"მას ევროპის წამყვანი კლუბები აკვირდებიან"- რა არის ცნობილი 16 წლის ვახო სალიაზე, რომელსაც ქართული ფეხბურთის ამომავალ ვარსკვლავს უწოდებენ | Allnews.Ge

"მას ევროპის წამყვანი კლუბები აკვირდებიან"- რა არის ცნობილი 16 წლის ვახო სალიაზე, რომელსაც ქართული ფეხბურთის ამომავალ ვარსკვლავს უწოდებენ

16 წლის ვახ­ტანგ (ვახო) სა­ლი­ას დე­ბი­უ­ტი "დი­ნა­მოს" პირ­ვე­ლი გუნ­დის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში შარ­შან შედ­გა, დღეს ის უკვე წარ­მა­ტე­ბით ეხ­მა­რე­ბა გუნდს. ვახო "დი­ნა­მოს" აკა­დე­მი­ის აღ­ზრდი­ლია და თბი­ლი­სუ­რი კლუ­ბის სის­ტე­მა­ში 2016 წელს, 9 წლის ასაკ­ში ჩა­ი­რი­ცხა.

12 მარტს სწო­რედ მისი გო­ლით მო­ა­ხერ­ხა "დი­ნა­მომ" სა­ში­ნაო მატჩში ქუ­თა­ი­სის "ტორ­პე­დოს" ძლე­ვა.

უკვე კარ­გა ხა­ნია ამ პა­ტა­რა ბი­ჭის გარ­შე­მო არ წყდე­ბა მით­ქმა-მოთ­ქმა. მას მსოფ­ლი­ო­ში ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე პერ­სპექ­ტი­ულ ჭა­ბუკ ფეხ­ბურ­თე­ლად მი­იჩ­ნე­ვენ და ხან "ქარ­თველ მარ­გა­ლიტს" უწო­დე­ბენ, ხა­ნაც "ქარ­თუ­ლი ფეხ­ბურ­თის ამო­მა­ვალ ვარ­სკვლავს", რაც სუ­ლაც არ არის გა­და­ჭარ­ბე­ბუ­ლი შე­ფა­სე­ბე­ბი, რა­შიც ად­ვი­ლად დარ­წმუნ­დე­ბით, თუ მის თა­მაშს ერთხელ მა­ინც ნა­ხავთ.

saliapp9-82520-1712304204.jpg

ის იცავ­და U16-სა U17 -ს ღირ­სე­ბა­საც.

ბრი­ტა­ნუ­ლი HITC-ის ცნო­ბით, მი­სით ამ ეტაპ­ზე "არ­სე­ნა­ლი" და "მან­ჩეს­ტერ სიტი" არი­ან და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლე­ბი და მის შე­ძე­ნას გა­ნი­ხი­ლა­ვენ. იხილეთ სრულად

myquiz