"ჩამორიგებული თანხა რაც მაქვს, ის რომ დამიბრუნონ, ალბათ გავწვდები ბინის ყიდვას მაგრამ... რაღაცნაირი მოთხოვნებიც მაქვს, პატარა ბინაში ვერ ვიცხოვრებ" - რას ჰყვება ნიკოლოზ რაჭველი? | Allnews.Ge

"ჩამორიგებული თანხა რაც მაქვს, ის რომ დამიბრუნონ, ალბათ გავწვდები ბინის ყიდვას მაგრამ... რაღაცნაირი მოთხოვნებიც მაქვს, პატარა ბინაში ვერ ვიცხოვრებ" - რას ჰყვება ნიკოლოზ რაჭველი?

მუ­სი­კო­სი ნი­კო­ლოზ რაჭ­ვე­ლი ეკა ჩხე­ი­ძის გა­და­ცე­მას სტუმ­რობ­და, სა­დაც მისი ცხოვ­რე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ვან დე­ტა­ლებ­ზე ისა­უბ­რა. რო­გორც ირ­კვე­ვა მსოფ­ლი­ო­ში წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მუ­სი­კო­სი დღემ­დე ქი­რით ცხოვ­რობს. ამ­ბობს, რომ ამა­საც თა­ვი­სი მი­ზე­ზი აქვს.

"უცხო­ეთ­ში, გინ­და ამე­რი­კა­ში, გინ­და ევ­რო­პა­ში თით­ქმის ყვე­ლა ასე ცხოვ­რობს. ჩვენ­თან არის ეს რა­ღაც უც­ნა­უ­რო­ბა. წე­სით უნდა მქონ­დეს მაგ­რამ ვერ და­ვაგ­რო­ვე ეს ფული. რა­ღაც­ნა­ი­რი მო­თხოვ­ნე­ბიც მაქვს, პა­ტა­რა ბი­ნა­ში ვერ ვი­ცხოვ­რებ, რო­ი­ა­ლი უნდა და­ე­ტი­ოს მი­ნი­მუმ, ძა­ლი­ან ნა­თე­ლი უნდა იყოს, მიყ­ვარს მზე, დიდი ფან­ჯრე­ბი, მუ­სი­კის წერა დიდ ნა­თელ ოთახ­ში... ეგე­თი ბი­ნე­ბი ძვი­რი ღირს. მე მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა ამ ფულს და­ვაგ­რო­ვებ ხოლ­მე, მერე ან ჩემს მე­გო­ბარს და­ჭირ­დე­ბა და უარს ვერ ვე­უბ­ნე­ბი, რად­გან იცი­ან, რომ მუდ­მი­ვად მაქვს დაგ­რო­ვი­ლი ფული... ჩა­მო­რი­გე­ბუ­ლი თან­ხა რაც მაქვს, ის რომ და­მიბ­რუ­ნონ, ალ­ბათ გავ­წვდე­ბი ბი­ნის ყიდ­ვას მაგ­რამ ვერ..." - ამ­ბობს რაჭ­ვე­ლი.

untitled-62173-1712735558.webp

მან ასე­ვე ის დრო გა­იხ­სე­ნა, რო­დე­საც მა­მის გვა­რი შე­იც­ვა­ლა და მე­მა­ნიშ­ვი­ლი­დან რაჭ­ველ­ზე გა­და­ვი­და. რო­გორც მუ­სი­კო­სი ამ­ბობს, ელო­დე­ბო­და, რომ მა­მის მხა­რეს ამა­ზე უარ­ყო­ფი­თი რე­აქ­ცია ექ­ნე­ბო­და."რაჭ­ვე­ლებს ძა­ლი­ან კარ­გი რე­აქ­ცია ჰქონ­დათ, გა­უ­ხარ­დათ. დე­და­ჩე­მიც და მეც ვღე­ლავ­დით, რა რე­აქ­ცია ექ­ნე­ბო­დათ მა­მის ნა­თე­სა­ვებს. თუმ­ცა არა­ვის არ გა­მო­უ­ხა­ტავს უარ­ყო­ფი­თი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. და­დე­ბი­თი უფრო მეტი იყო გარ­შე­მო. ეს (გვა­რის შეც­ვლა) შემ­თხვე­ვით მოხ­და. ის პე­რი­ო­დი იყო, როცა ახა­ლი შე­მო­სუ­ლი იყო "ფე­ის­ბუ­ქი" და ყვე­ლა ექ­სპე­რი­მენ­ტობ­და. დავ­წე­რე იქ ნი­კო­ლოზ რაჭ­ვე­ლი და ისე­თი ამ­ბე­ბი მოჰ­ყვა... ეს პე­რი­ო­დი და­ემ­თხვა, მე­ო­რე დღეს "ქეთო და კო­ტეს" პრე­მი­ე­რა უნდა ყო­ფი­ლი­ყო და რომ მი­ვე­დი ყვე­ლამ მო­ი­წო­ნა ჩემი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა.

ნანი ბრეგ­ვა­ძე­მაც კი მი­თხრა, მეც კი გა­და­ვი­კე­თებ­დი, რა­მეს და­ვირ­ქმევ­დი ახალ­გაზ­რდა რომ ვი­ყოო. შემ­დეგ გა­შუქ­და. მე­დი­ამ ამას სი­უ­ჟე­ტე­ბი მი­უ­ძღვნა, შემ­დეგ იუს­ტი­ცი­ის სახ­ლმა გა­და­წყვი­ტა და სა­ჩუქ­რად შე­მომ­თა­ვა­ზა ყვე­ლა დო­კუ­მენ­ტში ამ სა­ხე­ლის შე­ტა­ნა. მერე წარ­მო­ვიდ­გი­ნე, რომ ყველ­გან წა­ვი­ღებ რა­ჭას, სა­დაც ჩემს სა­ხელს გა­მო­ა­ცხა­დებ­დნენ ყველ­გან რაჭა იქ­ნე­ბო­და და ეს ძა­ლი­ან მა­ხა­რებს დღემ­დე" - იხ­სე­ნებს ნი­კო­ლოზ რაჭ­ვე­ლი. იხილეთ სრულად

myquiz