"ცნობილი ხდება, რომ პარლამენტის წინ დღეს დაგეგმილი აქცია შესაძლოა, გადაიზარდოს პოლიტიკური ან დესტრუქციული ხასიათის ქმედებებში" - საპატრიარქო მიმართვას ავრცელებს | Allnews.Ge

"ცნობილი ხდება, რომ პარლამენტის წინ დღეს დაგეგმილი აქცია შესაძლოა, გადაიზარდოს პოლიტიკური ან დესტრუქციული ხასიათის ქმედებებში" - საპატრიარქო მიმართვას ავრცელებს

პარ­ლა­მენ­ტის შე­ნო­ბის წინ დღეს და­გეგ­მი­ლი აქ­ცია შე­საძ­ლოა, გა­და­ი­ზარ­დოს პო­ლი­ტი­კუ­რი ან დესტრუქ­ცი­უ­ლი ხა­სი­ა­თის ქმე­დე­ბა­ში,- ამის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლოს სა­პატ­რი­არ­ქოს გან­ცხა­დე­ბა­შია ნათ­ქვა­მი.

სა­პატ­რი­არ­ქო მო­უ­წო­დებს სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რებს, რომ იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ აქ­ცი­ამ მსგავ­სი სახე მი­ი­ღო, არ მი­ი­ღონ აღ­ნიშ­ნულ ქმე­დე­ბებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა.

"ცნო­ბი­ლი ხდე­ბა, რომ პარ­ლა­მენ­ტის შე­ნო­ბის წინ დღეს და­გეგ­მი­ლი აქ­ცია შე­საძ­ლოა, გა­და­ი­ზარ­დოს პო­ლი­ტი­კუ­რი ან დესტრუქ­ცი­უ­ლი ხა­სი­ა­თის ქმე­დე­ბებ­ში.

სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რებს სა­პატ­რი­არ­ქო მო­უ­წო­დებს, იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ აქ­ცი­ამ მსგავ­სი სახე მი­ი­ღო, არ მი­ი­ღონ აღ­ნიშ­ნულ ქმე­დე­ბებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა“,- ნათ­ქვა­მია გან­ცხა­დე­ბა­ში.

myquiz