ახალი გადასასვლელი, სკვერი - როგორ შეიძლება გახდეს სადგურის მოედნის ტერიტორია? | Allnews.Ge

ახალი გადასასვლელი, სკვერი - როგორ შეიძლება გახდეს სადგურის მოედნის ტერიტორია?

სად­გუ­რის მო­ე­და­ნი და და­დი­ა­ნის ქუჩა ერ­თმა­ნეთს სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო ხი­დით და­უ­კავ­შირ­დე­ბა. აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­სა­ხებ თბი­ლი­სის მერ­მა კახა კა­ლა­ძემ გა­ნა­ცხა­და.

მი­სი­ვე თქმით, მიმ­დი­ნა­რე­ობს და­დი­ა­ნის ქუ­ჩი­სა და სად­გუ­რის მო­ედ­ნის და­მა­კავ­ში­რე­ბე­ლი ხი­დის პრო­ექ­ტი­რე­ბის სა­მუ­შა­ო­ე­ბი.

რო­გორც მერ­მა აღ­ნიშ­ნა, პრო­ექ­ტი გუ­ლის­ხმობს სად­გუ­რის მო­ედ­ნის გა­ნახ­ლე­ბა­სა და სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო კავ­ში­რის შექ­მნას, რო­მე­ლიც პრი­ო­რი­ტეტს სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ტრან­სპორ­ტს მი­ა­ნი­ჭებს.

სად­გუ­რის მო­ედ­ნის გა­ნახ­ლე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, და­ნი­უ­რი კომ­პა­ნი­ის Ramboll-ს მიერ შე­მუ­შა­ვე­ბულ ტრან­სპორ­ტის გეგ­მა­შიც არის სა­უ­ბა­რი. ამ გეგ­მის თა­ნახ­მად, რე­კო­მენ­დი­რე­ბუ­ლია ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე მო­ე­წყოს ახა­ლი გა­და­სას­ვლე­ლი, სა­ჯა­რო სივ­რცე, ასე­ვე ველო და ფე­ხით მო­სი­ა­რუ­ლე­ე­ბის­თვის უსაფრ­თხო გა­რე­მო... წა­ი­კი­თხეთ ვრცლად

myquiz