა­დე­ბა­ში.

myquiz