ვახტანგ ძაბირაძე: "როცა არ გაქვს დემოკრატია, არც დამოუკიდებელი სასამართლო და ა.შ. ეს კანონი ზუსტად ისევე იმუშავებს, როგორც რუსეთში მუშაობს" - რას ცდილობს "ოცნება" და უნდა ველოდოთ ისევ აქციებს? | Allnews.Ge

ვახტანგ ძაბირაძე: "როცა არ გაქვს დემოკრატია, არც დამოუკიდებელი სასამართლო და ა.შ. ეს კანონი ზუსტად ისევე იმუშავებს, როგორც რუსეთში მუშაობს" - რას ცდილობს "ოცნება" და უნდა ველოდოთ ისევ აქციებს?

სა­პარ­ლა­მენ­ტო უმ­რავ­ლე­სო­ბა პარ­ლა­მენ­ტში “უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­სა­ხებ“ კა­ნონპ­რო­ექ­ტის კვლავ ინი­ცი­ი­რე­ბას აპი­რებს. სა­პარ­ლა­მენ­ტო უმ­რავ­ლე­სო­ბის ლი­დე­რის მა­მუ­კა მდი­ნა­რა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, პრო­ექ­ტი პარ­ლა­მენ­ტში ზუს­ტად იმა­ვე ტექ­სტით შევა, რო­გო­რიც შარ­შან­დე­ლი კა­ნონპ­რო­ექ­ტი იყო. მი­სი­ვე თქმით, ერ­თა­დერ­თი გან­სხვა­ვე­ბა იქ­ნე­ბა ის, რომ ტერ­მი­ნი "უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის აგენ­ტი“ ტერ­მი­ნით “უცხო­უ­რი ძა­ლის ინ­ტე­რე­სე­ბის გამ­ტა­რე­ბე­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცია“ ჩა­ნაც­ვლდე­ბა. "ოც­ნე­ბის“ ამ ინი­ცი­ა­ტი­ვას პარ­ლა­მენ­ტის პლე­ნა­რულ სხდო­მა­ზე სა­პარ­ლა­მენ­ტო უმ­რავ­ლე­სო­ბის წევ­რებ­სა და ოპო­ზი­ცი­ო­ნერ დე­პუ­ტა­ტებს შო­რის სი­ტყვი­ე­რი და­პი­რის­პი­რე­ბა მოჰ­ყვა. ოპო­ზი­ცი­ამ "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა გა­აპ­რო­ტეს­ტა, მას რუ­სუ­ლი კა­ნო­ნი უწო­და და ევ­რო­კავ­შირ­ზე პირ­და­პირ უა­რის თქმად შე­ა­ფა­სა.

"ეს კა­ნო­ნი არ უნდა გა­ვა­ტა­ნი­ნოთ! ყვე­ლას მო­ვუ­წო­დებ, ვინც არის ნორ­მა­ლუ­რი ადა­მი­ა­ნი ამ ქვე­ყა­ნა­ში, ვი­საც უნდა ნორ­მა­ლურ ქვე­ყა­ნა­ში, ვი­საც უნდა, რომ ეს ქვე­ყა­ნა ევ­რო­პის ნა­წი­ლი გახ­დეს, აბ­ჯა­რი აის­ხით, მო­ემ­ზა­დეთ, დიდი ვნე­ბა­თა­ღელ­ვა და ცემა-ტყე­პა გვე­ლის. ეს არ უნდა გა­ვა­ტა­ნი­ნოთ!" - ამის შე­სა­ხებ ჟურ­ნა­ლის­ტებს პარ­ტია "მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის” ლი­დერ­მა, ალე­კო ელი­საშ­ვილ­მა გა­ნუ­ცხა­და. ელი­საშ­ვი­ლის შე­ფა­სე­ბით, ტყუ­ი­ლია იმა­ზე ლა­პა­რა­კი, რომ არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი "რა­ღაც ბნელ ფულს იღე­ბენ“.

"ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ არ­გუ­მენ­ტე­ბი არ მა­ინ­ტე­რე­სებს, ყვე­ლა­ფე­რი გამჭვირ­ვა­ლეა, არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის და­ფი­ნან­სე­ბა 100%-ით არის გამჭვირ­ვა­ლე. ტყუ­ი­ლია იმა­ზე ლა­პა­რა­კი, რომ არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცია რა­ღაც ბნელ ფულს იღებს. არ ას­ვე­ნებთ გამ­ჩე­ნი. ეტყო­ბა რა­ღაც ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი აქვთ ამ რუ­სებ­თან და ისი­ნი ავალ­დე­ბუ­ლე­ბენ, სხვა ლო­გი­კუ­რი და ნორ­მა­ლუ­რი ახ­სნა ამას არ აქვს“, - გა­ნა­ცხა­და ელი­საშ­ვილ­მა.

"არა­ნა­ირ რუ­სულ კა­ნონს სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტი არ იღებს, არც არას­დროს მი­უ­ღია და არც არას­დროს მი­ი­ღებს. ნუ ატყუ­ებთ ქარ­თველ ხალ­ხს“, - ასე მი­მარ­თა პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რემ შალ­ვა პა­პუ­აშ­ვილ­მა "ევ­რო­ოპ­ტი­მის­ტე­ბის“ დე­პუ­ტატს, ხა­ტია დე­კა­ნო­ი­ძეს, რო­მელ­მაც "უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­სა­ხებ“ კა­ნონპ­რო­ექტს "რუ­სუ­ლი“ უწო­და.

რის­თვის სჭირ­დე­ბა და რა­ტომ ცდი­ლობს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ერთხელ უკან გაწ­ვე­უ­ლი კა­ნო­ნის კვლავ კბი­ლე­ბით გა­ტა­ნას, ამ კი­თხვებ­ზე ambebi.ge - ს პო­ლი­ტო­ლო­გი ვახ­ტანგ ძა­ბი­რა­ძე პა­სუ­ხობს:

15:36 / 03-04-2024 სა­პარ­ლა­მენ­ტო უმ­რავ­ლე­სო­ბა პარ­ლა­მენ­ტში “უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­სა­ხებ“ კა­ნონპ­რო­ექ­ტის კვლავ ინი­ცი­ი­რე­ბას აპი­რებს. სა­პარ­ლა­მენ­ტო უმ­რავ­ლე­სო­ბის ლი­დე­რის მა­მუ­კა მდი­ნა­რა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, პრო­ექ­ტი პარ­ლა­მენ­ტში ზუს­ტად იმა­ვე ტექ­სტით შევა, რო­გო­რიც შარ­შან­დე­ლი კა­ნონპ­რო­ექ­ტი იყო. მი­სი­ვე თქმით, ერ­თა­დერ­თი გან­სხვა­ვე­ბა იქ­ნე­ბა ის, რომ ტერ­მი­ნი "უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის აგენ­ტი“ ტერ­მი­ნით “უცხო­უ­რი ძა­ლის ინ­ტე­რე­სე­ბის გამ­ტა­რე­ბე­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცია“ ჩა­ნაც­ვლდე­ბა. "ოც­ნე­ბის“ ამ ინი­ცი­ა­ტი­ვას პარ­ლა­მენ­ტის პლე­ნა­რულ სხდო­მა­ზე სა­პარ­ლა­მენ­ტო უმ­რავ­ლე­სო­ბის წევ­რებ­სა და ოპო­ზი­ცი­ო­ნერ დე­პუ­ტა­ტებს შო­რის სი­ტყვი­ე­რი და­პი­რის­პი­რე­ბა მოჰ­ყვა. ოპო­ზი­ცი­ამ "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა გა­აპ­რო­ტეს­ტა, მას რუ­სუ­ლი კა­ნო­ნი უწო­და და ევ­რო­კავ­შირ­ზე პირ­და­პირ უა­რის თქმად შე­ა­ფა­სა.

"ეს კა­ნო­ნი არ უნდა გა­ვა­ტა­ნი­ნოთ! ყვე­ლას მო­ვუ­წო­დებ, ვინც არის ნორ­მა­ლუ­რი ადა­მი­ა­ნი ამ ქვე­ყა­ნა­ში, ვი­საც უნდა ნორ­მა­ლურ ქვე­ყა­ნა­ში, ვი­საც უნდა, რომ ეს ქვე­ყა­ნა ევ­რო­პის ნა­წი­ლი გახ­დეს, აბ­ჯა­რი აის­ხით, მო­ემ­ზა­დეთ, დიდი ვნე­ბა­თა­ღელ­ვა და ცემა-ტყე­პა გვე­ლის. ეს არ უნდა გა­ვა­ტა­ნი­ნოთ!" - ამის შე­სა­ხებ ჟურ­ნა­ლის­ტებს პარ­ტია "მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის” ლი­დერ­მა, ალე­კო ელი­საშ­ვილ­მა გა­ნუ­ცხა­და. ელი­საშ­ვი­ლის შე­ფა­სე­ბით, ტყუ­ი­ლია იმა­ზე ლა­პა­რა­კი, რომ არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი "რა­ღაც ბნელ ფულს იღე­ბენ“.

"ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ არ­გუ­მენ­ტე­ბი არ მა­ინ­ტე­რე­სებს, ყვე­ლა­ფე­რი გამჭვირ­ვა­ლეა, არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის და­ფი­ნან­სე­ბა 100%-ით არის გამჭვირ­ვა­ლე. ტყუ­ი­ლია იმა­ზე ლა­პა­რა­კი, რომ არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცია რა­ღაც ბნელ ფულს იღებს. არ ას­ვე­ნებთ გამ­ჩე­ნი. ეტყო­ბა რა­ღაც ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი აქვთ ამ რუ­სებ­თან და ისი­ნი ავალ­დე­ბუ­ლე­ბენ, სხვა ლო­გი­კუ­რი და ნორ­მა­ლუ­რი ახ­სნა ამას არ აქვს“, - გა­ნა­ცხა­და ელი­საშ­ვილ­მა.

"არა­ნა­ირ რუ­სულ კა­ნონს სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტი არ იღებს, არც არას­დროს მი­უ­ღია და არც არას­დროს მი­ი­ღებს. ნუ ატყუ­ებთ ქარ­თველ ხალ­ხს“, - ასე მი­მარ­თა პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რემ შალ­ვა პა­პუ­აშ­ვილ­მა "ევ­რო­ოპ­ტი­მის­ტე­ბის“ დე­პუ­ტატს, ხა­ტია დე­კა­ნო­ი­ძეს, რო­მელ­მაც "უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­სა­ხებ“ კა­ნონპ­რო­ექტს "რუ­სუ­ლი“ უწო­და.

რის­თვის სჭირ­დე­ბა და რა­ტომ ცდი­ლობს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ერთხელ უკან გაწ­ვე­უ­ლი კა­ნო­ნის კვლავ კბი­ლე­ბით გა­ტა­ნას, ამ კი­თხვებ­ზე ambebi.ge - ს პო­ლი­ტო­ლო­გი ვახ­ტანგ ძა­ბი­რა­ძე პა­სუ­ხობს:

"მო­სა­ლოდ­ნე­ლი იყო, რომ "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა“ ამ თე­მას ისევ და­უბ­რუნ­დე­ბო­და გა­მომ­დი­ნა­რე იქი­დან, რა მი­ზა­ნიც აქვს და რა დი­ა­პა­ზონ­შიც ის ცდი­ლობს სა­არ­ჩევ­ნო პრო­პა­გან­დის გა­მარ­თვას, მო­გე­ბას და ა.შ. პრინ­ციპ­ში, ბოლო პე­რი­ოდ­ში მათ გა­მოს­ვლებ­ში მუდ­მი­ვად ჩანს ჩვენს და­სავ­ლელ პარტნი­ო­რებ­ზე შე­ტე­ვა (რა­საც ისი­ნი კრი­ტი­კას უძა­ხი­ან). რაც შე­ე­ხე­ბა კა­ნონს, ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ორი რამ:

1. თუ ლა­პა­რა­კია იმა­ზე, რომ უცხო­ე­თი­დან შე­მო­სუ­ლი და­ფი­ნან­სე­ბა უნდა იყოს გამჭვირ­ვა­ლე, ეს არა მარ­ტო არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­ში, არა­მედ ყველ­გან უნდა იყოს, სა­დაც კი პო­ლი­ტი­კურ თე­მას­თან და დე­მოკ­რა­ტი­ულ პრინ­ცი­პებ­თან შე­ხე­ბა ხდე­ბა, ამა­ში პრობ­ლე­მას ვერ ვხე­დავ, ასეც უნდა იყოს და ხალ­ხმა უნდა იცო­დეს, სად და რო­გორ მი­დის თან­ხე­ბი. იხილეთ სრულად

myquiz