დღეს ამინდი მკვეთრად გაუარესდება - მოსალოდნელია ძლიერი წვიმა, ქარი და სეტყვა: გარემოს ეროვნული სააგენტო მოქალაქეებს აფრთხილებს | Allnews.Ge

დღეს ამინდი მკვეთრად გაუარესდება - მოსალოდნელია ძლიერი წვიმა, ქარი და სეტყვა: გარემოს ეროვნული სააგენტო მოქალაქეებს აფრთხილებს

დღეს, 26 ივ­ნისს ამინ­დი გა­უ­ა­რეს­დე­ბა - ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტო ავ­რცე­ლებს და მო­ქა­ლა­ქე­ებს აფრ­თხი­ლებს.

"26 ივ­ნისს აჭა­რის, გუ­რი­ის, სა­მეგ­რე­ლო-ზემო სვა­ნე­თის, იმე­რე­თის, რაჭა-ლე­ჩხუ­მის, ქვე­მო სვა­ნე­თის და სამ­ცხე-ჯა­ვა­ხე­თის რე­გი­ო­ნებ­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ძლი­ე­რი, ზო­გან ძა­ლი­ან ძლი­ე­რი წვი­მა ელ­ჭე­ქით, შე­საძ­ლე­ბე­ლია სე­ტყვა.

სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ის უმე­ტეს ნა­წილ­ზე იქ­რო­ლებს და­სავ­ლე­თის მი­მარ­თუ­ლე­ბის ძლი­ე­რი, დღი­სით აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში, მათ შო­რის დე­და­ქა­ლაქ­ში, დრო­გა­მოშ­ვე­ბით ძა­ლი­ან ძლი­ე­რი ქარი.

მო­სა­ლოდ­ნელ­მა ნა­ლე­ქებ­მა სა­ქარ­თვე­ლოს მდი­ნა­რე­ებ­ზე შე­საძ­ლე­ბე­ლია წყლის დო­ნის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მა­ტე­ბა, პა­ტა­რა მდი­ნა­რე­ებ­ზე წყალ­მო­ვარ­დნე­ბი, ხოლო გო­რაკ-ბორ­ცვი­ან და მთი­ან ზო­ნებ­ში მე­წყრულ-ღვარ­ცო­ფუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის ჩა­სახ­ვა-გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს (საფრ­თხის დონე მა­ღა­ლი)", - ნათ­ქვა­მია გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

myquiz