"ვრცელდება უმძიმესი კადრები, როგორ უსწორდება ძირს დაგდებულ მოქალაქეს სპეცრაზმი - შს მინისტრმა დაუყოვნებლივ გააკეთოს განცხადება!" - საია-ს განცხადება და კადრები | Allnews.Ge

"ვრცელდება უმძიმესი კადრები, როგორ უსწორდება ძირს დაგდებულ მოქალაქეს სპეცრაზმი - შს მინისტრმა დაუყოვნებლივ გააკეთოს განცხადება!" - საია-ს განცხადება და კადრები

მივ­მარ­თავთ ში­ნა­გან საქ­მე­თა მი­ნისტრს, ვახ­ტანგ გო­მე­ლა­ურს, და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ გა­ა­კე­თოს გან­ცხა­დე­ბა მომ­ხდარ­თან და­კავ­ში­რე­ბით და აღ­კვე­თოს მსგავ­სი პრაქ­ტი­კა. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, ნა­თე­ლი ხდე­ბა, რომ ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს მა­ღალ­ჩი­ნოს­ნე­ბის­გან ტარ­დე­ბა შემ­წყნა­რებ­ლუ­რი პო­ლი­ტი­კა, რაც ასე­თი ფაქ­ტე­ბის პირ­და­პი­რი წა­ხა­ლი­სე­ბაა, - ამის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლოს ახალ­გაზ­რდა იუ­რის­ტთა ასო­ცი­ა­ცი­ის გან­ცხა­დე­ბა­შია აღ­ნიშ­ნუ­ლი.

აღ­ნიშ­ნუ­ლი გან­ცხა­დე­ბით ისი­ნი ეხ­მა­უ­რე­ბი­ან გავ­რცე­ლე­ბულ ვი­დეო კად­რებს, სა­დაც ჩანს, რომ სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვე­ბი აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლეს ფი­ზი­კუ­რად რო­გორ უს­წორ­დე­ბი­ან.

მათ ასე­ვე მი­მარ­თეს სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სამ­სა­ხუ­რის უფ­როსს, კოკა კა­ცი­ტა­ძეს, რომ ჩა­ა­ტა­როს ეფექ­ტი­ა­ნი გა­მო­ძი­ე­ბა 2024 წლის 13 მა­ი­სის დი­ლით მომ­ხდარ ძა­ლა­დო­ბის ფაქ­ტებ­ზე.

"ვრცელ­დე­ბა უმ­ძი­მე­სი კად­რე­ბი, რო­გორ უს­წორ­დე­ბი­ან წრე­ში მოქ­ცე­ულ ძირს დაგ­დე­ბულ და­კა­ვე­ბულ ადა­მი­ანს სპე­ცი­ა­ლუ­რი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის რაზ­მის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი რიგ-რი­გო­ბით, მას­ზე ან­გა­რიშს­წო­რე­ბის, დამ­ცი­რე­ბის, ღირ­სე­ბის შე­ლახ­ვის მიზ­ნით.

მივ­მარ­თავთ:

ში­ნა­გან საქ­მე­თა მი­ნისტრს, ვახ­ტანგ გო­მე­ლა­ურს, და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ გა­ა­კე­თოს გან­ცხა­დე­ბა მომ­ხდარ­თან და­კავ­ში­რე­ბით და აღ­კვე­თოს მსგავ­სი პრაქ­ტი­კა. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, ნა­თე­ლი ხდე­ბა, რომ ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს მა­ღალ­ჩი­ნოს­ნე­ბის­გან ტარ­დე­ბა შემ­წყნა­რებ­ლუ­რი პო­ლი­ტი­კა, რაც ასე­თი ფაქ­ტე­ბის პირ­და­პი­რი წა­ხა­ლი­სე­ბაა;

სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სამ­სა­ხუ­რის უფ­როსს, კოკა კა­ცი­ტა­ძეს, ჩა­ა­ტა­როს ეფექ­ტი­ა­ნი გა­მო­ძი­ე­ბა 2024 წლის 13 მა­ი­სის დი­ლით მომ­ხდარ ძა­ლა­დო­ბის ფაქ­ტებ­ზე, ვი­ნა­ი­დან ამ უწყე­ბის არა­სა­თა­ნა­დო რე­ა­გი­რე­ბა, ასე­ვე, თა­მა­შობს წა­მა­ხა­ლი­სე­ბელ როლს სა­მარ­თალ­დამ­ცავ­თა მიერ ჩა­დე­ნილ სე­რი­ო­ზულ უფ­ლე­ბა­დარ­ღვე­ვებ­ზე“, - ნათ­ქვა­მია გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

myquiz