როდემდე გაგრძელდება ინტენსიური წვიმები და როგორი ამინდი გველოდება ივნისში - გრძელვადიანი პროგნოზი | Allnews.Ge

როდემდე გაგრძელდება ინტენსიური წვიმები და როგორი ამინდი გველოდება ივნისში - გრძელვადიანი პროგნოზი

ზა­ფხუ­ლი მო­ვი­და და ყვე­ლას აინ­ტე­რე­სებს, რამ­დე­ნად ცხე­ლი დღე­ე­ბი გვე­ლო­დე­ბა და რო­გო­რი ამინ­დი იქ­ნე­ბა. ვნა­ხეთ, მთე­ლი მა­ი­სი წვი­მი­ა­ნი იყო და ტემ­პე­რა­ტუ­რაც - საკ­მა­ოდ და­ბა­ლი. უცხო­ე­ლი კლი­მა­ტო­ლო­გე­ბის ნა­წი­ლი ვა­რა­უ­დობს, რომ პლა­ნე­ტა­ზე წელს ძა­ლი­ან ცხე­ლი ზა­ფხუ­ლი იქ­ნე­ბა. ჩვენ და­ვინ­ტე­რეს­დით სა­ქარ­თვე­ლოს ამინ­დის პროგ­ნო­ზით, თუ რო­გო­რი იქ­ნე­ბა მდგო­მა­რე­ო­ბა ჩვენ­თან ამ კუ­თხით და სა­ინ­ტე­რე­სო სა­კი­თხებ­ზე გრძელ­ვა­დი­ა­ნი პროგ­ნო­ზე­ბის გან­ყო­ფი­ლე­ბის უფ­რო­სი, ხა­თუ­ნა ქო­ქო­სა­ძე გვე­სა­უბ­რე­ბა.

- ქალ­ბა­ტო­ნო ხა­თუ­ნა, მა­ი­სის წვი­მე­ბის შემ­დეგ რო­გო­რი ამინ­დი გა­მო­დის, რო­გო­რი იქ­ნე­ბა ივ­ნი­სი?

- ივ­ნი­სი მთლი­ა­ნად არის საკ­მა­ოდ თბი­ლი, რო­გორც და­სავ­ლეთ, ისე - აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ტემ­პე­რა­ტუ­რა ერთი-ორი გრა­დუ­სით მა­ღა­ლია, კლი­მატ­თან შე­და­რე­ბით. შავი ზღვის სა­ნა­პი­რო­ზე 21-23 გრა­დუ­სია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი, კოლ­ხე­თის დაბ­ლობ­ზეც 22-24 გრა­დუ­სი, რაც ასე­ვე ორი გრა­დუ­სით მა­ღა­ლია. და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს მთი­ან რა­ი­ო­ნებ­ში ტემ­პე­რა­ტუ­რა 19 -21 გრა­დუ­სი იქ­ნე­ბა, ხოლო მა­ღალმთი­ან რა­ი­ო­ნებ­ში 15-17 გრა­დუ­სი, ასე­ვე, ერთი-ორი გრა­დუ­სით მა­ღა­ლია ტემ­პე­რა­ტუ­რა აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში. ქარ­თლში და კა­ხეთ­ში 20-23 გრა­დუ­სი იქ­ნე­ბა, აღ­მო­სავ­ლე­თის მთი­ან რა­ი­ო­ნებ­ში - 18-20, ხოლო მა­ღალმთი­ან რა­ი­ო­ნებ­ში - 15-16 გრა­დუ­სი იქ­ნე­ბა. თუმ­ცა ცალ­კე­ულ დღე­ებ­ში შე­საძ­ლე­ბე­ლია, დღის ტემ­პე­რა­ტუ­რამ მო­ი­მა­ტოს კი­დეც და მაქ­სი­მა­ლუ­რი ტემ­პე­რა­ტუ­რა შავი ზღვის სა­ნა­პი­რო­ზე 33-36 გრა­დუ­სამ­დე ავი­დეს. კოლ­ხე­თის დაბ­ლობ­ზე კი - 35-38 გრა­დუ­სამ­დე. საკ­მა­ოდ მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რაა.

რად­გან სა­შუ­ა­ლო ტემ­პე­რა­ტუ­რა ერთი-ორი გრა­დუ­სით მა­ღა­ლია, ეს იმას ნიშ­ნავს, რომ ცალ­კე­ულ დღე­ებ­ში მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა იქ­ნე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა ზო­გან მთლად 39 გრა­დუ­სამ­დე არ ავი­დეს, მაგ­რამ ცხე­ლი დღე­ე­ბი იყოს ცოტა ხან­გრძლი­ვი. ცალ­კე­ულ დღე­ებ­ში შე­იძ­ლე­ბა მო­ი­მა­ტოს და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს მთი­ან რა­ი­ო­ნებ­ში 32-35 გრა­დუ­სამ­დე და მა­ღალმთი­ან რა­ი­ო­ნებ­ში კი - 28-31 გრა­დუ­სამ­დე.

აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ქარ­თლში - 32-37 გრა­დუ­სამ­დე, კა­ხეთ­ში, შე­იძ­ლე­ბა, 38 გრა­დუ­სამ­დეც მი­აღ­წი­ოს, ზო­გი­ერთ დღე­ებ­ში.

მათ შო­რის - თბი­ლის­შიც იქ­ნე­ბა მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა. და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ამ დღე­ებ­შიც შე­იძ­ლე­ბა მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა და­ფიქ­სირ­დეს, მა­გა­ლი­თად 8 ივ­ნისს 35-36 გრა­დუ­სამ­დე ავი­დეს კოლ­ხე­თის დაბ­ლობ­ში ტემ­პე­რა­ტუ­რა. აღ­მო­სავ­ლეთ­შიც კი იმა­ტებს, მაგ­რამ იქ, და­ახ­ლო­ე­ბით, 32-33 გრა­დუ­სამ­დე. ძა­ლი­ან მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა უფრო ივ­ნი­სის შუა რი­ცხვე­ბის მერე იქ­ნე­ბა, ბო­ლოს­კენ შე­იძ­ლე­ბა და­ფიქ­სირ­დეს 37-38 გრა­დუ­სამ­დე, და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში.

- მთე­ლი მა­ი­სი წვი­მი­ა­ნი იყო, ახლა სრუ­ლად გა­მო­ი­და­რებს?

- მა­გა­ლი­თად, 1 ივ­ნისს ვე­ლო­დე­ბით რო­გორც და­სავ­ლეთ, ისე - აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს უმე­ტეს რა­ი­ონ­ში ძლი­ერ წვი­მას, ზო­გან ძლი­ე­რი ქა­რიც იქ­ნე­ბა, გაძ­ლი­ერ­დე­ბა 13-22 მეტრ წა­მამ­დე და შე­იძ­ლე­ბა იყოს სე­ტყვაც. საკ­მა­ოდ სე­რი­ო­ზუ­ლი შე­მოჭ­რაა. 2 ივ­ნი­სი­დან უნა­ლე­ქო ამინ­დი იქ­ნე­ბა და ტემ­პე­რა­ტუ­რაც იმა­ტებს. ში­გა­და­შიგ წვი­მე­ბი იქ­ნე­ბა, 10 ივ­ნი­სი­დან 17-მდე ისევ წვი­მი­ა­ნი ამინ­დია, რო­გორც და­სავ­ლეთ­ში, ასე­ვე, აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში. ცალ­კე­ულ დღე­ებ­ში წვი­მე­ბი კი იქ­ნე­ბა, მაგ­რამ ნა­ლექს რაც შე­ე­ხე­ბა, ძი­რი­თა­დად, უფრო ნორ­მის ფარ­გლებ­ში იქ­ნება...წა­ი­კი­თხეთ სრუ­ლად

myquiz