"მე ვარ ევროპული გზის, ურთიერთპატივისცემის, სიმშვიდის და სიყვარულის მხარეს! არა რუსულ კანონს!" - რას პასუხობს ირაკლი ზარქუას და გამომწერებს სოციალურ ქსელში? | Allnews.Ge

"მე ვარ ევროპული გზის, ურთიერთპატივისცემის, სიმშვიდის და სიყვარულის მხარეს! არა რუსულ კანონს!" - რას პასუხობს ირაკლი ზარქუას და გამომწერებს სოციალურ ქსელში?

ას შემ­დეგ, რაც მო­სახ­ლე­ო­ბა თბი­ლი­სის ქუ­ჩებ­ში "უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­სა­ხებ კა­ნონს“ აპ­რო­ტეს­ტებს, მთავ­რო­ბის მომ­ხრე­ე­ბის და პო­ლი­ტი­კო­სე­ბის ოჯა­ხის წევ­რე­ბის მი­მართ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მხრი­დან ზე­წო­ლა გა­ი­ზარ­და. ისი­ნი ღიად უწე­რენ კა­ნო­ნის მხარ­დამ­ჭე­რი დე­პუ­ტა­ტე­ბის ოჯა­ხის წარ­მო­მად­გენ­ლებს სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში, რომ ხმა ამო­ი­ღონ და დაგ­მონ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის საქ­ცი­ე­ლი.

ნინა ზარ­ქუა დი­ზა­ი­ნე­რი და დე­პუ­ტატ ირაკ­ლი ზარ­ქუ­ას დაა. დი­ზა­ი­ნე­რი სა­ჯა­რო ცხოვ­რე­ბით ცხოვ­რობს, ხში­რად აქ­ვეყ­ნებს სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ოჯა­ხურ ფო­ტო­ებს და "ინ­სტაგ­რამ­ზე" 130 ათა­სი გა­მომ­წე­რი ჰყავს.

ნინა წლე­ბია, რაც ალექ­სან­დრე ამი­სუ­ლაშ­ვილ­ზეა და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლი. სპორ­ტსმე­ნი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში "დი­ნა­მო­სა“ და ეროვ­ნუ­ლი ნაკ­რე­ბის უც­ვლე­ლი ფეხ­ბურ­თე­ლი იყო. კა­რი­ე­რის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ კი ბიზ­ნეს­ში გა­და­ი­ნაც­ვლა.

ყო­ფი­ლი მო­დე­ლი ნინა ზარ­ქუა აქ­სე­სუ­ა­რე­ბის, ფეხ­საც­მე­ლე­ბის, ჩან­თე­ბი­სა და სამ­კა­უ­ლის ხაზ­ზე მუ­შა­ობს, რო­მე­ლიც მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა ქვე­ყა­ნა­ში იყი­დე­ბა.

snapinstaapp-296948366-122525510516867-3530933880739368167-n-1080-44156-1715855075.jpg

დე­პუ­ტა­ტის და ერთ-ერ­თია ცნო­ბილ სა­ხე­ებს შო­რის, რო­მელ­მაც "ინ­სტაგ­რამ­ზე" კო­მენ­ტა­რე­ბის ფუნ­ქცია არ გა­მორ­თო. მარ­თა­ლია ბოლო პოს­ტი 11 მარტს აქვს გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი, მაგ­რამ პე­რი­ო­დუ­ლად ამ პოს­ტის კო­მენ­ტა­რე­ბის ველ­ში კა­ნო­ნის მო­წი­ნა­აღ­მდე­გე­ე­ბი ხში­რად შე­უ­რა­ცხმყო­ფელ კო­მენ­ტა­რებ­საც უწე­რენ.

"რა­ტომ მწერთ ყვე­ლა "ფეიქ ექა­უნ­თი­დან?!“ მომ­წე­რეთ პი­რა­დით, იქ­ნებ მარ­თლა ღირ­დეს თქვე­ნი მოს­მე­ნა“ - წერს ნინა ზარ­ქუა.

ვინც არ უნდა ვიყო - რა­ტომ­ღაც მჯე­რა, რომ გულ­ში მა­ინც ჩვენს მხა­რეს ხართ და თქვენც სი­ა­მა­ყით გევ­სე­ბათ გული, როცა ასი ათა­სო­ბით სა­მარ­თლი­ან, თა­ვი­სუ­ფალ და უში­შარ ადა­მი­ა­ნებს ხე­დავთ. მი­უ­ხე­და­ვად ოჯა­ხუ­რი და მე­გობ­რუ­ლი კავ­ში­რე­ბი­სა...“ - წერს ერთ-ერთი მომ­ხმა­რე­ბე­ლი ნინა ზარ­ქუ­ას.

"მე ვარ ევ­რო­პუ­ლი გზის, ურ­თი­ერ­თპა­ტი­ვის­ცე­მის, სიმ­შვი­დის და სიყ­ვა­რუ­ლის მხა­რეს! არა რუ­სულ კა­ნონს! დიდი და მკა­ფიო კი ევ­რო­პას!“ - ასე უპა­სუ­ხა დი­ზა­ი­ნერ­მა გა­მომ­წერს

myquiz