საქართველოს ანტიციკლონი "ზევსი" უახლოვდება: რას ამბობს სეისმოლოგი? | Allnews.Ge

საქართველოს ანტიციკლონი "ზევსი" უახლოვდება: რას ამბობს სეისმოლოგი?

გთა­ვა­ზობთ ეპი­ზოდს დე­და­მი­წის შემ­სწავ­ლელ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა ინ­სტი­ტუ­ტის დი­რექ­ტორ, სე­ის­მო­ლოგ ზუ­რაბ ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის ინ­ტერ­ვი­უ­დან, რო­მე­ლიც "კვი­რის პა­ლიტ­რის" 12 თე­ბერ­ვლის ნო­მერ­ში გა­მოქ­ვეყ­ნდა.

- მე­ტე­ო­რო­ლო­გე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ ან­ტი­ციკ­ლო­ნი "ზევ­სი" უახ­ლოვ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს...

- ციკ­ლო­ნე­ბიც და ან­ტი­ციკ­ლო­ნე­ბიც ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი მოვ­ლე­ნაა. ამ დროს მკვეთ­რად იც­ვლე­ბა ამინ­დი, ქრის ქარი, უხ­ვია ნა­ლე­ქი. შე­იძ­ლე­ბა ციკ­ლო­ნი ძლი­ე­რი იყოს ან არც ისე, ეს გა­მოჩ­ნდე­ბა მა­შინ, როცა მოგ­ვი­ახ­ლოვ­დე­ბა. ალ­ბათ, გსმე­ნი­ათ, რომ ამ­ბო­ბენ, უც­ნა­უ­რი ამინ­დი­აო. ეს კლი­მა­ტის ცვლი­ლე­ბით არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი. მა­გა­ლი­თად, შარ­შან ზამ­თა­რი შე­და­რე­ბით თბი­ლი იყო და მარ­ტში მთე­ლი წლის ნა­ლე­ქი მო­ვი­და. შოვ­სა და გუ­რი­ა­ში რაც მოხ­და ზა­ფხულ­ში, ვნა­ხეთ. შარ­შან შავ ზღვა­ზეც ძა­ლი­ან ძლი­ე­რი შტორ­მი იყო, თით­ქმის არ­ნა­ხუ­ლი სიძ­ლი­ე­რის ქა­რე­ბი. სწო­რედ ამა­ში გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა კლი­მა­ტის ცვლი­ლე­ბა.

ან­ტი­ციკ­ლო­ნი სა­ნამ აქამ­დე მო­აღ­წევს, ზოგ­ჯერ სიჩ­ქა­რეს კარ­გავს და ნელ-ნელა მი­ი­ლე­ვა. თუ სიჩ­ქა­რე და­კარ­გა, შე­იძ­ლე­ბა ჩვე­უ­ლებ­რივ ქა­რად და წვი­მად გა­და­იქ­ცეს. თუ ძლი­ე­რი სა­ხით მოვა ჩვე­ნამ­დე, ესეც ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ამ­ბა­ვია, მაგ­რამ სა­დაც ან­ტი­ციკ­ლო­ნი შევა, მო­სახ­ლე­ო­ბა ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი უნდა იყოს, იცო­დეს, რო­გორ მო­იქ­ცეს. გა­რე­მოს დაც­ვის სა­ა­გენ­ტოს შე­ტყო­ბი­ნე­ბე­ბი სულ არა­ფერს სჯო­ბია, მაგ­რამ ბევ­რი არაფ­რის მომ­ცე­მია, თუ არ მოჰ­ყვა ინ­სტრუქ­ცი­ე­ბი... ან­ტი­ციკ­ლონს სა­ტე­ლი­ტე­ბით აკ­ვირ­დე­ბი­ან, ხე­და­ვენ, რა სიჩ­ქა­რით მო­დის და რო­დის მოვა ჩვენს სა­ნა­პი­როს­თან. რამ­დე­ნი­მე დღით ადრე ამის თქმა რას შეც­ვლის, თუ, ვთქვათ, სახ­ლე­ბის სა­ხუ­რა­ვე­ბი არ არის შე­კე­თე­ბუ­ლი, მო­ვარ­დე­ბა და გა­დახ­დის სა­ხუ­რა­ვებს, და­ა­ზი­ა­ნებს ელექტრო­გა­დამ­ცემ ხა­ზებს, ზღვის სა­ნა­პი­როს. თუ ქა­რებს წვი­მე­ბი მოჰ­ყვა, მე­წყრე­ბიც მოჰ­ყვე­ბა. ამი­ტომ დღეს­ვე უნდა და­ვი­წყოთ სამ­ზა­დი­სი.

- თბი­ლის­შიც ბევ­რი სა­ში­ში ად­გი­ლია? ვაშ­ლი­ჯვარ­ზე მუდ­მი­ვად სა­უბ­რობთ...

- თბი­ლი­სის მე­რი­ის სა­იტ­ზე დევს რუკა და შე­გიძ­ლი­ათ ნა­ხოთ, თბი­ლის­ში სად არის სა­ხი­ფა­თო ად­გი­ლე­ბი. რუ­კა­ზე ბევ­რი უბა­ნი გა­წით­ლე­ბუ­ლია და მშე­ნებ­ლო­ბა ამის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით უნდა მი­დი­ო­დეს. ვაშ­ლი­ჯვა­რი მე­წყერ­სა­ში­შია. გახ­სოვთ, ალ­ბათ, იქ გზა გაჰ­ყავ­დათ და წი­ნას­წარ არ გათ­ვა­ლეს, ეს რამ­დე­ნად საფრ­თხის შემ­ცვე­ლი იყო. პრობ­ლე­მა რომ შე­იქ­მნა, მხო­ლოდ ბე­ტო­ნის ფილა და­ა­დეს და გა­აგ­რძე­ლეს მუ­შა­ო­ბა, სა­ნამ დიდ მას­შტაბს არ მი­აღ­წია ზი­ან­მა...წა­ი­კი­თხეთ სრუ­ლად

myquiz