როგორ გამოაცხადეს ეკატერინა კოტრიკაძე რუსეთში "უცხო ქვეყნის აგენტად" და რა საფრთხეებს ხედავს ჟურნალისტი საქართველოში მიმდინარე პროცესებში? | Allnews.Ge

როგორ გამოაცხადეს ეკატერინა კოტრიკაძე რუსეთში "უცხო ქვეყნის აგენტად" და რა საფრთხეებს ხედავს ჟურნალისტი საქართველოში მიმდინარე პროცესებში?

ტე­ლე­კომ­პა­ნია "დოჟ­დის“ სა­ინ­ფორ­მა­ციო სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სი ეკა­ტე­რი­ნა კოტ­რი­კა­ძე, რო­მე­ლიც რუ­სეთ­მა უკვე რამ­დე­ნი­მე წე­ლია “უცხო ქვეყ­ნის აგენ­ტად“ გა­მო­ა­ცხა­და, sova.news-თან მისი მძი­მე გა­მოც­დი­ლე­ბის შე­სა­ხებ სა­უბ­რობს და სა­ქარ­თვე­ლო­ში მიმ­დი­ნა­რე პრო­ცე­სებ­თან პა­რა­ლე­ლებს ავ­ლებს.

კოტ­რი­კა­ძე მარ­თა არ­და­შე­ლი­ას პოდ­კას­ტში, 29 აპ­რილს, “ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ მხარ­დამ­ჭერ­თა შეკ­რე­ბი­სას, ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი­სა და პარ­ტი­ის წევ­რე­ბის გან­ცხა­დე­ბებს გა­მო­ეხ­მა­უ­რა.

"სულ ვფიქ­რობ­დი, რომ ეს არის ჩემი სახ­ლი, რო­მე­ლიც არ და­ე­ცე­მა იმ დო­ნემ­დე, სა­დამ­დეც და­ვი­და რუ­სე­თის სა­ხელ­მწი­ფო. ახლა კი ვხვდე­ბი, რომ აქ ეს ყვე­ლა­ფე­რი უფრო მი­ზან­სწრა­ფუ­ლად შე­იძ­ლე­ბა მოხ­დეს, იმი­ტომ რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში, რუ­სეთ­თან შე­და­რე­ბით ყვე­ლა­ფე­რი აჩ­ქა­რე­ბუ­ლია”, - აცხა­დებ­და ეკა­ტე­რი­ნა კოტ­რი­კა­ძე 3 მა­ი­სის პოდ­კას­ტში და ყვე­ლა­ფე­რი მარ­თლაც ისე სწრა­ფად გან­ვი­თარ­და, რო­გორც ვა­რა­უ­დობ­და.

კა­ნონპ­რო­ექ­ტი “უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის აგენ­ტე­ბის“ შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც პირ­ვე­ლად 2023 წელს და­ი­ნი­ცი­ირ­და და მწვა­ვე აქ­ცი­ე­ბის, და­პი­რის­პი­რე­ბის ფონ­ზე “ქარ­თულ­მა ოც­ნე­ბამ” უკან გა­იწ­ვია, პარ­ლა­მენ­ტის ფრაქ­ცია "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ ლი­დერ­მა მა­მუ­კა მდი­ნა­რა­ძემ 2024 წლის 3 აპ­რილს ხელ­მე­ო­რედ, შეც­ვლი­ლი სა­ხელ­წო­დე­ბით და­ა­ი­ნი­ცი­რა. იხილეთ სრულად

myquiz