როდის აღუდგება გაზმომარაგება აბონენტებს, რომელთაც მიწისქვეშა გაზსადენზე მომხდარი ავარიის გამო ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუწყდა? | Allnews.Ge

როდის აღუდგება გაზმომარაგება აბონენტებს, რომელთაც მიწისქვეშა გაზსადენზე მომხდარი ავარიის გამო ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუწყდა?

კომ­პა­ნია „თბი­ლი­სი ენერ­ჯის“ გან­ცხა­დე­ბით, მი­წის­ქვე­შა გაზ­სა­დენ­ზე მომ­ხდა­რი ავა­რი­ის გამო, გა­ზის მი­წო­დე­ბა 12 000-მდე აბო­ნენტს ავა­რი­უ­ლად შე­უ­წყდა.

მა­თი­ვე ცნო­ბით, გაზ­მო­მა­რა­გე­ბის აღ­დგე­ნა 8 იან­ვრის 10:00 სა­ა­თი­დან და­ი­წყე­ბა და 22:00 სთ-მდე დას­რულ­დე­ბა.

„გაც­ნო­ბებთ, რომ ის­ნის რა­ი­ონ­ში, ლეხ კა­ჩინ­სკის ქუჩა 3-ის მიმ­დე­ბა­რედ, მი­წის­ქვე­შა გაზ­სა­დენ­ზე მომ­ხდა­რი ავა­რი­ის გამო, 7 იან­ვრის 23:45 სა­ა­თი­დან, გა­ზის მი­წო­დე­ბა ავა­რი­უ­ლად შე­უ­წყდა მთის­ძი­რის, კა­ხე­თის გზატკ. 36, 36ა, 36ბ, 36ვ, უშა­კო­ვის, ყვა­რე­ლის, ამი­რე­ჯი­ბის, ან­დღუ­ლა­ძის, არ­ვე­ლა­ძის, აფა­ნა­სი­ე­ვის, გე­ზა­თის, სა­ბარ­გოს და­სახ­ლე­ბის, კა­კა­ბე­თის, კა­ლან­და­ძის, კო­პცო­ვის, მა­თი­აშ­ვი­ლის, მეს­ხე­თის, მი­ქე­ლა­ძის, ნავ­თლუ­ღის და­სახ­ლე­ბის, ნა­ნე­იშ­ვი­ლის, ოლღა გუ­რა­მიშ­ვი­ლი-ნი­კო­ლა­ძის, ონი­ა­ნის, რა­ტი­ლის, სერ­გი დურ­მი­ში­ძის, ტვი­შის, ტო­ლენ­ჯის, ყვა­რე­ლის, ყარ­ყა­რაშ­ვი­ლის, შერ­ვა­ში­ძის, სამ­ხედ­რო და­სახ­ლე­ბის, წა­ლენ­ჯი­ხის, ხა­რა­ბა­ძის, ხა­ჩა­ტუ­რი­ა­ნის, სა­ბა­ნა­კოს და­სახ­ლე­ბის, სა­ბა­ნა­კოს 1 ქუ­ჩის და და­სახ­ლე­ბის, გუ­ჯა­რე­თის 1 და 2 ქუ­ჩის, მე­ლა­ა­ნის 1, 2, 3, 4, 5, 6 ქუ­ჩე­ბის, კოტე ბაქ­რა­ძის, კა­კა­ბე­თის, გოჩა ყარ­ყა­რაშ­ვი­ლის, ან­დღუ­ლა­ძის, ზან­დუ­კე­ლის, ზუ­რაბ ბე­გი­აშ­ვი­ლის, იო­სებ და ლეონ ორ­ბე­ლე­ბის, ნავ­თლუ­ღის და­სახ­ლე­ბის, უზ­ნა­ძის, ქო­ბუ­ლა­ძის, შალ­ვა მშვე­ლი­ძის, ჩო­ჩუ­ას, ჯა­ნე­ლი­ძის, მეს­ხე­თის, კვა­ჭან­ტი­რა­ძის, ასე­ვე გაზ­მო­მა­რა­გე­ბა შე­უ­წყდე­ბა მე­ლა­ა­ნის შეს. 141-ში მდე­ბა­რე სა­ქარ­თვე­ლოს სა­პატ­რი­არ­ქოს და აღ­ნიშ­ნულ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე გან­თავ­სე­ბულ მცი­რე კო­მერ­ცი­ულ და სა­ბი­უ­ჯე­ტო ობი­ექ­ტებს. კა­კა­ბე­თის ქ. 2, 2ა, 2ბ, ან­დღუ­ლა­ძის ქ. 66, ვა­ზი­სუბ­ნის და­სახ­ლე­ბის კორპ. 15, 16, გე­დე­ვა­ნიშ­ვი­ლის ქუ­ჩას (1-დან 29-ის ჩათ­ვლით), ჯორჯ ბუ­შის ქ. 60 (მე­ლა­ა­ნის ქ. 60), სა­ბა­ნა­კოს და­სახ­ლე­ბის 1ქ. 2ქ, 3ქ, ყვა­რე­ლის 2ჩ.3, 103, 107ბ, 109, დე­დოფ­ლის­წყა­როს I შეს. 2, სა­ინ­გი­ლოს ქ. 5, ჩიხი 5, ვ. ივე­რი­ე­ლის ქ. 32-32ა (ყოფ. სა­ბა­დუ­რის ქ. 32), ვ. ივე­რი­ე­ლის ქ. 36-38, სა­ბა­დუ­რის ქ. 31-33, შავი ზღვის (ახლ. ლეხ კა­ჩინ­სკის) ქ. 1, 1-3, 1-5, 1ა, 1ც, 6, 8, 9, 10/3, 11, 13, ში­რა­ქის ქ. 3, 11, 13, კას­პის ქ. 3ა, 3ბ, 3ვ, 5, 11, 13, 15, გარე-კა­ხე­თის ქ. 2, 3, 4, 6, აწყუ­რის ქ. 3, 3-3 (იგი­ვე 3ზ), 3ა, 3ბ, 3ვ, 3დ, 4ა, 4ბ, 45, 70, 76, ირ­ბა­ხის ქ. 18-ში, ირ­ბა­ხი­სა და წურ­წუ­მი­ას ქუ­ჩე­ბის კვე­თა, ნაკვ. 50/025, 50/026-ში, ასე­ვე ნაკვ. 50/029-ში მდე­ბა­რე შპს "მო­ე­და­ნი”-ს სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი კორ­პუ­სე­ბის მო­სახ­ლე­ო­ბას, არ­ტემ ლუ­სი­ნი­ა­ნის ქ. 5, ქ. წა­მე­ბუ­ლის გამზ. 10, 12, 32, 42, 47/49, 49/8, 52, 53ა, 53ბ, 64/66, 68, 76ბ, 77დ, 78, 82, 84/86, 88, 90, 92, 50/ბო­ჭორ­მის ქ. 18, კა­ხე­თის გზ-სა და კო­პცო­ვის ქუ­ჩის კუ­თხე­ში (იგი­ვე ნავ­თლუ­ღის 1დ.1შ.1) მდე­ბა­რე შპს "ბრა­უ­ნი”-ს, კო­პცო­ვის ქ. 8-ში მდე­ბა­რე შპს "პალა”-ს, იუს­ტი­ნე აბუ­ლა­ძის ქ. 15-ში მდე­ბა­რე (წურ­წუ­მი­ა­სა და ირ­ბა­ხის ქუ­ჩე­ბის კვე­თა) შპს "მა­ი­ლინ გრუ­პი”-ს სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი კორ­პუ­სის, ს. დურ­მი­ში­ძის ქ. 21-ში სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი კორ­პუ­სე­ბის, ასე­ვე ქ. წა­მე­ბუ­ლის გამ­ზი­რის ნა­წი­ლის, დო­ე­სის, აწყუ­რის, კას­პის, შავი ზღვის, ფა­ღა­ვას, შო­რაპ­ნის, ცუ­ცხვა­თის, ავ­ლიპ ზუ­რა­ბაშ­ვი­ლის, ში­რა­ქის, სა­ბა­დუ­რის, კა­კა­ბე­თის, ახ­მე­ტის, კო­ბა­რე­თის, იზაშ­ვი­ლის, გუთ­ნის, ბა­დი­ა­უ­რის, ტო­ლენ­ჯის, კოტე ბაქ­რა­ძის, ხა­ხა­ნაშ­ვი­ლის, ნო­სი­რის, უბი­ლა­ვას, სარ­თი­ჭა­ლის, ბო­რო­დი­ნის, ქურ­ხუ­ლის, ირ­ბა­ხის, თე­ლა­ვის, ალი­ხა­ნი­ა­ნის, ნი­ო­რა­ძი­სა და მიმ­დე­ბა­რე ქუ­ჩე­ბის კერ­ძო სექ­ტო­რის მო­სახ­ლე­ო­ბის ნა­წილს, ასევ მიმ­დე­ბა­რედ არ­სე­ბუ­ლი სა­ზ­კე­ბი­სა და კო­მერ­ცი­ულ ობი­ექ­ტებს, მათ შო­რი­საა მეტ­რო სად­გურ "ისა­ნი”-ს მიმ­დე­ბა­რედ კა­ხე­თის გზ-ზე მდე­ბა­რე "სო­კა­რი”-ს გაზ­გა­სა­მარ­თი სად­გუ­რი, ის­ნის ბაზ­რო­ბის ტე­რი­ტო­რია, ქ. წა­მე­ბუ­ლის გამ­ზირ­ზე – სა­ხელ­მწი­ფო აუ­დი­ტის სამ­სა­ხუ­რი, რეს­ტო­რა­ნი "ალა­ზა­ნი”, ი/მ სო­ფიო ლომ­სა­ძე, შპს "ტრანსსერ­ვი­სი“, შპს "უნიქ სტეი ჰო­ტელს”, გარე კა­ხე­თის ქ. 9-ში – შპს "კოკო”, წი­ნან­დლის ქ. 9-ში (ყოფ. არა­მი­ან­ცის I კლი­ნი­კუ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფოს ტე­რი­ტო­რია), ში­რა­ქის ქ. 20-ში, შპს "მჭევ­რის და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი ბიზ­ნეს სკო­ლა”, აწყუ­რის ქუ­ჩა­ზე – შპს "ვარ­კე­თი­ლი 95”, ი/მ გოჩა ფო­ფხა­ძე, ფ/პ "სო­ფიო გა­ბე­და­ვა”, შპს "სერ­ვის გრუ­პი”, კო­ბა­რე­თის ქ. 47-ში – შპს "პლატ­ფორ­მა 2008”, წი­ნან­დლის ქ. 9-ში (ყოფ. არა­მი­ან­ცის სახ. სა­ა­ვად­მყო­ფოს ტე­რი­ტო­რია) გან­თავ­სე­ბუ­ლი სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა და მცი­რე კო­მერ­ცი­ულ ობი­ექ­ტებს და სხვა.

გაზ­მო­მა­რა­გე­ბის აღ­დგე­ნა 8 იან­ვრის 10:00 სა­ა­თი­დან და­ი­წყე­ბა და 22:00 სთ-მდე დას­რულ­დე­ბა.

„თბი­ლი­სი ენერ­ჯი“ ბო­დიშს გიხ­დით აბო­ნენ­ტებს შექ­მნი­ლი დის­კომ­ფორ­ტის გამო.

გთხოვთ არ და­ტო­ვოთ გა­ზის და­ნად­გა­რე­ბი უყუ­რა­დღე­ბოდ. ონ­კა­ნე­ბი კი იქო­ნი­ეთ და­კე­ტილ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში,“ - აღ­ნიშ­ნუ­ლია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

myquiz