"ჩემგან წასულ მეგობარ აქტივისტებს დახვდნენ და სცემეს" - რას წერს ნატა ფერაძე? | Allnews.Ge

"ჩემგან წასულ მეგობარ აქტივისტებს დახვდნენ და სცემეს" - რას წერს ნატა ფერაძე?

სა­მო­ქა­ლა­ქო აქ­ტი­ვის­ტის, ნატა ფე­რა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, მის მე­გო­ბარ აქ­ტი­ვის­ტებს თავს და­ესხნენ.

"ჩემ­გან წა­სულ მე­გო­ბარ აქ­ტი­ვის­ტებს დახ­ვდნენ და სცე­მეს", - წერს ნატა ფე­რა­ძე სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში და ვი­დე­ო­მა­სა­ლას აქ­ვეყ­ნებს.

ამას­თან, თა­ვად აქ­ტი­ვის­ტე­ბის გან­ცხა­დე­ბით, აგ­რე­სი­უ­ლი პი­რე­ბი სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებ­მა ად­გი­ლი­დან გა­ნა­რი­დეს.

"მოვ­დი­ო­დით მე­გობ­რებ­თან ერ­თად, აქ იდგა ჯგუ­ფი, არც ვი­ცო­დი „ალტ-ინ­ფო­ე­ლე­ბი“ იყ­ვნენ თუ ვინ იყ­ვნენ. იყო სი­ტყვი­ე­რი შე­უ­რა­ცხყო­ფა ჩვე­ნი ჯგუ­ფის მი­მართ. მოვ­ბრუნ­დი, ვკი­თხე ვის შე­ა­გი­ნეთ-მეთ­ქი და წა­მი­ე­რად და­ი­წყო ფი­ზი­კუ­რი და­პი­რის­პი­რე­ბა“, - აცხა­დებს ერთ-ერთი აქ­ტი­ვის­ტი “მთა­ვარ არხთან“.

ცნო­ბის­თვის, "ალტ-ინ­ფოს“ წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი დღეს ნატა ფე­რა­ძის სა­ცხოვ­რე­ბელ სახ­ლთან პრო­ტეს­ტის ნიშ­ნად მი­ვიდ­ნენ. ისი­ნი გუ­შინ ნატა ფე­რა­ძის მიერ სტა­ლი­ნი­სა და მატ­რო­ნას ხა­ტის­თვის სა­ღე­ბა­ვის შეს­ხმას აპ­რო­ტეს­ტებ­დნენ. "ალტ-ინ­ფოს“ წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ნატა ფე­რა­ძის სახ­ლში ას­ვლას ცდი­ლობ­დნენ, თუმ­ცა ამის სა­შუ­ა­ლე­ბა მათ ად­გილ­ზე მო­ბი­ლი­ზე­ბულ­მა სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებ­მა არ მის­ცეს.

myquiz