"ბავშვს 39 გრადუსამდე სიცხის დამწევი საშუალებაც არ სჭირდება, თუ გამომწვევი მიზეზი ცნობილია და სწორედ არის მართული" - რას ამბობს ცნობილი პედიატრი ბავშვებში გავრცელებულ გრიპის ვირუსებზე? | Allnews.Ge

"ბავშვს 39 გრადუსამდე სიცხის დამწევი საშუალებაც არ სჭირდება, თუ გამომწვევი მიზეზი ცნობილია და სწორედ არის მართული" - რას ამბობს ცნობილი პედიატრი ბავშვებში გავრცელებულ გრიპის ვირუსებზე?

უფ­რო­სებ­ში 38 გრა­დუს­ზე მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა, რო­მე­ლიც შე­საძ­ლოა, 5 დღე­ზე მეტ­ხან­საც გაგ­რძელ­დეს, თა­ვის, სახ­სრე­ბის, კუნ­თე­ბის ტკი­ვი­ლი და სა­ერ­თო სი­სუს­ტე, ბავ­შვებ­ში - მო­თენ­თი­ლო­ბა, ხან­გრძლი­ვი ძილი, საკ­ვებ­ზე უა­რის თქმა - ეს არის ძი­რი­თა­დი სიმპტო­მე­ბი, რაც წელს გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი გრი­პის ვირუ­სე­ბის­თვის არის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი.

იაშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის ბავ­შვთა ცენ­ტრა­ლუ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფოს დი­რექ­ტო­რი ივა­ნე ჩხა­ი­ძე მე­დი­ას­თან ამ­ბობს, რომ ამ­ჟა­მად გავ­რცე­ლე­ბუ­ლია გრი­პის ორი ტი­პის ვირუ­სი - H1N1 და H1N2. სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი ვა­რა­უ­დო­ბენ, რომ ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბა პიკს იან­ვრის ბოლო ორ კვი­რა­ში მი­აღ­წევს.

პე­დი­ატ­რე­ბი, სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში წე­რენ, რომ პა­ცი­ენ­ტე­ბის მი­მარ­თვი­ა­ნო­ბა საგ­რძნობ­ლად გაზ­რდი­ლია, ასე­ვე შეშ­ფო­თე­ბუ­ლე­ბი არი­ან, რომ შე­საძ­ლოა, მალე სა­წოლ­ფონ­დი გა­და­იტ­ვირ­თოს, რად­გან ბავ­შვე­ბის დიდი ნა­წი­ლის შემ­თხვე­ვა­ში აუ­ცი­ლე­ბე­ლია სტა­ცი­ო­ნარ­ში მკურ­ნა­ლო­ბა.

შეშ­ფო­თე­ბას არ იზი­ა­რებს ცნო­ბი­ლი პე­დი­ატ­რი თე­მურ მი­ქე­ლა­ძე. ის Ambebi.ge-სთან ინ­ტერ­ვი­უ­ში ამ­ბობს, რომ მარ­თა­ლია, პა­ცი­ენ­ტე­ბის მო­მარ­თვი­ა­ნო­ბა გაზ­რდი­ლია, მაგ­რამ სა­ერ­თო სუ­რა­თი არ შეც­ვლი­ლა, რად­გან იგი­ვე მდგო­მა­რე­ო­ბაა ყო­ველ წელს, რაც ზო­მი­ე­რი კლი­მა­ტის ქვეყ­ნე­ბის­თვის არის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი.

თე­მურ მი­ქე­ლა­ძე:

- დიახ, გა­ი­ზარ­და მო­მარ­თვი­ა­ნო­ბა, მაგ­რამ ამ სე­ზონ­ზე ყო­ველ­თვის იმა­ტებს ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ის და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად, გრი­პის შემ­თხვე­ვე­ბი. ასე იყო 5 წლის წი­ნაც და შემ­დე­გი ხუთი წე­ლიც ასე იქ­ნე­ბა. არა­ფე­რი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი არ ხდე­ბა.

წელს, უფრო მე­ტად ცირ­კუ­ლი­რებს H1N1 ტი­პის ვირუ­სი, რო­მელ­საც ახა­სი­ა­თებს მა­ღა­ლი ცხე­ლე­ბა, ზო­გა­დი ინ­ტოქ­სი­კა­ცი­ის ნიშ­ნე­ბი, ხვე­ლა, ყე­ლის ტკი­ვი­ლი. სი­ცხე გრძელ­დე­ბა და­ახ­ლო­ე­ბით 5-7 დღე. შემ­დეგ ზო­გა­დი მდგო­მა­რე­ო­ბა უმ­ჯო­ბეს­დე­ბა. მაგ­რამ, შე­საძ­ლოა იყოს რიგი გარ­თუ­ლე­ბე­ბე­ბიც, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის მქო­ნე ბავ­შვებ­ში. ამის­თვის მათ უნდა ჩა­უ­ტარ­დეთ გრი­პის ვაქ­ცი­ნა­ცია.

- ხში­რად გვეს­მის, რომ წელს ვირუ­სი ფილ­ტვე­ბის ან­თე­ბით რთულ­დე­ბა.

- ფილ­ტვე­ბის ან­თე­ბით რთულ­დე­ბა გრი­პის ყვე­ლა ვირუ­სი, ამას სჭირ­დე­ბა მო­ნი­ტო­რინ­გი, რომ ვირუსს თან არ ახ­ლდეს ბაქ­ტე­რი­უ­ლი ინ­ფექ­ცია. რაც მო­ი­თხოვს ან­ტი­ბი­ო­ტი­კის ჩარ­თვას მკურ­ნა­ლო­ბის პრო­ცეს­ში. რთულ­დე­ბა ისე, რო­გორც რთულ­დე­ბო­და აქამ­დეც, გან­სა­კუთ­რე­ბულ შემ­თხვე­ვას­თან არ გვაქვს საქ­მე.

- თუმ­ცა ვკი­თხუ­ლობთ შეშ­ფო­თე­ბულ კო­მენ­ტა­რებს, რომ შე­საძ­ლოა სა­წოლ­ფონ­დი გა­და­იტ­ვირ­თოს, რად­გან ბავ­შვე­ბის დიდი ნა­წი­ლი კლი­ნი­კა­ში რჩე­ბა. თქვე­ნი პა­ცი­ენ­ტე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, ბევ­რს და­ჭირ­და სტა­ცი­ო­ნარ­ში მო­თავ­სე­ბა?

- ამ სე­ზო­ნის გან­მავ­ლო­ბა­ში რამ­დე­ნი­მე ასე­ულ პა­ცი­ენტს ვუმ­კურ­ნა­ლე და მათ­გან მხო­ლოდ ორი-სამი ბავ­შვი მო­ვა­თავ­სეთ კლი­ნი­კა­ში. პნევ­მო­ნი­ით არა­ვინ და­მიწ­ვე­ნია, რად­გან ფილ­ტვე­ბის ან­თე­ბა იმარ­თე­ბა ბი­ნის პი­რო­ბებ­ში, ასე­თი რამ­დე­ნი­მე ათე­უ­ლი შემ­თხვე­ვა მქონ­და.

ზო­გა­დად, ჩემი შე­ხე­დუ­ლე­ბაა, რომ ცხე­ლე­ბის გამო არ უნდა და­აწ­ვი­ნო პა­ცი­ენ­ტი კლი­ნი­კა­ში. და ის სა­წოლ­ფონ­დი უნდა შე­ვი­ნა­ხოთ მძი­მე პა­ცი­ნე­ტე­ბის­თვის. ორი და ოთხდღი­ა­ნი ცხე­ლე­ბის გამო არ უნდა ხდე­ბო­დეს პა­ცი­ენ­ტის მო­თავ­სე­ბა კლი­ნი­კა­ში, თუ ზო­გა­დი მდგო­მა­რე­ო­ბა და­მაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბე­ლია. ცხე­ლე­ბა არის ორ­გა­ნიზ­მის დამ­ცვე­ლო­ბი­თი რე­აქ­ცია, თუ გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზი ცნო­ბი­ლია და სწო­რედ არის მარ­თუ­ლი, სი­ცხის დამ­წე­ვი სა­შუ­ა­ლე­ბაც არ სჭირ­დე­ბა ბავ­შვს 39 გრა­დუ­სამ­დე.

თუ პა­ცი­ენტს ანამ­ნეზ­ში აქვს რა­ი­მე ქრო­ნი­კუ­ლი პა­თო­ლო­გია, გულყრა ან ნევ­რო­ლო­გი­უ­რი დარ­ღვე­ვე­ბი, უფრო ნაკ­ლებ ტემ­პე­რა­ტუ­რა­ზეც ვი­ყე­ნებთ დამ­წევ სა­შუ­ა­ლე­ბას. იხილეთ სრულად

myquiz