"ერთი წელია, ახალ ბინაში გადმოვედი, მანამდე ძალიან ცუდ პირობებში ვცხოვრობდი" - "ჰალკის" წარმატებული 2023 წელი და ახალი ცხოვრება მეუღლესთან ერთად | Allnews.Ge

"ერთი წელია, ახალ ბინაში გადმოვედი, მანამდე ძალიან ცუდ პირობებში ვცხოვრობდი" - "ჰალკის" წარმატებული 2023 წელი და ახალი ცხოვრება მეუღლესთან ერთად

სა­ა­ხალ­წლოდ მკლავ­ჭი­დელ ლე­ვან სა­გი­ნაშ­ვილს, მეტ­სა­ხე­ლად ქარ­თველ "ჰალ­კის" ვე­სა­უბ­რეთ. ლე­ვა­ნი რომ წარ­მა­ტე­ბუ­ლი სპორ­ტსმე­ნია, ეს სა­ყო­ველ­თა­ოდ ცნო­ბი­ლია...

შვიდგზის მსოფ­ლიო და ექ­ვსგზის ევ­რო­პის ჩემ­პი­ო­ნი, მსოფ­ლიო TOP 8 ჩემ­პი­ო­ნა­ტის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი გულ­შე­მატ­კი­ვარს და არა მარ­ტო მკლავ­ჭი­დის მოყ­ვა­რუ­ლებს, ძა­ლი­ან უყ­ვართ...

სა­ინ­ტე­რე­სოა რო­გორ აჯა­მებს ქარ­თვე­ლი "ჰალ­კი" და ფაქ­ტობ­რი­ვად, და­უ­მარ­ცხე­ბე­ლი სპორ­ტსმე­ნი გა­სულ წელს, რა სი­ახ­ლე­ე­ბით და გეგ­მე­ბით ხვდე­ბა ახალ წელს, ამა­ზე AMBEBI.GE-თვის მი­ცე­მუ­ლი ინ­ტერ­ვი­უ­დან შე­ი­ტყობთ.

- ლე­ვან, რო­გო­რი იყო თქვენ­თვის სპორ­ტუ­ლი კა­რი­ე­რის თვალ­საზ­რი­სით 2023 წელი?

- მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­მარ­ჯვე­ბა მო­ვი­პო­ვე - ჩემი ტი­ტუ­ლი შე­ვი­ნარ­ჩუ­ნე. შემ­დეგ, სამ­წუ­ხა­როდ, ტრავ­მა მი­ვი­ღე. მაჯა და­ვი­ზი­ა­ნე და ზა­ფხუ­ლი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი, მკურ­ნა­ლო­ბას ხან­გრძლი­ვად მო­ვუნ­დი... მკურ­ნა­ლო­ბას მა­ინც გავ­დი­ვარ, თუმ­ცა უკე­თე­სად ვარ და ვემ­ზა­დე­ბი ახა­ლი შე­ჯიბ­რის­თვის, რო­მე­ლიც 20 აპ­რილს მექ­ნე­ბა. ჩვენს სპორ­ტშიც ხში­რია ტრავ­მე­ბი, იგი­ვე მა­ჯის მყე­სე­ბის გა­წყვე­ტა, მო­ტე­ხი­ლო­ბა... ამი­ტომ, სა­ჭი­როა მომ­ზა­დე­ბის პე­რი­ოდ­ში ყვე­ლა­ნა­ი­რი ვი­ტა­მი­ნი, რაც სა­ჭი­როა, მი­ი­ღო, რომ ორ­გა­ნიზ­მმა დატ­ვირ­თვას გა­უძ­ლოს.

ასე­ვე აუ­ცი­ლე­ბე­ლია სწო­რი ვარ­ჯი­ში და სწო­რი დას­ვე­ნე­ბა. კი­დევ არის რა­ღაც პრო­ცე­დუ­რე­ბი, რაც უნდა ჩა­ი­ტა­რო, რომ ორ­გა­ნიზ­მი ას­პა­რე­ზო­ბის­თვის მზად იყოს... მოკ­ლედ, პა­ტარ-პა­ტა­რა არა­ერ­თი ნი­უ­ან­სია გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლი.

414729138-386033053842809-7789481328832861282-n-36837-1703939064.jpg

- წარ­მა­ტე­ბუ­ლი სპორ­ტსმე­ნი ხართ, რამ­დე­ნი­მე გზის მსოფ­ლიო ჩემ­პი­ო­ნი, ევ­რო­პის ჩემ­პი­ო­ნი, გარ­და ამ წარ­მა­ტე­ბი­სა, სპორ­ტმა ემო­ცი­უ­რად რა მო­გი­ტა­ნათ. აქვე, რას ნიშ­ნავს, იყო წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მკლავ­ჭი­დე­ლი?

- პირ­ველ რიგ­ში ეს ყვე­ლა­ფე­რი ძა­ლი­ან სა­სი­ა­მოვ­ნოა, მე­ო­რე - ის, რომ დიდ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას გრძნობ. გულ­შე­მატ­კი­ვა­რი ჩემ­გან მო­გე­ბას ელო­დე­ბა, რად­გან ბოლო რამ­დე­ნი­მე წე­ლია, სულ ვი­გებ. ამი­ტომ მეც მუდ­მი­ვად მო­სა­გე­ბად ვარ გან­წყო­ბი­ლი. ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბა­შიც, ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა­შიც ძა­ლი­ან სა­სი­ა­მოვ­ნოა წარ­მა­ტე­ბა.

- გარ­და იმი­სა, რომ ხალ­ხს რო­გორც სპორ­ტსმე­ნი უყ­ვარ­ხართ, ასე­ვე თქვე­ნი პი­როვ­ნუ­ლი თვი­სე­ბე­ბის გა­მოც...

- მი­უ­ხე­და­ვად ჩემი ჩემ­პი­ო­ნო­ბი­სა, მა­ინც ის დავ­რჩი, რაც ვი­ყა­ვი. პო­პუ­ლა­რო­ბამ არ შემ­ცვა­ლა. ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და სა­სი­ა­მოვ­ნოა წარ­მა­ტე­ბა, თუმ­ცა ამას ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბა­ში ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში რა­ღაც პრი­ვი­ლე­გი­ად არ მი­ვიჩ­ნევ. იხილეთ სრულად

myquiz