"ოლიგარქმა არ შეიძლება უფულობა დაასახელოს მიზეზად... მიზეზი იყო ის, რომ სოლოლაკი ვერ "ავიღეთ" - რატომ დატოვა მიშა ანდღულაძემ "ფორმულა" და რას ამბობს სიახლეზე? | Allnews.Ge

"ოლიგარქმა არ შეიძლება უფულობა დაასახელოს მიზეზად... მიზეზი იყო ის, რომ სოლოლაკი ვერ "ავიღეთ" - რატომ დატოვა მიშა ანდღულაძემ "ფორმულა" და რას ამბობს სიახლეზე?

"კო­მე­დი შოუს" მსა­ხი­ო­ბი მიშა ან­დღუ­ლა­ძე იხ­სე­ნებს, რო­გორ და­უ­ხუ­რეს მის გუნდს "ფორ­მუ­ლა­ზე" გა­სარ­თო­ბი გა­და­ცე­მე­ბი. რო­გორც მან გი­ორ­გი ვარ­დო­სა­ნი­ძის "პოდ­კას­ტში" ისა­უბ­რა, ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბამ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა აბ­სურ­დუ­ლი მი­ზე­ზით ახ­სნა.

მი­სი­ვე ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სწო­რედ ამის შემ­დეგ გუნ­დმა გა­და­წყვი­ტა სა­კუ­თა­რი ტე­ლე­ვი­ზია გა­ეხ­სნა და მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ამ ეტაპ­ზე შე­მო­სა­ვა­ლი ნაკ­ლე­ბი აქვთ, ამ­ბობს, რომ აქვთ თა­ვი­სუფ­ლე­ბა.

"ჩვენ რო­დე­საც გა­და­ვე­დით "ფორ­მუ­ლა­ზე", გა­ვი­და ერთი-ორი წელი და ერთ დღე­საც გვე­უბ­ნე­ბი­ან, რომ ყვე­ლა გა­და­ცე­მა, რო­მელ­საც ვა­კე­თებ­დით, და­ახ­ლო­ე­ბით ხუთ გა­და­ცე­მას ვა­კე­თებ­დით, ყვე­ლა ერ­თად და­ი­ხუ­რა.

ოლი­გარ­ქმა (და­ვით კე­ზე­რაშ­ვი­ლი) არ შე­იძ­ლე­ბა უფუ­ლო­ბა და­ა­სა­ხე­ლოს მი­ზე­ზად. მი­ზე­ზი იმ­დე­ნად აბ­სურ­დუ­ლი იყო, რომ მირ­ჩევ­ნია არ ვთქვა. ვერ და­ვი­ჯე­რეთ, რომ ამ­დენ გა­და­ცე­მას აკე­თებ უცებ და ასე­თი მი­ზე­ზით უცებ გი­ხუ­რა­ვენ. ისიც არ იყო, რომ რე­ი­ტინ­გი არ აქვს, მი­ზე­ზი იყო, კონ­კრე­ტუ­ლად, ნუ მოკ­ლედ - სო­ლო­ლა­კი რომ ვერ "ავი­ღეთ".

მე არც ვი­ცო­დი, რომ თურ­მე, სხვა მი­სია მქონ­და. მე რო­გორც კო­მე­დი­ან­ტი, ისე მი­ვე­დი და თურ­მე, აბ­სო­ლუ­ტუ­რად სხვა მი­სია მქო­ნია, უდი­დე­სი. ლა­მის მთე­ლი და­სავ­ლე­თი იყო ჩარ­თუ­ლი ამ ამ­ბავ­ში და ნუ ვერ აღ­მოვ­ჩნდით ჩვენ ის ხალ­ხი, სუს­ტე­ბი აღ­მოვ­ჩნდით. სა­ბო­ლოო ჯამ­ში ვე­უბ­ნე­ო­დი ხალ­ხს, რომ ყვე­ლა გან­საც­დე­ლი სა­სი­კე­თოა. ახლა გვაქვს ის ნა­ნატ­რი თა­ვი­სუფ­ლე­ბის დრო-თქო და ავი­ღეთ ჩვე­ნი კა­პი­ტა­ლი, რაც გვქონ­და, გავ­ხსე­ნით ჩვე­ნი ტე­ლე­ვი­ზია "TV C", კო­მე­დი­უ­რი არ­ხია ცოტა მრა­ვალპრო­ფი­ლი­ა­ნი. კონ­კუ­რენ­ცი­ა­ში ჰყავს კო­მე­დი არხი. ღა­და­ო­ბა ის არის, რომ ჩემი ახალ­გაზ­რდო­ბა ჩემი კონ­კუ­რენ­ტია. სა­ბო­ლო­ოო ჯამ­ში ეს გა­ვა­კე­თეთ და მად­ლო­ბა ჩვენს დამ­ხუ­რავს. ამას ვე­უბ­ნე­ო­დი თა­ნამ­შრო­მელ­საც, რომ გავა დრო და მად­ლო­ბას იტყვით-თქო. ნუ კუ­რი­ერს უფრო მეტი შე­მო­სა­ვა­ლი აქვს ვიდ­რე ჩვენ, მაგ­რამ რომ ვფიქ­რობ, თა­ვი­სუფ­ლე­ბა ეგ ჯდე­ბა", - გა­ნა­ცხა­და მიშა ან­დღუ­ლა­ძემ.

myquiz