"როგორც ჩანს, "ქართულ ოცნებაში“ წერას არიან აყოლილები" - ალეკო ელისაშვილი | Allnews.Ge

"როგორც ჩანს, "ქართულ ოცნებაში“ წერას არიან აყოლილები" - ალეკო ელისაშვილი

"ქარ­თულ ოც­ნე­ბას” რო­გორც ჩანს, გვერ­დე­ბი ეფხა­ნე­ბა და წე­რას არი­ან აყო­ლი­ლე­ბი, - ამის შე­სა­ხებ პარ­ტია “მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის” ერთ-ერ­თმა ლი­დერ­მა, ალე­კო ელი­საშ­ვილ­მა ჟურ­ნა­ლის­ტებ­თან გა­ნა­ცხა­და.

ელი­საშ­ვი­ლის თქმით, ე.წ რუ­სუ­ლი კა­ნო­ნის და­ი­ნი­ცი­რე­ბას ძა­ლი­ან მძი­მე ამ­ბა­ვი მოჰ­ყვე­ბა და მარ­ტი­ვად არ ჩა­ივ­ლის.

"ქარ­თულ ოც­ნე­ბას” რო­გორც ჩანს, გვერ­დე­ბი ეფხა­ნე­ბა და წე­რას არი­ან აყო­ლი­ლე­ბი. ვე­რა­ნა­ი­რი დას­კვნა ვერ გა­მო­ი­ტა­ნეს, წინა ამ­ბი­დან, რო­დე­საც ცა­რი­ელ ად­გილ­ზე შექ­მნეს სა­ბე­დის­წე­რო პრობ­ლე­მა.

ფო­ცხი არის ასე­თი რამ - სა­სოფ­ლო- სა­მე­ურ­ნეო ნივ­თი და თუ გად­მოტ­რი­ა­ლე­ბუ­ლი გდია, რომ მიხ­ვალ, მის კბი­ლებს რომ და­ა­ბი­ჯო, თავ­ში ტარი გხვდე­ბა. "ქარ­თულ­მა ოც­ნე­ბამ” ერთხელ და­ა­ბი­ჯა ამ ფო­ცხს და მო­ირ­ტყა ტარი თავ­ში, ახლა და­ჟი­ნე­ბით მი­დის, რომ კი­დევ ერთხელ გა­სინ­ჯოს კი­დევ და­რე­ტი­ან­დე­ბა თუ არა.

ძა­ლი­ან მძი­მე ამ­ბა­ვი მოჰ­ყვე­ბა ამას და არ ჩა­ივ­ლის მარ­ტი­ვად. რა­ტომ აკე­თე­ბენ ამას ცა­რი­ელ ად­გილ­ზე, რა­ტომ ქმნი­ან ასეთ სა­ბე­დის­წე­რო ამ­ბავს? ამ ამ­ბავს კარ­გი არა­ფე­რი მოჰ­ყვე­ბა.

ეს კა­ნო­ნი ში­ნა­არ­სი­თა და სუ­ლის­კვე­თე­ბით არის რუ­სუ­ლი კა­ნო­ნი. არა­ნა­ი­რი "ფარა" და არა­ნა­ი­რი უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის კა­ნო­ნე­ბი არა­ფერ შუ­ა­შია”,- აღ­ნიშ­ნა ალე­კო ელი­საშ­ვილ­მა.

ცნო­ბის­თვის, სა­პარ­ლა­მენ­ტო უმ­რავ­ლე­სო­ბა "უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­სა­ხებ“ კა­ნონპ­რო­ექტს პარ­ლა­მენ­ტში კვლავ და­ა­ი­ნი­ცი­რებს.

ამის შე­სა­ხებ სა­პარ­ლა­მენ­ტო უმ­რავ­ლე­სო­ბის ლი­დერ­მა მა­მუ­კა მდი­ნა­რა­ძემ პარ­ტი­ის ოფის­ში გა­მარ­თულ ბრი­ფინგზე გა­ნა­ცხა­და.

myquiz