ჰაერის ტემპერატურამ შესაძლოა, +29 გრადუსამდე მოიმატოს - როგორია უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი რეგიონების მიხედვით | Allnews.Ge

ჰაერის ტემპერატურამ შესაძლოა, +29 გრადუსამდე მოიმატოს - როგორია უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი რეგიონების მიხედვით

გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს ცნო­ბით, 2-3 აპ­რილს ქვეყ­ნის ტე­რი­ტო­რი­ის უმე­ტეს ნა­წილ­ზე შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა თბი­ლი და უნა­ლე­ქო ამინ­დი.

კერ­ძოდ, და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რამ შე­საძ­ლოა, +29 გრა­დუ­სამ­დე მო­ი­მა­ტოს.

"შავი ზღვის სა­ნა­პი­რო რა­ი­ო­ნებ­ში და კოლ­ხე­თის დაბ­ლობ­ზე ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რამ შე­საძ­ლოა +24, +29 გრა­დუ­სამ­დე მო­ი­მა­ტოს. 4 აპ­რილს ზო­გან ხან­მოკ­ლე წვი­მა ელ­ჭე­ქით და ძლი­ე­რი ქა­რია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი.

თბი­ლის­ში თბი­ლი და უნა­ლე­ქო ამინ­დია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი. ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა დღი­სით +22, +24 გრა­დუ­სამ­დე მო­ი­მა­ტებს. 4 აპ­რილს იქ­რო­ლებს ჩრდი­ლო-და­სავ­ლე­თის მი­მარ­თუ­ლე­ბის ძლი­ე­რი ქარი.

სა­ნა­პი­რო რა­ი­ო­ნებ­ში (ბა­თუ­მი, ქო­ბუ­ლე­თი, ანაკ­ლია, ფოთი): 2-3 აპ­რილს თბი­ლი და უნა­ლე­ქო ამინ­დია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი. ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა დღი­სით +27, +29 გრა­დუ­სამ­დე მო­ი­მა­ტებს. 4 აპ­რილს დი­ლის სა­ა­თებ­ში ხან­მოკ­ლე წვი­მა ელ­ჭე­ქით და ძლი­ე­რი ქა­რია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი. ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რაც და­იკ­ლებს.

და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს დაბ­ლობ რა­ი­ო­ნებ­ში (ქუ­თა­ი­სი, ზეს­ტა­ფო­ნი, ზუგ­დი­დი, მარ­ტვი­ლი, ოზურ­გე­თი): 2-3 აპ­რილს თბი­ლი და უნა­ლე­ქო ამინ­დი იქ­ნე­ბა. ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა დღი­სით +27, +29 გრა­დუ­სი და­ფიქ­სირ­დე­ბა. 4 აპ­რილს დი­ლის სა­ა­თებ­ში ხან­მოკ­ლე წვი­მა ელ­ჭე­ქით და ზო­გან ძლი­ე­რი ქა­რია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი. ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რაც და­იკ­ლებს.

და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს მთი­ან რე­გი­ო­ნებ­ში (ამ­ბრო­ლა­უ­რი, ონი, ცა­გე­რი, შოვი, ჭი­ა­თუ­რა, სა­ჩხე­რე, ხულო): 2-3 აპ­რილს თბი­ლი და უნა­ლე­ქო ამინ­დი იქ­ნე­ბა. ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა დღი­სით +25, +27 გრა­დუ­სამ­დე მო­ი­მა­ტებს. 4 აპ­რილს დი­ლის სა­ა­თებ­ში ხან­მოკ­ლე წვი­მა ელ­ჭე­ქით და ზო­გან ძლი­ე­რი ქა­რია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი. ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რაც და­იკ­ლებს.

და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს მა­ღალმთი­ან რე­გი­ო­ნებ­ში (მეს­ტია, ბახ­მა­რო): 2-3 აპ­რილს თბი­ლი და უნა­ლე­ქო ამინ­დი იქ­ნე­ბა. ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა დღი­სით +22, +24 გრა­დუ­სამ­დე მო­ი­მა­ტებს. 4 აპ­რილს დი­ლის სა­ა­თებ­ში ხან­მოკ­ლე წვი­მა ელ­ჭე­ქით და ზო­გან ძლი­ე­რი ქა­რია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი. ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რაც და­იკ­ლებს.

ქარ­თლში (რუს­თა­ვი, ბოლ­ნი­სი, მარ­ნე­უ­ლი, გარ­და­ბა­ნი, გორი, ცხინ­ვა­ლი): 2-3 აპ­რილს თბი­ლი და უნა­ლე­ქო ამინ­დი იქ­ნე­ბა. ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა დღი­სით +24, +26 გრა­დუ­სამ­დე მო­ი­მა­ტებს. 4 აპ­რილს, სით­ბოს ფონ­ზე, ზო­გან ხან­მოკ­ლე წვი­მა ელ­ჭე­ქით და ძლი­ე­რი ქა­რია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი.

კა­ხეთ­ში (სა­გა­რე­ჯო, თე­ლა­ვი, გურ­ჯა­ა­ნი, სიღ­ნა­ღი, ლა­გო­დე­ხი, ყვა­რე­ლი, ახ­მე­ტა, დე­დოფ­ლის­წყა­რო): 2-3 აპ­რილს თბი­ლი და უნა­ლე­ქო ამინ­დი იქ­ნე­ბა. ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა დღი­სით +24, +26 გრა­დუ­სამ­დე მო­ი­მა­ტებს. 4 აპ­რილს, სით­ბოს ფონ­ზე, ზო­გან ხან­მოკ­ლე წვი­მა ელ­ჭე­ქით და ძლი­ე­რი ქა­რია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი.

აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს მთი­ან რე­გი­ო­ნებ­ში (ახალ­ცი­ხე, ბორ­ჯო­მი, დუ­შე­თი, თი­ა­ნე­თი, ფა­სა­ნა­უ­რი, დე­დოფ­ლის­წყა­რო): 2-3 აპ­რილს თბი­ლი და უნა­ლე­ქო ამინ­დი იქ­ნე­ბა. ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა დღი­სით +24, +26 გრა­დუ­სამ­დე მო­ი­მა­ტებს. 4 აპ­რილს, სით­ბოს ფონ­ზე, ზო­გან ხან­მოკ­ლე წვი­მა ელ­ჭე­ქით და ძლი­ე­რი ქა­რია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი.

აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს მა­ღალმთი­ან რე­გი­ო­ნებ­ში (ახალ­ქა­ლა­ქი, წალ­კა, ბა­კუ­რი­ა­ნი, გუ­და­უ­რი, ომა­ლო): 2-3 აპ­რილს თბი­ლი და უნა­ლე­ქო ამინ­დი იქ­ნე­ბა. 4 აპ­რილს, სით­ბოს ფონ­ზე, ზო­გან ხან­მოკ­ლე წვი­მა ელ­ჭე­ქით და ძლი­ე­რი ქა­რია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი.

ამინ­დის შე­სა­ხებ დე­ტა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცია იხი­ლეთ ბმულ­ზე: meteo.gov.ge“,- აღ­ნიშ­ნუ­ლია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

myquiz