სეტყვა, ძლიერი ქარი, წვიმა... - როდიდან გაუარესდება ამინდი? | Allnews.Ge

სეტყვა, ძლიერი ქარი, წვიმა... - როდიდან გაუარესდება ამინდი?

გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, 16-18 ივ­ნისს, სა­ქარ­თვე­ლო­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია დრო­გა­მოშ­ვე­ბით წვი­მა ელ­ჭე­ქით, ზო­გან ძლი­ე­რი, შე­საძ­ლე­ბე­ლია სე­ტყვა, ქა­რის გაძ­ლი­ე­რე­ბა, ზღვა­ზე 3-4 ბა­ლი­ა­ნი შტორ­მუ­ლი ღელ­ვა.

სა­ა­გენ­ტოს ცნო­ბით, მო­სა­ლოდ­ნელ­მა ნა­ლე­ქებ­მა სა­ქარ­თვე­ლოს მდი­ნა­რე­ებ­ზე შე­საძ­ლე­ბე­ლია გა­მო­იწ­ვი­ოს წყლის დო­ნის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მა­ტე­ბა, პა­ტა­რა მდი­ნა­რე­ებ­ზე წყალ­მო­ვარ­დნე­ბი, ხოლო გო­რაკ-ბორ­ცვი­ან და მთი­ან ზო­ნებ­ში მე­წყრულ-ღვარ­ცო­ფუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის ჩა­სახ­ვა-გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა. (საფრ­თხის დონე სა­შუ­ა­ლო)

myquiz