"ჩემს "მესენჯერს" აკონტროლებდეს სუს-ი... მეგობარს ვესაუბრე, რომ ფორთოხლის ფულის გადახდას ვაპირებდი, რასაც კოლაბორანტის იქ მისვლა მოყვა" - მოქალაქე, რომელსაც ჯაფარიძემ ფორთოხალი ესროლა | Allnews.Ge

"ჩემს "მესენჯერს" აკონტროლებდეს სუს-ი... მეგობარს ვესაუბრე, რომ ფორთოხლის ფულის გადახდას ვაპირებდი, რასაც კოლაბორანტის იქ მისვლა მოყვა" - მოქალაქე, რომელსაც ჯაფარიძემ ფორთოხალი ესროლა

მო­ქა­ლა­ქე, რო­მელ­საც 2 დღის წინ დე­პუ­ტატ­მა ვიქ­ტორ ჯა­ფა­რი­ძემ ფორ­თო­ხა­ლი ეს­რო­ლა, ლექ­სო სამ­ხა­რა­ძეა. ის ამ­ბობს, რომ ინ­ცი­დენ­ტი მას შემ­დეგ და­ი­წყო, რაც დე­პუ­ტა­ტის მან­ქა­ნი­დან შე­ა­გი­ნეს.

"მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ჩემ­თვის, რომ იცო­დეთ. მე სა­ნამ ბილ­წსი­ტყვა­ო­ბას და­ვი­წყებ­დი, მხო­ლოდ პო­ლი­ტი­კურ მე­სი­ჯებს ვავ­რცე­ლებ­დი, ისეთს რო­გო­რიც ვი­დე­ოს და­სა­წყის­შია. ჩემი გი­ნე­ბა მოყ­ვა, იმა­თი მხრი­დან დე­დის შე­გი­ნე­ბას, მან­ქა­ნი­დან.

საკ­მა­ოდ სა­ფუძ­ვლი­ა­ნი ეჭვი მაქვს, ჩემს ფბ და "მე­სენ­ჯერს" აკონ­ტრო­ლებ­დეს სუს-ი. თუნ­დაც ამ ვი­დე­ოს ჩა­წე­რამ­დე ვე­სა­უბ­რე, "მე­სენ­ჯე­რის" სა­შუ­ა­ლე­ბით, ჩემს მე­გო­ბარს, რომ მის­ვლას ვა­პი­რებ­დი მა­ღა­ზი­ა­ში და ფორ­თოხ­ლის ფუ­ლის გა­დახ­დას. რაც საკ­მა­ოდ კო­მი­კუ­რი გა­მო­ვი­დო­და, რა­საც კო­ლა­ბო­რან­ტის მის­ვლა და ფორ­თოხ­ლის სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­და მოყ­ვა.

ჩემი აზ­რით, ასეთ ეროვ­ნულ ტა­ლანტს, თავ­ში არც კი და­ე­ბა­დე­ბო­და აზრი, ბო­დი­ში მო­ე­ხა­და და ფორ­თოხ­ლის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა გა­და­ე­ხა­და. მად­ლო­ბა მინ­და მო­ვუ­ხა­დო მა­ღა­ზი­ის მფლო­ბელს და გამ­ყიდ­ველს, ძა­ლი­ან კარ­გი პა­სუ­ხის­თვის, რა­საც ვი­დე­ო­ში ვუს­მენთ და მად­ლო­ბა ეკუთ­ვნით იმ სტი­კე­რე­ბის­თვის, რომ­ლე­ბიც სა­მო­ქა­ლა­ქო პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას გა­მო­ხა­ტავს. აუ­ცი­ლებ­ლად გა­ვიც­ნობ ამ კარგ ხალ­ხს, წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბა რუ­სულ რე­ჟიმ­თან უნდა გაგ­რძელ­დეს გა­მარ­ჯვე­ბამ­დე, არ უნდა შეგ­ვე­შინ­დეს ცი­ხის, გა­ლახ­ვის, სამ­სა­ხუ­რის და­კარ­გვის და სხვა რეპ­რე­სი­ე­ბის. რუ­სე­თის იმ­პე­რი­ას­თან და მა­გათ აგენ­ტუ­რას­თან ბრძო­ლა, არა­სო­დეს ყო­ფი­ლა მარ­ტი­ვი. ვიბ­რძო­ლებთ და გა­ვი­მარ­ჯვებთ" - წერს სამ­ხა­რა­ძე.

myquiz