რა ხდება პარლამენტთან, სადაც დღეს ე.წ. აგენტების კანონპროექტის მესამე მოსმენით მიღებას აპირებენ? | Allnews.Ge

რა ხდება პარლამენტთან, სადაც დღეს ე.წ. აგენტების კანონპროექტის მესამე მოსმენით მიღებას აპირებენ?

პარ­ლა­მენ­ტთან, ჭი­ჭი­ნა­ძის ქუ­ჩის მხა­რეს "უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­სა­ხებ“ კა­ნონპ­რო­ექ­ტის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო აქ­ცია მიმ­დი­ნა­რე­ობს.

მა­ნამ­დე აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი პარ­ლა­მენ­ტის უკა­ნა შე­სას­ვლელ­თან იკ­რი­ბე­ბოდ­ნენ, თუმ­ცა სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებ­მა მათ ტე­რი­ტო­რია და­ა­ტო­ვე­ბი­ნეს და პო­ლი­ცია ჭი­ჭი­ნა­ძის ქუ­ჩის მხა­რეს გან­ლაგ­და.

aqciadres-40124-1715673665.jpg

ის­მის შე­ძა­ხი­ლე­ბი: "მო­ნე­ბო"; "რუ­სე­თის მო­ნე­ბო; "სირ­ცხვი­ლია"; ასე­ვე საყ­ვი­რე­ბის ხმა.

"სახ­ლი­დან იქ­ნებ წა­მო­ვი­ღოთ ყვე­ლა­ფე­რი, რაც ხმა­უ­რობს. ქვა­ბე­ბი და ტა­ფე­ბიც შე­იძ­ლე­ბა:)) საყ­ვი­რე­ბი. მაქ­სი­მა­ლუ­რად უნდა ვიხ­მა­უ­როთ", - წერს სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ტე­ლე­წამ­ყვა­ნი ნა­ნუ­კა ჟორ­ჟო­ლი­ა­ნი.

სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებს გა­და­კე­ტი­ლი აქვთ ასე­ვე 9 აპ­რი­ლის ქუ­ჩის მხა­რე. პარ­ლა­მენ­ტთან მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლია სპეც­რაზ­მი, თა­ვი­სუფ­ლე­ბის მო­ე­დან­ზე კი - წყლის ჭავ­ლის მან­ქა­ნე­ბი და სხვა სპე­ცტექ­ნი­კა.

ცნო­ბის­თვის, "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ უმ­რავ­ლე­სო­ბა "უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­სა­ხებ“ კა­ნონპ­რო­ექ­ტის მე­სა­მე მოს­მე­ნით გან­ხილ­ვას და კენ­ჭისყ­რით დამ­ტკი­ცე­ბას სწო­რედ დღე­ვან­დელ პლე­ნა­რულ სხდო­მა­ზე გეგ­მავს. მე­სა­მე მოს­მე­ნა მხო­ლოდ ტექ­ნი­კურ-რე­დაქ­ცი­უ­ლი ში­ნა­არ­სის გან­ხილ­ვას ით­ვა­ლის­წი­ნებს. ამით კა­ნონპ­რო­ექ­ტის სა­პარ­ლა­მენ­ტო გან­ხილ­ვის პრო­ცე­სი დას­რულ­დე­ბა და პრო­ექ­ტი ხელ­მო­სა­წე­რად პრე­ზი­დენტს გა­და­ე­ცე­მა.

ცნო­ბი­ლია, რომ სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი ვე­ტოს და­დე­ბას გეგ­მავს.

myquiz