წვიმა, თოვლი, ნისლი... - როდემდე შენარჩუნდება ცვალებადი ამინდები? | Allnews.Ge

წვიმა, თოვლი, ნისლი... - როდემდე შენარჩუნდება ცვალებადი ამინდები?

გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, 22 მარ­ტი­დან 24 მარ­ტის დი­ლამ­დე სა­ქარ­თვე­ლო­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია დრო­გა­მოშ­ვე­ბით წვი­მა, მა­ღალ მთა­ში თოვ­ლი, ზო­გან ძლი­ე­რი, შე­საძ­ლე­ბე­ლია ნის­ლი.

სი­ნოპ­ტი­კო­სე­ბის პროგ­ნო­ზით, მო­სა­ლოდ­ნელ­მა ნა­ლე­ქებ­მა სა­ქარ­თვე­ლოს მდი­ნა­რე­ებ­ზე შე­საძ­ლე­ბე­ლია წყლის დო­ნე­ე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მა­ტე­ბა, გო­რაკ-ბორ­ცვი­ან ზო­ნებ­ში მე­წყრულ-ღვარ­ცო­ფუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის ჩა­სახ­ვა-გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა, ხოლო მა­ღალმთი­ან რე­გი­ო­ნებ­ში ზვა­ვე­ბის ფორ­მი­რე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს.

"ხილ­ვა­დო­ბის გა­უ­ა­რე­სე­ბის და ზვავ­სა­შიშ­რო­ე­ბის გამო სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზე­ბის ცალ­კე­ულ მო­ნაკ­ვე­თებ­ზე შე­საძ­ლე­ბე­ლია ტრან­სპორ­ტის მოძ­რა­ო­ბა შე­ი­ზღუ­დოს,“ - აღ­ნიშ­ნუ­ლია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

myquiz