"ძლიერი წვიმა, სეტყვა და ქარია მოსალოდნელი" - როგორია უახლოესი დღეების პროგნოზი | Allnews.Ge

"ძლიერი წვიმა, სეტყვა და ქარია მოსალოდნელი" - როგორია უახლოესი დღეების პროგნოზი

დღეს, დღის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ის უმე­ტეს ნა­წილ­ზე, მათ შო­რის თბი­ლის­ში, ნარ­ჩუნ­დე­ბა ძლი­ე­რი წვი­მის, სე­ტყვის და ქა­რის გაძ­ლი­ე­რე­ბის მა­ღა­ლი ალ­ბა­თო­ბა. ინ­ფორ­მა­ცი­ას გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტო ავ­რცე­ლებს.

მა­თი­ვე ცნო­ბით, მო­სა­ლოდ­ნელ­მა ნა­ლე­ქებ­მა სა­ქარ­თვე­ლოს პა­ტა­რა მდი­ნა­რე­ებ­ზე შე­საძ­ლე­ბე­ლია წყალ­მო­ვარ­დნე­ბი, ხოლო გო­რაკ-ბორ­ცვი­ან და მთი­ან ზო­ნებ­ში მე­წყრულ-ღვარ­ცო­ფუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის ჩა­სახ­ვა-გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს (საფრ­თხის დონე სა­შუ­ა­ლო).

myquiz