"ამას მთელი კარიერის განმავლობაში ველოდი" - გიორგი გველესიანის დებიუტი ნაკრებში და ირანული ცხოვრება: ბიზნესვუმენი მეუღლე და 33 წლის ასაკში მიცემული შანსი | Allnews.Ge

"ამას მთელი კარიერის განმავლობაში ველოდი" - გიორგი გველესიანის დებიუტი ნაკრებში და ირანული ცხოვრება: ბიზნესვუმენი მეუღლე და 33 წლის ასაკში მიცემული შანსი

9 ივ­ნისს სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნულ­მა ნაკ­რებ­მა ევ­რო­პის ჩემ­პი­ო­ნატ­ზე გამ­გზავ­რე­ბამ­დე ამ­ხა­ნა­გურ მატჩში მონ­ტე­ნეგ­რო და­ა­მარ­ცხა. თა­მა­შის და­წყე­ბი­დან მე-10 წუთ­ზე, ან­გა­რი­ში გი­ორ­გი გვე­ლე­სი­ა­ნის პა­სით, რო­მე­ლიც ეროვ­ნულ ნაკ­რებ­ში სა­დე­ბი­უ­ტო მატჩს ატა­რებ­და, ოთარ კი­ტე­იშ­ვილ­მა გახ­სნა.

ირა­ნუ­ლი სა­ფეხ­ბურ­თო კლუ­ბის "პერ­სე­პო­ლი­სის" წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ქარ­თვე­ლი ფეხ­ბურ­თე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს ნაკ­რებ­ში პირ­ვე­ლად რამ­დე­ნი­მე თვის გა­მო­ი­ძა­ხეს. გვე­ლე­სი­ანს ოც­ნე­ბა 32 წლის ასაკ­ში აუხ­და.

"ძა­ლი­ან გა­ხა­რე­ბუ­ლი ვარ. ის ემო­ცია, რო­მე­ლიც სა­კუ­თა­რი ქვეყ­ნის მა­ი­სუ­რით თა­მაშს, ქო­მა­გე­ბის გამ­ხნე­ვე­ბას, ჰიმ­ნის მოს­მე­ნას მო­აქვს, სხვა ემო­ცი­ებ­თან და­უ­ვი­წყა­რი და შე­უ­და­რე­ბე­ლია. ამ მო­მენტს მთე­ლი ჩემი კა­რი­ე­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში ვე­ლო­დე­ბო­დი. იმ 7 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, რო­მე­ლიც სხვა ქვე­ყა­ნა­ში გა­ვა­ტა­რე, იქა­უ­რი ხალ­ხის დიდი სიყ­ვა­რუ­ლი და პა­ტი­ვის­ცე­მა მო­ვი­პო­ვე, რო­მე­ლიც ასე­ვე ძა­ლი­ან სა­სი­ა­მოვ­ნოა, თუმ­ცა როცა ამას სა­კუ­თარ ქვე­ყა­ნა­ში სა­კუ­თარ ხალ­ხთან აღ­წევ, ნამ­დვი­ლად სხვა გრძნო­ბაა.

snapinsta-1718274831.app_448133861_3659150670968197_1554333345327123206_n_1080-49816.jpg

პირ­ვე­ლი მი­ზა­ნი ცხა­დია ნაკ­რე­ბის მა­ი­სუ­რის მორ­გე­ბა იყო, ახლა მსურს ეს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­მო­ვი­ყე­ნო. ფეხ­ბურ­თე­ლის კა­რი­ე­რა ხან­მოკ­ლეა, მე კი წა­ბორ­ძი­კე­ბის დრო არ მაქვს. ვაც­ნო­ბი­ე­რებ, რომ ევ­რო­პის ჩემ­პი­ო­ნატ­ზე თა­მა­შის შან­სი მე­ო­რედ შე­საძ­ლოა აღარ მო­მე­ცეს და მსურს ამ შე­საძ­ლებ­ლო­ბი­დან მაქ­სი­მუ­მი მი­ვი­ღო.

სა­კუ­თარ თა­მაშს ყო­ველ­თვის კრი­ტი­კუ­ლად ვა­ფა­სებ და მაქ­სი­მა­ლის­ტი ვარ. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ვფიქ­რობ, რომ იმა­ზე გა­ცი­ლე­ბით უკეთ თა­მა­ში შე­მიძ­ლია, ვიდ­რე ეს მონ­ტე­ნეგ­როს­თან იყო. მქონ­და რო­გორც პო­ზი­ტი­უ­რი, ასე­ვე ნე­გა­ტი­უ­რი მო­მენ­ტე­ბი. ჩემი გა­მოც­დი­ლე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, დე­ბი­უ­ტის­გან გა­მოწ­ვე­უ­ლი ემო­ცი­ე­ბი რა­ღაც მო­მენ­ტში ხე­ლის შემ­შლე­ლი ფაქ­ტო­რი იყო. ასეთ დროს სა­კუ­თა­რი თა­ვის კონ­ტრო­ლი ად­ვი­ლი არ არის. სა­ერ­თო ჯამ­ში დე­ბი­უტს მა­ინც და­დე­ბი­თად შე­ვა­ფა­სებ და გან­ვი­თა­რე­ბას უკე­თე­სის მო­ლო­დი­ნით ვაგ­რძე­ლებ." - გა­ნა­ცხა­და გვე­ლე­სი­ან­მა მატ­ჩის შემ­დეგ. (წყა­რო)

გი­ორ­გი გვე­ლე­სი­ა­ნის სა­ფეხ­ბურ­თო კა­რი­ე­რაგვე­ლე­სი­ა­ნი 1991 წლის 5 მა­ისს და­ი­ბა­და. თბი­ლი­სის "დი­ნა­მოს“ სა­ფეხ­ბურ­თო სკო­ლის აღ­ზრდი­ლის დე­ბი­უ­ტი "დი­ნა­მოს“ შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში 2010 წელს შედ­გა. ეროვ­ნულ ლი­გა­ში კი თა­ვი­სი სა­დე­ბი­უ­ტო გოლი 2013 წლის 19 აპ­რილს, ზუგ­დი­დის "დი­ნა­მოს­თან“ შეხ­ვედ­რა­ში გა­ი­ტა­ნა.

snapinstaapp-287869355-544821377102568-8460369042641105127-n-1080-49925-1718274839.jpg

სულ გვე­ლე­სი­ან­მა "დი­ნა­მოს“ შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში 81 მატ­ჩი ჩა­ა­ტა­რა და 7 გოლი გა­ი­ტა­ნა. "დი­ნა­მოს“ რი­გებ­ში სამ­ჯერ გახ­და სა­ქარ­თვე­ლოს ჩემ­პი­ო­ნი, 4-ჯერ სა­ქარ­თვე­ლოს თა­სის მფლო­ბე­ლი და ორ­ჯერ სა­ქარ­თვე­ლოს სუ­პერ­თა­სის მფლო­ბე­ლი.

ქარ­თვე­ლი ფეხ­ბურ­თე­ლი ირან­ში პირ­ვე­ლად 2017 წელს, თბი­ლი­სის "დი­ნა­მო­დან“ გა­და­ვი­და და თა­მა­ში "ზობ აჰა­ნის“ რი­გებ­ში და­ი­წყო. გვე­ლე­სი­ან­მა "ზობ აჰა­ნის“ შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში 2017–2018 წლე­ბის სე­ზონ­ში 20 მატ­ჩი ჩა­ა­ტა­რა და ირა­ნის ვიცე-ჩემ­პი­ო­ნი გახდა. იხილეთ სრულად

myquiz