რა თქვა დაუშვილმა ისეთი, რასაც ხელისუფლების წარმომადგენელი დეპუტატების აღშფოთება მოჰყვა? - "ბოდიში მოიხადეთ" | Allnews.Ge

რა თქვა დაუშვილმა ისეთი, რასაც ხელისუფლების წარმომადგენელი დეპუტატების აღშფოთება მოჰყვა? - "ბოდიში მოიხადეთ"

პარ­ლა­მენ­ტის იუ­რი­დი­ულ სა­კი­თხთა კო­მი­ტეტ­ში "უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­სა­ხებ“ კა­ნონპ­რო­ექ­ტზე პრე­ზი­დენ­ტის მო­ტი­ვი­რე­ბუ­ლი შე­ნიშ­ვნე­ბი­სა და მის მიერ წარ­დგე­ნი­ლი კა­ნონპ­რო­ექ­ტის გან­ხილ­ვა­ზე გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ვნე­ბა­თა­ღელ­ვა მოჰ­ყვა ექ­სპრე­მი­ერ გი­ორ­გი გა­ხა­რი­ას პარ­ტი­ის "სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის" მი­ხე­ილ და­უშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბას.

რა თქვა და­უშ­ვილ­მა?მან პრე­ზი­დენ­ტის სა­პარ­ლა­მენ­ტო მდი­ვანს, გი­ორ­გი მსხი­ლა­ძეს მი­მარ­თა კი­თხვით:

"ამ კა­ნო­ნით და იმ ქმე­დე­ბე­ბით, რა­საც "ოც­ნე­ბა“ ახორ­ცი­ე­ლებს, ექ­მნე­ბა თუ არა საფრ­თხე ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის არა­ღი­ა­რე­ბის პო­ლი­ტი­კას?"

ამ კი­თხვას კო­მი­ტე­ტის თავ­მჯდო­მა­რის, ანრი ოხა­ნაშ­ვი­ლის მხრი­დან მწვა­ვე გან­ცხა­დე­ბა მოჰ­ყვა.

პა­რა­ლე­ლუ­რად, დარ­ბაზ­ში მი­ხე­ილ და­უშ­ვი­ლის მი­სა­მარ­თით ის­მო­და რეპ­ლი­კე­ბი: "მავ­ნე­ბე­ლი ადა­მი­ა­ნი“, "ქვეყ­ნის მტე­რია“, "ამას რა უნდა ელა­პა­რა­კოთ, დე­გე­ნე­რა­ტი ეს“.

"მი­ხე­ილ და­უშ­ვილ­მა უმ­ძი­მე­სი გან­ცხა­დე­ბა გა­ა­კე­თა - ანუ, სა­ვაჭ­რო სა­გა­ნია ტე­რი­ტო­რი­უ­ლი მთლი­ა­ნო­ბა? ყვე­ლას გა­და­ე­ცით, რომ ჩვენ ამას არ გა­ვა­ტა­რებთ და ამა­ზე გვექ­ნე­ბა ძა­ლი­ან მძი­მე რე­აქ­ცია", - ამის შე­სა­ხებ იუ­რი­დი­ულ სა­კი­თხთა კო­მი­ტე­ტის თავ­მჯდო­მა­რემ, ანრი ოხა­ნაშ­ვილ­მა გა­ნა­ცხა­და, რი­თაც და­უშ­ვი­ლის კი­თხვას კი­დევ ერთხელ გა­მო­ეხ­მა­უ­რა.

მისი თქმით, მი­ხე­ილ და­უშ­ვილ­მა აღ­ნიშ­ნუ­ლი გან­ცხა­დე­ბა გან­ზრახ გა­ა­კე­თა.

"ამ ადა­მი­ან­მა იკად­რა შემ­დე­გი რა­ღაც, რომ თურ­მე, ჩვენ­მა პარტნი­ო­რებ­მა რომ აღი­ა­რეს ჩვე­ნი ტე­რი­ტო­რი­უ­ლი მთლი­ა­ნო­ბი­სად­მი მხარ­და­ჭე­რა, ეს შე­იძ­ლე­ბა გა­და­ი­ხე­დოს იმის გამო, რომ ვინ­მე გი­გა­უ­რი, ვინ­მე ლომ­ჯა­რია და ვინ­მე ნა­ზიბ­რო­ლა ჯა­ნე­ზაშ­ვი­ლი გამჭვირ­ვა­ლედ მუ­შა­ობ­დნენ ამ კა­ნო­ნის შე­სა­ბა­მი­სად. ამის გამო, რომ მათ საქ­მი­ა­ნო­ბას გამჭვირ­ვა­ლო­ბა არ შე­ე­ხოს, ამის გამო შე­იძ­ლე­ბა გა­და­ი­ხე­დოს ჩვე­ნი ტე­რი­ტო­რი­უ­ლი მთლი­ა­ნო­ბი­სად­მი მხარ­და­ჭე­რაო. ეს რა გან­ცხა­დე­ბაა, თქვენ წარ­მო­გიდ­გე­ნი­ათ სა­ერ­თოდ? ანუ, რას გვე­უბ­ნე­ბით თქვენ რომ ტე­რი­ტო­რი­ულ მთლი­ა­ნი­სად­მი მხარ­და­ჭე­რა და­მო­კი­დე­ბუ­ლია კონ­კრე­ტულ გამჭვირ­ვა­ლო­ბის სა­კი­თხზე ამ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის?

ეს უმ­ძი­მე­სი გან­ცხა­დე­ბა, რაც თქვენ გა­ა­კე­თეთ მე ვფიქ­რობ, რომ გან­ზრახ, იმი­ტომ რომ შემ­დგო­მი იგი­ვე გა­ი­მე­ო­რეთ. თუ გნე­ბავთ, რომ ბო­დი­ში მო­უ­ხა­დოთ ჩვენს ხალ­ხს, რომ ისე­თი რამ იკად­რეთ, რო­მე­ლიც არ უნდა გა­გე­კე­თე­ბი­ნათ, ჩვე­ნი ქვეყ­ნის ტე­რი­ტო­რი­უ­ლი მთლი­ა­ნო­ბის სა­კი­თხი და­ა­ყე­ნეთ კი­თხვის ნიშ­ნის ქვეშ. და­უშ­ვით, რომ ერთი კა­ნო­ნის გამო თურ­მე შე­იძ­ლე­ბა გა­და­ხე­დონ ტე­რი­ტო­რი­უ­ლი მთლი­ა­ნო­ბი­სად­მი მხარ­და­ჭე­რას. ანუ სა­ვაჭ­რო სა­გა­ნია ტე­რი­ტო­რი­უ­ლი მთლი­ა­ნო­ბა? თუ გნე­ბავთ ამა­ზე ბო­დი­ში მოხ­და, მე მოგ­ცემთ სი­ტყვას“, - გა­ნა­ცხა­და ოხა­ნაშ­ვილ­მა.

მიკრო­ფო­ნის ჩარ­თვის შემ­დეგ, მი­ხე­ილ და­უშ­ვილ­მა კი გა­ნა­ცხა­და:

"მე არა­ვის­თან ბო­დი­ში მო­სახ­დე­ლი არ მაქვს“, რის გა­მოც, კო­მი­ტე­ტის თავ­მჯდო­მა­რემ მას მიკრო­ფო­ნი სიევ გა­უ­თი­შა.

"ბო­დი­ში თუ არ გაქვთ მო­სახ­დე­ლი გა­სა­გე­ბია. ძა­ლი­ან მძი­მეა ვუს­მი­ნო ადა­მი­ანს, რო­მელ­მაც რამ­დე­ნი­მე წუ­თის წინ თქვა, რომ ტე­რი­ტო­რი­უ­ლი მთლი­ა­ნო­ბი­სად­მი მხარ­და­ჭე­რის სა­კი­თხი შე­იძ­ლე­ბა გა­და­ი­ხე­დოს. ეს არის თქვე­ნი პი­რით გაჟ­ღე­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხი, რო­მე­ლიც არის შან­ტა­ჟი ქვეყ­ნის სუ­ვე­რე­ნი­ტეტ­თან და­კავ­ში­რე­ბით. ეს არის უმ­ძი­მე­სი გან­ცხა­დე­ბა და ყვე­ლას გა­და­ე­ცით რომ ჩვენ ამას არ გა­ვა­ტა­რებთ და ამა­ზე გვექ­ნე­ბა ძა­ლი­ან მძი­მე რე­აქ­ცია,“ - მი­მარ­თა ოხა­ნაშ­ვილ­მა და­უშ­ვილს.

ამის შემ­დეგ, ოპო­ზი­ცი­ო­ნერ­მა დე­პუ­ტატ­მა თა­ვი­სი კი­თხვა გან­მარ­ტა და აღ­ნიშ­ნა, რომ ეს ეროვ­ნუ­ლი უსაფრ­თხო­ე­ბის სა­კი­თხია და დე­პუ­ტა­ტებს მი­მარ­თა კი­თხვით: "რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა ეროვ­ნუ­ლი უსაფრ­თხო­ე­ბის სა­კი­თხზე კი­თხვის დას­მა­ზე ასე­თი რე­აქ­ცია გქონ­დეთ?“

მისი თქმით, "კარგ მთქმელს კარ­გი გამ­გო­ნე უნდა“.

"მე არ მინ­და, რომ ჩვენს მიერ დას­მულ კი­თხვას­თან და­კავ­ში­რე­ბით რა­ი­მე თუნ­დაც მცი­რე­დი ინ­ტერპრე­ტა­ცია დარ­ჩეს. რა თქმა უნდა, ქვეყ­ნის ტე­რი­ტო­რი­უ­ლი მთლი­ა­ნო­ბა და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბას­თან და სუ­ვე­რე­ნი­ტეტ­თან ერად არის ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხი. ამი­ტომ. რა თქმა უნდა. ჩვენ ამ ნა­წილ­ში არც ერთი წუთი და არც ერთი წა­მით კი­თხვას არ ვსვამთ. ჩვე­ნი კი­თხვა ეხე­ბო­და შემ­დეგს - იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ ქვე­ყა­ნა მო­ექ­ცა სა­ერ­თა­შო­რი­სო იზო­ლა­ცი­ა­ში ეს საფრ­თხეს უქ­მნის თუ არა ქვეყ­ნის ტე­რი­ტო­რი­უ­ლი მთლი­ა­ნო­ბას და არა­ღი­ა­რე­ბის პო­ლი­ტი­კა. მე რა­ზეც გე­სა­უბ­რე­ბით ეს არის ეროვ­ნუ­ლი უსაფრ­თხო­ე­ბის სა­კი­თხი და რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა ეროვ­ნუ­ლი უსაფრ­თხო­ე­ბის სა­კი­თხზე კი­თხვის დას­მა­ზე ასე­თი რე­აქ­ცია გქონ­დეთ? კარგ მთქმელს კარ­გი გამ­გო­ნე უნ­დაო ხალ­ხო", - გა­ნა­ცხა­და და­უშ­ვილ­მა.

myquiz