"ხანდახან ოჯახში საჭმელიც არ იყო... მაგალითად, დღემდე არ ვჭამ მაკარონს, იმიტომ, რომ 2 წელი შინ მხოლოდ მაკარონი გვქონდა" - რას ჰყვება ქართველი მილიარდერი მიხეილ ლომთაძე ბავშვობაზე? | Allnews.Ge

"ხანდახან ოჯახში საჭმელიც არ იყო... მაგალითად, დღემდე არ ვჭამ მაკარონს, იმიტომ, რომ 2 წელი შინ მხოლოდ მაკარონი გვქონდა" - რას ჰყვება ქართველი მილიარდერი მიხეილ ლომთაძე ბავშვობაზე?

ხან­და­ხან ოჯახ­ში საჭ­მე­ლიც არ გვქონ­და; დე­დას შე­ეძ­ლო ლა­ვა­ში მო­ე­ხარ­შა, მა­რი­ლი მო­ე­ყა­რა და ისე გვაჭ­მევ­და, თით­ქოს ხა­ჭა­პუ­რი იყო“

სულ ცოტა ხნის წინ, ცნო­ბი­ლი გახ­და, რომ ქარ­თველ­მა მი­ლი­არ­დერ­მა, ყა­ზა­ხუ­რი Kaspi.kz-ის ერთ-ერ­თმა მფლო­ბელ­მა მი­ხე­ილ ლომ­თა­ძემ ინ­გლი­სუ­რი პრო­ფე­სი­უ­ლი კლუ­ბის Wycombe Wanderers-ის აქ­ცი­ე­ბის 90% იყი­და. ეს არის ერთ-ერთი ბოლო, ხმა­უ­რი­ა­ნი გა­რი­გე­ბა, რო­მე­ლიც ქარ­თველ­მა მი­ლი­არ­დერ­მა დადო.

ამ დრო­ის­თვის ლომ­თა­ძე Forbes-ის მი­ლი­არ­დერ­თა რე­ი­ტინ­გში 534-ე პო­ზი­ცი­ა­ზეა. მისი ქო­ნე­ბა 5.7 მლრდ დო­ლა­რად არის შე­ფა­სე­ბუ­ლი, ხოლო Forbes-ის რე­ი­ტინ­გში შეს­ვლი­სას, ანუ 2021 წელს ლომ­თა­ძის ქო­ნე­ბა 3.2 მლრდ დო­ლარს შე­ად­გენ­და.

რაც შე­ე­ხე­ბა Bloomberg-ის მი­ლი­არ­დერ­თა რე­ი­ტინგს, აქ ლომ­თა­ძე 6.27 მლრდ დო­ლა­რის ქო­ნე­ბით 458-ე პო­ზი­ცი­ა­ზეა.

მი­ხე­ილ ლომ­თა­ძე უკვე დიდი ხა­ნია ყა­ზა­ხეთ­ში მოღ­ვა­წე­ობს და ერთ-ერთი უდი­დე­სი ად­გი­ლობ­რი­ვი ბან­კის Kaspi.kz-ის მმარ­თვე­ლი და მფლო­ბე­ლია.

49 წლის ბიზ­ნეს­მე­ნი არ მი­ე­კუთ­ვნე­ბა იმ მი­ლი­არ­დერ­თა რი­ცხვს, რომ­ლებ­მაც ქო­ნე­ბა მემ­კვიდ­რე­ო­ბით მი­ი­ღეს. სა­ნამ წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წევ­და, მი­ხე­ი­ლი ძა­ლი­ან ბევ­რს სწავ­ლობ­და და პა­რა­ლე­ლუ­რად მუ­შა­ობ­და.

ბავ­შვო­ბამი­ხე­ილ ლომ­თა­ძე ბა­თუმ­ში, 1975 წლის 17 ოქ­ტომ­ბერს და­ი­ბა­და. მისი მამა სამ­ხედ­რო მო­სამ­სა­ხუ­რე იყო. სა­შუ­ა­ლო ფე­ნის ოჯა­ხი ხში­რად იც­ვლი­და სა­ცხოვ­რე­ბელს. თუმ­ცა, რო­გორც ლომ­თა­ძე მის youtube არხზე, ერთ-ერთ ინ­ტერ­ვი­უ­ში იხ­სე­ნებს, მისი მშობ­ლე­ბის­თვის ყო­ველ­თვის პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი იყო შვი­ლე­ბის­თვის გა­ნათ­ლე­ბის მი­ცე­მა. იყო პე­რი­ო­დე­ბი, რო­დე­საც სახ­ლში საკ­ვე­ბიც კი არ ჰქონ­დათ, თუმ­ცა მი­ხე­ი­ლი და მისი და რე­პე­ტი­ტო­რებ­თან მა­ინც და­დი­ოდ­ნენ და ამის სახ­სრე­ბი მშობ­ლებს ყო­ველ­თვის ჰქონ­დათ გა­და­ნა­ხუ­ლი.

“დე­დას შე­ეძ­ლო ლა­ვა­ში მო­ე­ხარ­შა, მა­რი­ლი მო­ე­ყა­რა და ისე მაჭ­მევ­და, თით­ქოს ხა­ჭა­პუ­რი იყო... სი­ნამ­დვი­ლე­ში ეს იყო უბ­რა­ლოდ პური... ხან­და­ხან ოჯახ­ში საჭ­მე­ლიც არ იყო, მა­გა­ლი­თად, დღემ­დე არ ვჭამ მა­კა­რონს, იმი­ტომ, რომ ორი წელი სახ­ლში მხო­ლოდ მა­კა­რო­ნი გვქონ­და.

დღე­ვან­დე­ლი გად­მო­სა­ხე­დით მძი­მე ცხოვ­რე­ბა გვქონ­და, მაგ­რამ არა­სო­დეს და­ვინ­ტე­რე­სე­ბულ­ვარ სხვა­ნა­ი­რი გა­ტა­ცე­ბე­ბით. ძა­ლი­ან კარ­გად ვსწავ­ლობ­დი, ჩემი ცხოვ­რე­ბა იყო: სწავ­ლა და სპორ­ტი.

ყვე­ლა­ნი ვცდი­ლობ­დით, რომ ერ­თმა­ნე­თის­თვის მხა­რი დაგ­ვე­ჭი­რა“- იხ­სე­ნებს მი­ხე­ილ ლომ­თა­ძე ALIBEKOVKZ-თან 2020 წელს, ვი­დეო პოდ­კას­ტში.

სკო­ლის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, ახალ­გაზ­რდა მი­ხე­ილ­მა თბი­ლის­ში, ბიზ­ნე­სის სკო­ლა ESM-ში გა­აგ­რძე­ლა სწავ­ლა. მა­მის სურ­ვი­ლი იყო, რომ მი­ხე­ილს სა­ინ­ჟინ­რო­ზე ჩა­ე­ბა­რე­ბი­ნა, თუმ­ცა, მას არ და­უ­ჯე­რა და სწავ­ლა ბიზ­ნეს ად­მი­ნის­ტრი­რე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით გა­და­წყვი­ტა.

სტუ­დენ­ტმა, სწავ­ლის თან­ხის და­სა­ფა­რად მა­შინ ფული ბი­ძის­გან ისეს­ხა და მთე­ლი 5 წლის სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რი ერ­თბა­შად და­ფა­რა. სწო­რედ ეს იყო მისი ერთ-ერთი პირ­ვე­ლი მომ­გე­ბი­ა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა - ერ­თი­ა­ნი გა­დახ­დის შემ­თხვე­ვა­ში, მან 30%-იანი ფას­დაკ­ლე­ბით ისარ­გებ­ლა. გა­აგ­რძე­ლეთ კი­თხვა

myquiz