"ეს არის საბავშვო ბაღის შენობა, რომელიც შენდება ღვარცოფული მდინარის ჭალაში" - რა კადრებს ავრცელებს თეა გოდოლაძე რაჭიდან? | Allnews.Ge

"ეს არის საბავშვო ბაღის შენობა, რომელიც შენდება ღვარცოფული მდინარის ჭალაში" - რა კადრებს ავრცელებს თეა გოდოლაძე რაჭიდან?

სე­ის­მო­ლო­გი თეა გო­დო­ლა­ძე სა­გან­გე­ბო ვი­დე­ო­მი­მარ­თვას ავ­რცე­ლებს, სა­დაც აღ­ნიშ­ნავს, რომ რა­ჭა­ში, ღვარ­ცო­ფუ­ლი მდი­ნა­რე ღა­რუ­ლას ჭა­ლა­ში, აშე­ნე­ბენ სა­ბავ­შვო ბაღს.

“გა­დავ­წყვი­ტე, თქვე­ნი ყუ­რა­დღე­ბა მი­მე­პყრო ერთი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ფაქ­ტის­თვის. შე­ნო­ბას და­აკ­ვირ­დით, ეს არის სა­ბავ­შვო ბა­ღის შე­ნო­ბა, რო­მე­ლიც ახლა შენ­დე­ბა ჭა­ლა­ში. ღა­რუ­ლას ჭა­ლაა ეს. გა­უ­კე­თე­ბი­ათ ნა­პირ­სა­მაგ­რი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი.

ბავ­შვე­ბის დაც­ვი­თი მე­ქა­ნიზ­მი ეს არის მხო­ლოდ? სა­ოც­რე­ბა ხდე­ბა. ვინ გას­ცა ამის მშე­ნებ­ლო­ბის უფ­ლე­ბა? ღვარ­ცო­ფუ­ლი მდი­ნა­რეა. ხო უნდა მორ­ჩეს ამ მდი­ნა­რის ჭა­ლა­ში მშე­ნებ­ლო­ბე­ბი?“ - აცხა­დებს გო­დო­ლა­ძე "ფე­ის­ბუქ­ზე" პირ­და­პი­რი ჩარ­თვი­სას.

myquiz