"სამნი ვიდექით, მუსლიმანი, კათოლიკე და მართლმადიდებელი და ღმერთს შევთხოვდით გამარჯვებას" - რას ჰყვება ცნობილ ფოტოზე ფეხბურთის ფედერაციის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი | Allnews.Ge

"სამნი ვიდექით, მუსლიმანი, კათოლიკე და მართლმადიდებელი და ღმერთს შევთხოვდით გამარჯვებას" - რას ჰყვება ცნობილ ფოტოზე ფეხბურთის ფედერაციის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი

სა­ქარ­თვე­ლოს ევ­რო­პის სა­ფეხ­ბურ­თო ჩემ­პი­ო­ნატ­ზე გას­ვლით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ვნე­ბა­თა­ღელ­ვა კვლავ გრძელ­დე­ბა. მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლო უკვე რამ­დე­ნი­მე დღეა სა­ფეხ­ბურ­თო გა­მარ­ჯვე­ბის სი­ხა­რუ­ლით ტკბე­ბა.

მატ­ჩი­დან ერთ-ერთი და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლი კად­რი იყო თუ რო­გორ ლო­ცუ­ლობ­და ვილი სა­ნი­ო­ლის თა­ნა­შემ­წე, მის გვერ­დით იდ­გნენ ვილი და ასე­ვე სა­ქარ­თვე­ლოს ფეხ­ბურ­თის ფე­დე­რა­ცი­ის პირ­ვე­ლი ვიცე-პრე­ზი­დენ­ტი, კახა ჭუმ­ბუ­რი­ძე.ამ ემო­ცი­ებ­ზე ჭუმ­ბუ­რი­ძემ "იმე­დის" ეთერ­ში ისა­უბ­რა.

"რა თქმა უნდა, მად­ლო­ბა ღმერ­თს. სამ­ნი ვი­დე­ქით, მუს­ლი­მა­ნი, კა­თო­ლი­კე და მარ­თლმა­დი­დე­ბე­ლი და ღმერ­თს შევ­თხოვ­დით გა­მარ­ჯვე­ბას და ეს კად­რი იყო ზუს­ტად ამის ამ­სახ­ვე­ლი. მარ­თლაც სა­ო­ცა­რი კად­რი იყო, რო­მე­ლიც მერე ვნა­ხე. მად­ლო­ბა უფალს, რომ გა­ვი­მარ­ჯვეთ", - აღ­ნიშ­ნა კახა ჭუმ­ბუ­რი­ძემ

myquiz