რატომ არ დაუჭირა ჩინეთმა მხარი აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ გაეროს რეზოლუციას - რას აცხადებს ირაკლი კობახიძე? | Allnews.Ge

რატომ არ დაუჭირა ჩინეთმა მხარი აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ გაეროს რეზოლუციას - რას აცხადებს ირაკლი კობახიძე?

"გა­ე­როს რე­ზო­ლუ­ცია მა­გას არ ეხე­ბო­და - ჩი­ნე­თი მყა­რად აღი­ა­რებს სა­ქარ­თვე­ლოს სუ­ვე­რე­ნი­ტეტს და ტე­რი­ტო­რი­ულ მთლი­ა­ნო­ბას", - ასე უპა­სუ­ხა სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის კი­თხვას, რა­ტომ არ და­უ­ჭი­რა ჩი­ნეთ­მა გა­ე­როს რე­ზო­ლუ­ცი­ას "აფხა­ზე­თი­დან, სა­ქარ­თვე­ლო და ცხინ­ვა­ლის რე­გი­ო­ნი­დან/სამ­ხრეთ ოსე­თი, სა­ქარ­თვე­ლო იძუ­ლე­ბით გა­და­ად­გი­ლე­ბულ პირ­თა და ლტოლ­ვილ­თა სტა­ტუ­სის შე­სა­ხებ“ მხა­რი.

"გა­ე­როს რე­ზო­ლუ­ცია მა­გას არ ეხე­ბო­და - ჩი­ნე­თი მყა­რად აღი­ა­რებს სა­ქარ­თვე­ლოს სუ­ვე­რე­ნი­ტეტ­სა და ტე­რი­ტო­რი­ულ მთლი­ა­ნო­ბას. ეს არის ჩი­ნე­თის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი პო­ზი­ცია, თქვენ შე­იძ­ლე­ბა ეს არ გსი­ა­მოვ­ნებ­დეთ, მაგ­რამ ჩი­ნე­თის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი პო­ზი­ცი­აა, რომ ჩი­ნე­თი აღი­ა­რებს სა­ქარ­თვე­ლოს სუ­ვე­რე­ნი­ტეტ­სა და ტე­რი­ტო­რი­ულ მთლი­ა­ნო­ბას. ეს ვიცი, რომ გწყინთ, მაგ­რამ ჩი­ნე­თის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი პო­ზი­ცია ეს არის“,- გა­ნა­ცხა­და პრე­მი­ერ­მა ჟურ­ნა­ლის­ტის კი­თხვა­ზე.

ცნო­ბის­თვის, 4 ივ­ნისს, ნიუ-იორკში, გა­ე­რო-ს გე­ნე­რა­ლურ­მა ასამ­ბლე­ამ, 78-ე სე­სი­ის ფარ­გლებ­ში, მი­ი­ღო სა­ქარ­თვე­ლო­სა და მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა რე­გი­ო­ნის 63 ქვეყ­ნის მიერ ინი­ცი­რე­ბუ­ლი რე­ზო­ლუ­ცია - „აფხა­ზე­თი­დან, სა­ქარ­თვე­ლო და ცხინ­ვა­ლის რე­გი­ო­ნი­დან/სამ­ხრეთ ოსე­თი, სა­ქარ­თვე­ლო იძუ­ლე­ბით გა­და­ად­გი­ლე­ბულ პირ­თა და ლტოლ­ვილ­თა სტა­ტუ­სის შე­სა­ხებ“ - რე­ზო­ლუ­ცი­ას 103-მა ქვე­ყა­ნამ და­უ­ჭი­რა მხა­რი.

myquiz