რა იცვლება მათთვის, ვისაც დაბადების მოწმობასა და პასპორტში /პირადობის მოწმობაში სხვადასხვა დაბადების თარიღი უწერია? | Allnews.Ge

რა იცვლება მათთვის, ვისაც დაბადების მოწმობასა და პასპორტში /პირადობის მოწმობაში სხვადასხვა დაბადების თარიღი უწერია?

საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვის, რომელთა პირადობის მოწმობებსა და პასპორტებში მითითებული დაბადების თარიღი მათივე დაბადების აქტების ჩანაწერებში და დაბადების მოწმობებში მითითებული დაბადების თარიღისგან განსხვავდება, პარლამენტი სპეციალურ კანონს მიიღებს.

ცვლილებებს, რომლის ავტორებიც პარლამენტის წევრები ანრი ოხანაშვილი, რატი იონათამიშვილი, დავით მათიკაშვილი არიან, პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს და მიიღებს.

„თუ 2024 წლის 1-ელ მაისამდე გაცემულ პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული დაბადების თარიღი განსხვავდება მისი მფლობელის დაბადების აქტის ჩანაწერში ან დაბადების მოწმობაში მითითებული მისივე დაბადების თარიღისაგან, 2024 წლის 1-ელ მაისის შემდეგ ამ პირზე გაცემულ საქართველოს მოქალაქის პირადობის ყოველ ახალ მოწმობასა და საქართველოს მოქალაქის ყოველ ახალ პასპორტზე მისი თანხმობით დაიტანება იგივე დაბადების თარიღი, რომელიც 2024 წლის 1-ელ მაისამდე გაცემულ პირადობის დამადასტურებელ აღნიშნულ დოკუმენტშია მითითებული (2024 წლის 1 მაისამდე გაცემულ პირადობის დამადასტურებელ ამ დოკუმენტში იგულისხმება 2024 წლის 1-ელ მაისამდე ბოლოს გაცემული პირადობის დამადასტურებელი რომელიმე შემდეგი დოკუმენტი: საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოქმედი ან ძალადაკარგული მოწმობა, საქართველოს მოქალაქის მოქმედი ან ძალადაკარგული პასპორტი).

პროექტში მიეთითება, რომ საქართველოს მოქალაქის პირადობის ზემოხსენებულ ახალ მოწმობაზე ან საქართველოს მოქალაქის ახალ პასპორტზე დატანილი ჩანაწერი (დაბადების თარიღი) არ შეიძლება გახდეს საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის/პასპორტის გაუქმების საფუძველი,“- ნათქვამია კანონპროექტის განმარტებით ბარათში.

ინიციატორთა განმარტებით, დღეს-დღეობით საქართველოს მოქალაქეთა ნაწილი, მრავალი წელია საქართველოს მოქალაქის პირადობის ისეთ მოწმობას ან საქართველოს მოქალაქის ისეთ პასპორტს ფლობს, რომელში მითითებული დაბადების თარიღიც მისი მფლობელის დაბადების აქტის ჩანაწერში ან/და დაბადების მოწმობაში მითითებული მისივე დაბადების თარიღისაგან განსხვავდება, რაც ამ პირთა პირადობის მოწმობების გაუქმების საფუძველია და მათი პასპორტების ვალიდურობას ეჭვქვეშ აყენებს.

ცვლილებათა პროექტი 1-ლი მოსმენით უკვე განიხილეს და დაამტკიცეს.

myquiz