"წესით, ფეხბურთის დროს არ უნდა იწვიმოს" - როგორია დღევანდელი და უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი? | Allnews.Ge

"წესით, ფეხბურთის დროს არ უნდა იწვიმოს" - როგორია დღევანდელი და უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი?

სა­ქარ­თვე­ლო ის­ტო­რი­უ­ლი მატ­ჩის მო­ლო­დინ­შია. გულ­შე­მატ­კივ­რებს აინ­ტე­რე­სებთ ყვე­ლა­ფე­რი დღე­ვან­დე­ლი მატ­ჩის შე­სა­ხებ, გან­სა­კუთ­რე­ბით კი ის, თუ რო­გო­რი ამინ­დი ელო­დე­ბათ სტა­დი­ონ­ზე სა­გულ­შე­მატ­კივ­როდ მი­სუ­ლებს.

AMBEBI.GE დე­ტა­ლუ­რი პროგ­ნო­ზის­თვის და­უ­კავ­შირ­და გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს ჰიდ­რო-მე­ტე­ო­რო­ლო­გი­უ­რი პროგ­ნო­ზე­ბის სამ­მარ­თვე­ლოს უფ­როს სვეტ­ლა­ნა ნი­ო­რა­ძეს:"დღეს და­ი­წყო და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში შე­და­რე­ბით ცივი და ნო­ტიო მა­სე­ბის გავ­რცე­ლე­ბა. აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში, უმე­ტეს რა­ი­ონ­ში წვი­მას ვე­ლო­დე­ბით. მა­ღალ მთა­ში თოვლს. თბი­ლის­ში უკვე წვიმს და თუმ­ცა, 4-5 სა­ა­თის­თვის, სა­ვა­რა­უ­დოდ, შე­წყდე­ბა წვი­მა, წე­სით, ფეხ­ბურ­თის დროს არ უნდა იწ­ვი­მოს და ქარი გაძ­ლი­ერ­დეს. ჩრდი­ლო-და­სავ­ლე­თის მი­მარ­თუ­ლე­ბის. ძლი­ე­რი ქა­რია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი და რამ­დე­ნად შე­უშ­ლის ხელს ფეხ­ბურ­თე­ლებს თა­მაშ­ში, მა­გის პროგ­ნო­ზის მე ვერ გა­ვა­კე­თებ.

ძლი­ე­რი ქარი თბი­ლის­ში და ზო­გა­დად სა­ქარ­თვე­ლო­ში მთე­ლი ღამე იქ­რო­ლებს და ხვა­ლაც, მთე­ლი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში. იხილეთ სრულად

myquiz