17 პარტია და 5 დამოუკიდებელი დეპუტატი - ვინ მოაწერა ხელი პრეზიდენტის ინიციატივით შექმნილ "ქართულ ქარტიას" | Allnews.Ge

17 პარტია და 5 დამოუკიდებელი დეპუტატი - ვინ მოაწერა ხელი პრეზიდენტის ინიციატივით შექმნილ "ქართულ ქარტიას"

პრე­ზი­დენ­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცია "ქარ­თულ ქარ­ტი­ა­ზე" ხელ­მომ­წე­რი პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტი­ე­ბი­სა და და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი დე­პუ­ტა­ტე­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას ავ­რცე­ლებს.

კერ­ძოდ, ორ­ბე­ლი­ა­ნე­ბის სა­სახ­ლე­ში "ქარ­თულ ქარ­ტი­ას” დღეს ხელი მო­ა­წე­რეს პო­ლი­ტი­კურ­მა პარ­ტი­ებ­მა:

სა­ქარ­თვე­ლოს მწვა­ნე­თა პარ­ტია - გია გა­ჩე­ჩი­ლა­ძე ;სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბის­თვის - ეკა ბე­სე­ლია ;დროა - ელე­ნე ხოშ­ტა­რია;გირ­ჩი - მეტი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა - ზუ­რაბ ჯა­ფა­რი­ძე ;ევ­რო­პე­ლი დე­მოკ­რა­ტე­ბი - პა­ა­ტა და­ვი­თა­ია;კა­ნო­ნი და სა­მარ­თა­ლი - თაკო ჩარ­კვი­ა­ნი;ლელო სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის - მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძე ;ახა­ლი - ნიკა მე­ლია ;მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი - ქე­თე­ვან თუ­რა­ზაშ­ვი­ლი ;ანა დო­ლი­ძე ხალ­ხის­თვის - კა­ხა­ბერ დვა­ლიშ­ვი­ლი ;თა­ვი­სუფ­ლე­ბა - ზვი­ად გამ­სა­ხურ­დი­ას გზა - ირაკ­ლი ჯამ­ბუ­რია;სტრა­ტე­გია აღ­მა­შე­ნე­ბე­ლი - პა­ა­ტა მან­ჯგა­ლა­ძე;ევ­რო­პუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო - გიგა ბო­კე­რია;რეს­პუბ­ლი­კუ­რი პარ­ტია - და­ვით ბერ­ძე­ნიშ­ვი­ლი ;ერ­თი­ა­ნი ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბა - თინა ბო­კუ­ჩა­ვა ;მოძ­რა­ო­ბა სა­ხელ­მწი­ფო ხალ­ხის­თვის - ნიკა მა­ჭუ­ტა­ძე;ეროვ­ნულ - დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი პარ­ტია - ბა­ჩუ­კი ქარ­და­ვა;და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი დე­პუ­ტა­ტე­ბი:

ნატო ჩხე­ი­ძე;როს­ტომ ჩხე­ი­ძე;თა­მარ კორ­ძა­ია;ხა­ტია დე­კა­ნო­ი­ძე;არ­მაზ ახვლე­დი­ა­ნი. "ქარ­თუ­ლი ქარ­ტია“, რო­მე­ლიც სა­მოქ­მე­დო გეგ­მას გუ­ლის­ხმობს, პრე­ზი­დენ­ტმა 26 მა­ისს წა­რად­გი­ნა და პო­ლი­ტი­კურ პარ­ტი­ებს მის ირ­გვლივ შე­ჯე­რე­ბა შეს­თა­ვა­ზა. ამას­თან, ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა გა­ნა­ცხა­და, რომ „ქარ­თუ­ლი ქარ­ტი­ის“ ირ­გვლივ თან­ხმო­ბა არ მო­ი­თხოვს და არ გუ­ლის­ხმობს არც ერ­თი­ან სიას და არც რა­ი­მე სხვა ფორ­მით აუ­ცი­ლე­ბელ გა­ერ­თი­ა­ნე­ბებს. ქარ­ტი­ის თა­ნახ­მად­ვე, მთავ­რო­ბის და­კომ­პლექ­ტე­ბის პრო­ცე­სი პრე­ზი­დენ­ტთან კო­ორ­დი­ნა­ცი­ით ჩა­ტარ­დე­ბა.

ქარ­ტი­ა­ში სა­უ­ბა­რია „ქვეყ­ნის ევ­რო­პუ­ლი კურ­სი­სათ­ვის და­მა­ზი­ა­ნე­ბე­ლი კა­ნო­ნე­ბის გა­უქ­მე­ბა­ზე“, მარ­თლმსა­ჯუ­ლე­ბის სის­ტე­მის გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა­სა და ნდო­ბის აღ­დგე­ნა­ზე, სა­არ­ჩევ­ნო სის­ტე­მის გა­ჯან­სა­ღე­ბა­სა და ახა­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი რე­ა­ლო­ბის შექ­მნა­ზე.

myquiz