"ქუჩაში მოგვიკლეს ავაზაკებმა...ერთი კვირა ებრძოდა სიკვდილს" - ვინ არის ვარკეთილში მოკლული 19 წლის ბიჭი: პროკურატურის განცხადება უმძიმეს დანაშაულზე | Allnews.Ge

"ქუჩაში მოგვიკლეს ავაზაკებმა...ერთი კვირა ებრძოდა სიკვდილს" - ვინ არის ვარკეთილში მოკლული 19 წლის ბიჭი: პროკურატურის განცხადება უმძიმეს დანაშაულზე

გუ­შინ ცნო­ბი­ლი გახ­და, რომ ვარ­კე­თილ­ში, ფი­ზი­კუ­რი ან­გა­რიშს­წო­რე­ბი­სას და­შა­ვე­ბუ­ლი 19 წლის ახალ­გაზ­რდა მი­ღე­ბუ­ლი და­ზი­ა­ნე­ბე­ბის შე­დე­გად სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში გარ­და­იც­ვა­ლა. შაკო ისა­ე­ვის გა­დარ­ჩე­ნას ექი­მე­ბი 15 ივ­ნი­სი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი ცდი­ლობ­დნენ. ახალ­გაზ­რდა კლი­ნი­კა­ში თა­ვის უმ­ძი­მე­სი ტრავ­მით შე­იყ­ვა­ნეს, რო­მე­ლიც ახალ­გაზ­რდამ ვარ­კე­თილ­ში, ქუ­ჩუ­რი გარ­ჩე­ვის დროს მი­ი­ღო.

ჯგუ­ფუ­რი და­ნა­შა­უ­ლის ბრალ­დე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლია სამი პირი. გა­მო­ძი­ე­ბა 117-ე მუხ­ლით მიმ­დი­ნა­რე­ობს, რაც ჯან­მრთე­ლო­ბის გან­ზრახ მძი­მე და­ზი­ა­ნე­ბას გუ­ლის­ხმობს.სა­ქარ­თვე­ლოს პრო­კუ­რა­ტუ­რა თბი­ლის­ში ჯგუ­ფუ­რად, ჯან­მრთე­ლო­ბის გან­ზრახ მძი­მე და­ზი­ა­ნე­ბის ფაქ­ტზე, რა­მაც ადა­მი­ა­ნის სი­ცო­ცხლის მოს­პო­ბა გა­მო­იწ­ვია, და­კა­ვე­ბულ 3 პირს ბრალ­დე­ბას და­უმ­ძი­მებს. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას პრო­კუ­რა­ტუ­რამ გა­ავ­რცე­ლა.

"სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებ­მა სა­მი­ვე ბრალ­დე­ბუ­ლი 15 ივ­ნისს და­ა­კა­ვეს. თავ­და­პირ­ვე­ლად და­კა­ვე­ბუ­ლებს ბრალ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 117-ე მუხ­ლის მე-3 ნა­წი­ლის "ლ“ ქვე­პუნ­ქტით (ჯან­მრთე­ლო­ბის გან­ზრახ მძი­მე და­ზი­ა­ნე­ბა ჯგუ­ფუ­რად) წა­რედ­გი­ნათ და პრო­კუ­რა­ტუ­რის შუ­ამ­დგომ­ლო­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე, აღ­კვე­თის ღო­ნის­ძი­ე­ბის სა­ხით - პა­ტიმ­რო­ბა შე­ე­ფარ­დათ. სა­მი­ვე და­კა­ვე­ბულს წარ­დგე­ნი­ლი ბრალ­დე­ბა გა­და­უკ­ვა­ლი­ფი­ცირ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 117-ე მუხ­ლის მე-4 ნა­წი­ლით (ჯან­მრთე­ლო­ბის გან­ზრახ მძი­მე და­ზი­ა­ნე­ბა ჯგუ­ფუ­რად, რა­მაც სი­ცო­ცხლის მოს­პო­ბა გა­მო­იწ­ვია), რაც სას­ჯე­ლის სა­ხედ და ზო­მად 10-დან 14 წლამ­დე თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო­ში, სის­ხლის სა­მარ­თლის საქ­მე­ზე გა­მო­ძი­ე­ბა გრძელ­დე­ბა“, - ნათ­ქვა­მია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

მომ­ხდარ­თან და­კავ­ში­რე­ბით სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში მო­ქა­ლა­ქე ანა კომ­ლა­ძე წერს:

"უმ­ძი­მე­სი დღე დაგ­ვიდ­გა. უმ­ძი­მე­სი კვი­რა გა­ვი­ა­რეთ. ჩემი შვი­ლე­ბის მე­გო­ბა­რი მოგ­ვიკ­ლეს ქუ­ჩა­ში ავა­ზა­კებ­მა. ცე­მით მოკ­ლეს!!!

ჩვენ უბ­ნის მა­ყუ­რებ­ლე­ბი ვარ­თო, უთხრეს ნა­ძი­რა­ლებ­მა. ჩვენ ბიჭს უთ­ქვამს რაღა დროს უბ­ნის მა­ყუ­რებ­ლე­ბი­აო და ცე­მით მოკ­ლეს.

ერთი კვი­რა ებ­რძო­და სიკ­ვდილს. ერთი კვი­რის თავ­ზე დაგ­ვე­ღუ­პა ჩვე­ნი ბიჭი. ღმერ­თო... რო­გორ გა­ვუძ­ლო, რო­გორ."

myquiz