"დაინახეს, როგორ გადმოაგდო ნათია აივნიდან ქმარმა..." - ვინ არის ესპანეთში მოკლული 32 წლის ქართველი ქალი | Allnews.Ge

"დაინახეს, როგორ გადმოაგდო ნათია აივნიდან ქმარმა..." - ვინ არის ესპანეთში მოკლული 32 წლის ქართველი ქალი

ბარ­სე­ლო­ნა­ში 32 წლის ქარ­თვე­ლი ქალი მოკ­ლეს. ნა­თია გულ­ბა­ნის სას­ტი­კი მკვლე­ლო­ბის საქ­მე­ზე სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებ­მა მისი მე­უღ­ლე და­ა­კა­ვეს. თავ­და­პირ­ვე­ლად ეს­პა­ნე­ლი სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლე­ბი სუ­ი­ცი­დის მუხ­ლით იძი­ებ­დნენ, თუმ­ცა საქ­მე გა­დაკ­ვა­ლი­ფი­ცირ­და.

რო­გორც ბარ­სე­ლო­ნა­ში მცხოვ­რე­ბი ჰყვე­ბი­ან, საკ­მა­ოდ მძი­მე მო­სას­მე­ნია ჩვე­ნე­ბე­ბი, რო­მე­ლიც მომ­ხდა­რის თვითმხილ­ვე­ლებ­მა პო­ლი­ცი­ას მის­ცეს. არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, გულ­ბა­ნი მა­მა­კაც­მა აივ­ნი­დან გად­მო­აგ­დო და ამას ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბიც შე­ეს­წრნენ. მათ თავ­და­პირ­ვე­ლად ჩხუ­ბის ხმა გა­ი­გეს, პო­ლი­ცია გა­მო­ი­ძა­ხეს, თუმ­ცა მკვლე­ლო­ბა ვერ აღ­კვე­თეს.

ცნო­ბი­ლი ხდე­ბა ასე­ვე, რომ ნა­თია გულ­ბა­ნი მა­ნამ­დე რამ­დენ­ჯერ­მე იყო ძა­ლა­დო­ბის მსხვერ­პლი, ამის გამო ეს­პა­ნურ პო­ლი­ცი­ას მი­მარ­თა კი­დეც. გო­გო­ნას ახ­ლობ­ლე­ბი ამ­ბო­ბენ, იყო პე­რი­ო­დი, როცა ქალი პარტნი­ორს შორ­დე­ბო­და სწო­რედ ძა­ლა­დო­ბის გამო, თუმ­ცა შემ­დეგ ისევ ურიგ­დე­ბო­და. და­კა­ვე­ბუ­ლიც სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქეა.

"მთა­ვარ არხს" მოკ­ლუ­ლის მე­გობ­რე­ბის უყ­ვე­ბი­ან, რომ ნა­თია გულ­ბანს მა­მა­კაც­მა ხელი და­ახ­ლო­ე­ბით 2 კვი­რის წინ სთხო­ვა და მას შემ­დეგ სა­ცხოვ­რებ­ლად ერ­თად გა­და­ვიდ­ნენ.

"ამ საქ­მეს ჰყავს მოწ­მე­ე­ბი, მე­ზო­ბე­ლი გო­გო­ე­ბი. მათ და­ი­ნა­ხეს ყვე­ლა­ფე­რი. დამ­ნა­შა­ვის დე­დამ მო­ი­გო­ნა ზღა­პა­რი, რომ ნა­თია გა­დახ­ტა. ეს არის ზღა­პა­რი. გო­გო­ნა დახ­მა­რე­ბას ითხოვ­და. და­ი­ნა­ხეს, რო­გორ გად­მო­აგ­დო ბიჭ­მა გო­გო­ნა აივ­ნი­დან. არ­სე­ბო­ბენ მოწ­მე­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც მი­ვიდ­ნენ ად­გილ­ზე და ნა­თი­ას გუ­ლის მა­სა­ჟებს უკე­თებ­დნენ. დე­დამ­თი­ლი ჩა­მო­ვი­და, გო­გო­ნას თავ­ზე და­ად­გა, ამო­ი­ღო სი­გა­რე­ტი და და­ი­წყო მო­წე­ვა. ეს არის ცივ­სის­ხლი­ა­ნო­ბა. ეს­პა­ნელ­მა კა­ცებ­მა და­ა­კა­ვეს ეს ნა­ძი­რა­ლა ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­მაც მკვლე­ლო­ბა ჩა­ი­დი­ნა" - ამ­ბობს ნა­თია გულ­ბა­ნის ახ­ლო­ბე­ლი.

myquiz