კადრები, რომელიც "ლაივში" ვერ მოხვდა - ეროვნული ნაკრების ბიჭები თბილისის აეროპორტში | Allnews.Ge

კადრები, რომელიც "ლაივში" ვერ მოხვდა - ეროვნული ნაკრების ბიჭები თბილისის აეროპორტში

ა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი ნაკ­რე­ბი სა­დე­ბი­უ­ტო ევ­რო­პის ჩემ­პი­ო­ნა­ტი­დან სამ­შობ­ლო­ში დაბ­რუნ­და. ფეხ­ბურ­თე­ლებს, თბი­ლი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო აე­რო­პორ­ტში, გულ­შე­მატ­კივ­რე­ბი ოვა­ცი­ე­ბით დახ­ვდნენ. ქო­მა­გე­ბი აე­რო­პორ­ტში, დი­ლი­დან, დრო­შე­ბი­თა და სა­ნაკ­რე­ბო მა­ი­სუ­რე­ბით მი­ვიდ­ნენ.

გან­სა­კუთ­რე­ბით ემო­ცი­უ­რი იყო, რო­დე­საც გა­მო­სას­ვლე­ლი­დან ქარ­თვე­ლი ფეხ­ბურ­თე­ლე­ბი გა­მოჩ­ნდნენ. მათ ტე­რი­ტო­რია ავ­ტო­ბუ­სით და­ტო­ვეს.ცნო­ბის­თვის, დღეს, 22:00 სა­ათ­ზე თა­ვი­სუფ­ლე­ბის მო­ე­დან­ზე დახ­ვედ­რის სა­ზე­ი­მო ღო­ნის­ძი­ე­ბა გა­ი­მარ­თე­ბა.

მა­ნამ­დე, 21:30 სა­ათ­ზე, სა­ფეხ­ბურ­თო ნაკ­რე­ბი, მი­ხე­ილ მეს­ხის სტა­დი­ო­ნი­დან ღია ავ­ტო­ბუ­სით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის მო­ედ­ნის­კენ მსვლე­ლო­ბას და­ი­წყებს. 22:00 სა­ათ­ზე კი, თა­ვი­სუფ­ლე­ბის მო­ე­დან­ზე, ღო­ნის­ძი­ე­ბა სა­ხელ­წო­დე­ბით, - "სა­ქარ­თვე­ლოს მად­ლო­ბა სა­ფეხ­ბურ­თო ნაკ­რებს" გა­ი­მარ­თე­ბა.

გთა­ვა­ზობთ ფო­ტო­ებს, რო­მელ­საც თბი­ლი­სი­სა და ბა­თუ­მის სა­ერ­თა­შო­რი­სო აე­რო­პორ­ტის "ფე­ის­ბუქ" გვერ­დი ავ­რცე­ლებს:

449315998-866328152206389-8734674187190658325-n-1719902474.jpg

449581370-866327948873076-3745093157119007075-n-1719902482.jpg

449778593-866328055539732-6851222157739932671-n-1719902493.jpg

449778766-866328025539735-5135814493422530840-n-1719902506.jpg

myquiz