"არავის თამაშის ნაწილი არ გავხდები, ჩემს თავს მოვიაზრებ ყველა იმ ადამიანის მოკავშირედ, ვინც თანახმაა..." - რას წერს ნიკა გვარამია საკუთარ პოლიტიკურ გეგმებზე | Allnews.Ge

"არავის თამაშის ნაწილი არ გავხდები, ჩემს თავს მოვიაზრებ ყველა იმ ადამიანის მოკავშირედ, ვინც თანახმაა..." - რას წერს ნიკა გვარამია საკუთარ პოლიტიკურ გეგმებზე

"მთა­ვა­რი არ­ხის" გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი ნიკა გვა­რა­მია სა­კუ­თა­რი პო­ლი­ტი­კუ­რი გეგ­მე­ბის შე­სა­ხებ პოსტს აქ­ვეყ­ნებს:

გავ­მე­ორ­დე­ბი:

  • არა­ვის ვთა­ვა­ზობ, ჩემი თა­მა­შის ნა­წი­ლი გახ­დეს
  • არა­ვის თა­მა­შის ნა­წი­ლი არ გავ­ხდე­ბი
  • ვსა­უბ­რობ და მო­მა­ვალ­შიც ვე­სა­უბ­რე­ბი მათ, ვინც მზა­დაა და გა­ქა­ნე­ბა და კომ­პე­ტენ­ცია ყოფ­ნის, ახა­ლი და ერ­თი­ა­ნი, ჯან­სა­ღი და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბით და­უტვირ­თა­ვი გუნ­დის ერ­თად გა­სა­კე­თებ­ლად.
  • ვინც ას­ხი­ვებს გამ­ბე­და­ო­ბას - შეც­ვა­ლოს და კომ­პე­ტენ­ცი­ას - მარ­თოს.
  • ჩემს მო­კავ­ში­რედ მო­ვი­აზ­რებ, თუ გნე­ბავთ, ჩემ თავს მო­ვი­აზ­რებ ყვე­ლა იმ ადა­მი­ა­ნის მო­კავ­ში­რედ, ვინც თა­ნახ­მაა და უნა­რი­ა­ნია, ია­როს ახა­ლი, ეფექ­ტუ­რი და ეფექ­ტი­ა­ნი გზე­ბით და მზა­დაა ითა­მა­შოს სა­მარ­თლი­ა­ნი თა­მა­შის წე­სე­ბით, ყო­ველ­გვა­რი მი­კერ­ძო­ე­ბე­ბის, წი­ნას­წარ­გან­წყო­ბე­ბის და ტრავ­მუ­ლი მეხ­სი­ე­რე­ბის მიღ­მა.

და­ნარ­ჩე­ნი ახალ­ზე და ერ­თი­ა­ნო­ბა­ზე უკვე თე­ბერ­ვალ­ში დამ­დეგ ახალ წელს გი­ლო­ცავთ! მრა­ვალს და­ეს­წა­რით! ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად იქ­ნე­ბა" - წერს ნიკა გვა­რა­მია "ფე­ის­ბუქ­ში".

myquiz