თსუ-ს შენობა პრემიერ-მინისტრმა ხმაურის ფონზე დატოვა - კადრები ადგილიდან | Allnews.Ge

თსუ-ს შენობა პრემიერ-მინისტრმა ხმაურის ფონზე დატოვა - კადრები ადგილიდან

თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის შე­ნო­ბა პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ ხმა­უ­რის ფონ­ზე და­ტო­ვა.

ის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ი­დან რამ­დე­ნი­მე წუ­თის წინ გა­ვი­და.

საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე სტუ­დენ­ტებ­მა პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი შე­ძა­ხი­ლე­ბის ფონ­ზე გა­ა­ცი­ლეს. ასე­ვე, მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ას ტო­ვე­ბენ "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" ახალ­გაზ­რდუ­ლო ფრთის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბიც. ად­გილ­ზე მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლია სა­პატ­რუ­ლო პო­ლი­ცი­ის რამ­დე­ნი­მე ეკი­პა­ჟი.

myquiz